Saturday , July 13 2024

Trei firme s-au calificat la licitatia pentru furnizarea carbunelui pentru incalzirea Sucevei in iarna viitoare

Trei din cele cinci societ\]i comerciale care au depus oferte tehnice de participare la licita]ia organizat\ de SC Termica SA Suceava pentru cump\rarea de c\rbune `n vederea asigur\rii producerii de energie electric\ [i termic\ `n iarna 2011 – 2012. Este vorba despre societ\]ile Carbotix, Unicom [i Doria[i, ofertele tehnice ale acestora fiind acceptate de comisia care a analizat documenta]iile depuse. Potrivit directorului de marketing al SC Termica SA Suceava, ofertele tehnice ale firmei Vittol [i a societ\]ii Euro Mat din Suceava nu au fost acceptate de comisie. Vineri vor fi depuse ofertele financiare `n baza c\rora se vor declara c=[tig\torii iar, ulterior, `n func]ie de raportul comisiei, directorul general va putea `ncheia contractul de achizi]ie [i furnizare a huilei. Men]ion\m c\ SC Termica SA Suceava inten]ioneaz\ s\ achizi]ioneze `ntre 90 [i 135 de mii de tone de c\rbune, c=t reprezint\ limitele minim\ [i maxim\ estimat\ pentru consumul din aceast\ iarn\ de la CET. De aceea, s-au organizat, de fapt, trei proceduri de achizi]ie a trei cantit\]i de c=tre 30 de mii de tone huil\ energetic\ fiecare, cu posibilitatea supliment\rii cantit\]ii cu p=n\ la 50%, `n func]ie de necesarul CET-ului [i de posibilit\]ile financiare ale societ\]ii sucevene de termoficare. (D.P.)
 

Vezi si

”Englez” din Izvoarele Sucevei, reținut după ce a provocat un accident. N-are permis, era beat pulbere și a refuzat recoltarea de sânge

Joi seara,  la ora 2305, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată că un autoturism …

No comments

  1. Baietii de la SRI ! . Ciuliti urechile ! . Este rost de vanat gras .