Monday , April 15 2024

Trei drumuri nationale, aeroportul si noua sala polivalenta sunt obiectivele prioritare pentru Gheorghe Flutur in 2011

N pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava a declarat c\ a cerut celor trei senatori [i [ase deputa]i democrat liberali suceveni s\ fac\ toate demersurile posibile pentru ca `n bugetul pentru anul viitor s\ fie prins\ o finan]are pentru aceste cinci obiective prioritare

Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, le-a solicitat parlamentarilor organiza]iei jude]ene Suceava a PDL s\ intervin\ la Bucure[ti pentru atragerea de fonduri din bugetul central pe 2011. Gheorghe Flutur a declarat, ieri, `n conferin]\ de pres\, c\ sunt cinci proiecte pe care le consider\ a fi prioritare pentru Suceava `n anul ce urmeaz\ [i pentru care deputa]ii [i senatorii democrat liberali suceveni au „misiunea” de a ob]ine finan]are.
Primul dintre acestea, despre care Gheorghe Flutur a f\cut referire [i la [edin]a deliberativului jude]ean sucevean, este cel privind drumul dinrte Roma [i Siret, mai exact reabilitarea por]iunii din DN2 care trece prin jude]ul Suceava, de la Dr\gu[eni p=n\ la Siret. De asemenea, Gheorghe Flutur a declarat c\ la Ministerul Transporturilor va trebui s\ fie f\cut lobby de parlamentarii suceveni pentru a se finan]a lucrarea de modernizare a drumului na]ional ce face leg\tura `ntre municipiile Suceava [i Boto[ani, licita]ia fiind, de altfel, organizat\. Un alt drum na]ional pentru care Gheorghe Flutur a declarat c\ va trebui s\ fie f\cute demersuri de finan]are `ncep=nd din anul 2011 este cel dintre localit\]ile Prislop [i Iacobeni. Al patruilea obiectiv prioritar este, conform lui Gheoghe Flutur, cel de modernizare a aeroportului Salcea pentru care, de altfel, a spus c\ a discutat cu deputa]ii [i senatorii PDL pentru a se atrage finan]are anul viitor. ~n fine, cel de-al cincilea obiectiv este, conform celor spuse de Gheorghe Flutur, construirea complexului sportiv modern din zona „Metro” pentru care Prim\ria Suceava a primit o suprafa]\ de circa 12 hectare. (D.P.)

Vezi si

Pompierii suceveni s-au luptat în ultima săptămână cu zeci de incendii de vegetație uscată (VIDEO)

 În ultima săptămână, pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină pentru stingerea a 17 …