Thursday , December 1 2022

Trei muncitori, grav raniti `ntr-o explozie la fabrica de resapare a cauciucurilor de la Slobozia

Angaja]ii, care `ncercau s\ schimbe un rulment la ma[ina de tocat cauciucuri, au fost surprin[i de o explozie produs\ de aprinderea instantanee a prafului de cauciuc din incint\ n doi dintre lucr\tori, cu arsuri de 90, respectiv 70% pe suprafa]a corpului au [anse minime de supravie]uire n ace[tia, `mpreun\ cu al treilea coleg, au fost transporta]i, dup\ ce au fost stabiliza]i la Spitalul Jude]ean cu un elicopter la Spitalul de Ar[i din Bucure[ti n cauzele care au dus la producerea incendiului [i exploziei ce a urmat, vor fi stabilite de structurile centrale de Inspec]ie a  Muncii

Patru  persoane au fost r\nite ieri diminea]\, într-o explozie urmat\ de un incendiu, la fabrica de procesare a cauciucurilor uzate apar]in=nd  SC Super Mag Imperial de la  Slobozia, comuna Gr\nice[ti, aflat\ `n apropierea g\rii Mili[\u]i. Au fost cel pu]in patru r\ni]i, trei dintre ei  fiind  transporta]i cu elicopter din dotarea Inspectoratului General de Avia]ie al Ministerului Administra]iei [i Internelor la Spitalul Clinic de Urgen]\, Chirurgie Plastic\, Reparatorie [i Arsuri din Bucure[ti. Doi dintre pacienţi se afl\ în stare foarte grav\. Este vorba de Gheorghe Cristinel Prodan, care a suferit arsuri arsuri pe 90% din suprafaţa corpului, medicii fiind foarte rezervaţi cu privire la şansele sale de supravieţuire. Al\turi de el, Toader Pribeagu,  care a suferit arsuri pe 70 la sut\ din suprafa]a corupului [i Daniel {alg\u, care a suferit  suferit arsuri mai uşoare la nivelul membrelor şi a feţei au fost transporta]i la spitalul bucure[tean. La  trei ore de la producerea evenimentului, la UPU Suceava s-a prezentat [i a patra victim\, Valeriu Chirilu]\, care a suferit arsuri u[oare la nivelul m=inii [i care ini]ial a refuzat s\ vin\ la spital.
N cauza posibil\ a incendiului – o sc=nteie produs\ de un utilaj folosit la tocarea cauciucurilor
Din primele cercet\ri, explozia a fost provocat\ de o sc=nteie produs\ de un utilaj folosit la tocarea cauciucurilor. La locul incendiului au sosit repede reprezentan]i ai Poli]iei municipiului R\d\u]i ai Comisariatului Jude]ean de Mediu [i Inspectoratului Teritorial de Munc\. Incendiul urmat de deflaga]ie a izbucnit ieri diminea]\,  la ora 6.45 , `ntr-o hal\ a societ\]ii `n momentul `n care mecanicii  Toader Pribeagu, de 56 ani, din Gura Solcii, tat\ a 10 copii, Gheorghe Cristinel Prodan, de 23 ani, din }ibeni [i Daniel {alg\u, de 33 ani, din Mili[\u]i, `ncercau s\ `nlocuiasc\ un rulment la motorul toc\torului de cauciucuri din incinta halei.  Potrivit [efului Serviciului Prevenire Incendii din cadrul Inspectoratului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\, locotenent colonel Petru Constantin, `n momentul `n care ace[tia `nlocuiau rulmentul, cel mai probabil, o sc=nteie mecanic\ a s\rit [i a aprins instantaneu  “pudreta” (pudra rezultat\ `n urma re[ap\rii cauciucurilor) aflat\ pe toc\tor [i `n acel moment s-a produs explozia.  Muncitorii afla]i `n acel moment `n hal\ au intervenit s\ `[i salveze colegii. Valeriu Chirilu]\, mecanicul [ef, a suferit la r=ndul lui arsuri la una dintre m=ini dar se afl\ `n afara oric\rui pericol.
„P=n\ la sosirea pompierilor militari cu trei autospeciale de la R\d\u]i [i Siret, angaja]ii au intervenit pentru stingerea incendiului cu sting\toarele [i au folosit hidran]ii din incinta unit\]ii” a spus [eful Serviciului Prevenire Incendii din cadrul ISU Suceava.
{eful Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ Suceava, colonelul Ioan Burlui, a declarat c\ distrugerile provocate de explozie nu sunt mari, iar incendiul a fost stins, preciz=nd c\  praful de cauciuc este foarte exploziv [i c\ a fost suficient\ o scânteie pentru a produce explozia.
N transporta]i cu elicopterul la Bucure[ti
Cele trei victime ale incendiului de la fabrica de reprocesat anvelope din satul Slobozia au fost transportate cu  ambulan]a la Unitatea de Primire a Urgen]elor din cadrul Spitalului Jude]ean Suceava. Acolo medicii urgenti[ti le-au acordat primul ajutor reu[ind s\ `i stabilizeze, pentru a putea fi transporta]i cu elicopterul MAI chemat de la Ia[i. Cel mai grav r\nit a fost Cristinel Prodan, t=n\rul de 23 de ani, care a suferit arsuri de gradul II, III [i IV pe 90% din suprafa]a corpului. Peste 50% din corp a fost afectat de arsuri de gradul IV, inclusiv c\ile aeriene superioare, motiv pentru care a fost nevoie s\ fie intubat [i ajutat s\ respire cu tubul de oxigen. Toader Pribeagu a avut arsuri pe 70% din suprafa]a corpului, de gradul II, III [i IV, cu afectarea c\ilor aeriene. Potrivit medicilor, cei doi  au [anse destul de reduse de supravie]uire, `n special t=n\rul cu arsuri pe aproape toat\ suprafa]a corpului. Daniel {alg\u a suferit arsuri de gradul I, II [i III pe aproximativ 30% din corp, `n zona fe]ei, a spatelui [i pe lateralele corpului.  Un elicopter de tip Mi-8 din dotarea Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Administraţiei şi Internelor a decolat, joi diminea]\, în jurul orei 10:00, pe stadionul Areni din Suceava, pentru transportul victimelor. Ele au fost preluate  la bordul aeronavei de un echipaj de  zbor din cadrul Inspectoratului General de Avia]ie [i o echip\ medical\ din cadrul UPU SMURD Ia[i, compus\ din trei medici [i doi asisten]i. Dr. Liviu C`rlan, [eful UPU-SMURD Suceava, a declarat c\ la eforturile medicilor urgenti[ti s-a ad\ugat contribu]ia  medicilor de la Chirurgie plastic\ [i de la sec]ia de Terapie Intensiv\, care `n aproximativ 50 de minute au reu[it preg\tirea pacien]ilor pentru transportul cu elicopterul. “Trei ambulan]e au transportat victimele pe  stadionul Areni, de unde au fost preluate de un echipaj de interven]ii SMURD, pentru a fi transportate la Bucure[ti, la Spitalul Clinic de Urgen]\, Chirurgie Plastic\, Reparatorie [i Arsuri, pentru `ngrijiri medicale specializate”, a spus dr. Liviu C`rlan.
N Cercet\rile privind cauzele accidentului de munc\, preluate de structurile centrale ale Inspec]iei Muncii
Muncitorii r\ni]i `n explozia de la fabrica de procesat cauciucuri lucrau cu forme legale la SC Super Mag Imperial. Inspectoratului Teritorial de Munc\ a deschis o anchet\ pentru a stabili exact `mprejur\rile `n care s-a produs accidentul colectiv de munc\ [i  cine se face vinovat de producerea acestuia dar  Cercet\rile au fost preluate de c\tre conducerea central\ a Inspectoratului Muncii cu sediul `n Bucure[ti. ”Potrivit legisla]iei, `n cazul unui accident colectiv de munc\, cercet\rile sunt efectuate de c\tre inspectori din cadrul Inspectoratului central al unit\]ii noastre. Am trimis imediat dup\ eveniment, la fa]a locului inspectori de specialitate de la  ITM Suceava pentru a verifica dac\ ace[tia aveau contract de munc\ [i `mprejur\rile `n care s-a produs evenimentul. Victimele aveau contract de munc\ `ns\ urmeaz\ o anchet\ minu]ioas\ care va fi f\cut\ de colegii no[trii care vor prelua cercet\rile. Trebuie s\ vedem dac\ purtau echipament de protec]ie, aveau f\cut instructaj de protec]ie a muncii, cine se face vinovat”, a declarat  [eful ITM Suceava, Ionu] Radu Cre]uleac.
Muncitorii afla]i ieri diminea]\ `n incinta fabricii de reprocesat anvelope se fereau s\ vorbeasc\ despre tragedie.  Ei au spus c\ au aflat despre explozie [i despre victime `n momentul `n care s-au prezentat la schimb. Niciunul nu ne-a l\murit dac\ victimele purtau echipament de protec]ie `n momentul `n care interveneau la `nlocuirea rulmentului la motorul toc\torului. “Nu [tiu mai nimic [i nici nu m\ intereseaz\. Eu am venit la ora 8.00 [i deja interveniser\ pompierii. B\nuiesc c\ dac\ aveau echipament de protec]ie poate nu aveau arsuri at=t de grave. Eu sunt angajat la transport cauciucuri [i nu am nicio treab\ cu mecanicii. Nici nu `i cuno[team”, a spus unul dintre angaja]i. La vederea ziari[tilor, majoritatea muncitorilor afla]i `n fabric\ spun=nd c\ nu pot oferi niciun fel de detaliu despre eveniment.
N Fabrica de procesare a cauciucurilor a familiei H=n]ar din Marginea – noua IFA de la Slobozia
~n incinta de la Slobozia func]ioneaz\ dou\ unit\]i apar]in=nd familiei H=n]ar din Marginea. Deflagra]ia s-a produs la SC Super Mag Imperial unde patron este so]ia m\rgineanului Nelu H=n]ar, care la r=ndul s\u conduce firma RADBURG SRL.
~n urm\ cu un an [i jum\tate, locuitorii din satul Slobozia se revoltaser\ `mpotriva func]ion\rii fabricii de  reprocesare a anvelopelor uzate care duduie  zi [i noapte sub geamurile lor. Femeile din sat se pl=ngeau c\ nu pot pune rufele la uscat pe s=rm\ fiindc\ imediat sunt `nnegrite de praful de cauciuc ce plute[te `n aer, niciun fruct din pomii satului Slobozia [i nicio legum\ nu poate fi m=ncat\ fiindc\ are gust de cauciuc, apa din f=nt=ni nu mai poate fi b\ut\, fiindc\ pute a gum\. Ba[ca faptul c\ sub mun]ii de cauciucuri adunate `n preajma fabricii [i-au f\cut culcu[uri vulpi, dihori [i [oboloani care au dat peste cap bunul trai al comunit\]ii din Slobozia, ce num\r aproape 600 de suflete. Nemaivorbind de faptul c\  drumurile satului, altc=ndva lini[titeau devenit piste pentru cursele de tiruri `nc\rcate cu anvelope care vin [i pleac\ de la “noua IFA din Slobozia” cum am denumit-o la acea vreme. Semnalele transmise atunci de localnicii din Slobozia au r\mas f\r\ r\spuns. Cei de la mediu au spus c\ totul este `n regul\, cei de la ITM de asemenea, primarul comunei Gr\nice[ti s-a exprimat `n genul c\ cei din Slobozia au gura prea slobod\ iar patronul Nelu H=n]ar a spus c\ a f\cut `mprumuturi de milioane de euro pentru a realiza aceast\ investi]ie [i nu are de g=nd s\ stea la negocieri cu localnicii sup\ra]i. Dup\ mai pu]in de un an [i jum\tate s-a produs aceast\ tragedie care va repune `n discu]ie toate aspectele semnalate `n luna ianuarie a anului 2010. (Cristina SCOR}ARIU, Andreea DIACONU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …