Thursday , June 24 2021

Trei centre de înscriere la concursul național de Titularizare 2021

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a stabilit centrele de înscriere la Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea mai-august 2021.

La Centrul nr. 1 de înscriere – Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza” Suceava, își vor depune dosarele candidații pentru posturile de educatoare, învățători, istorie, geografie, limba și literatura română, limbi moderne și limbi materne. La Centrul nr. 2 de înscriere – Școala Gimnazială ”Miron Costin” Suceava, își vor înregistra dosarele candidații pentru posturile de arte, biologie, chimie, fizică și matematică. Centrul nr. 3 este Inspectoratul Școlar Județean Suceava, unde sunt așteptați candidații care vor să se înscrie pentru ocuparea catedrelor de discipline tehnice, informatică, socio-umane, educație fizică, religie și a posturilor din învățământul special, din cluburi școlare sportive și din palate și cluburi ale copiilor.

Până în data de 21 mai vor fi afișate listele cuprinzând candidații înscriși pentru concursul de Titularizare 2021 și graficul privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă.

Depunerea dosarelor în centrele de înscriere se poate face în perioada 11-17 mai, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09.00-14.00. IȘJ Suceava informează că documentele anexate cererii de înscriere la concursul de Titularizare 2021 trebuie certificate pentru conformitate cu originalul de către unitatea angajatoare pentru candidații care funcționează în învățământul preuniversitar și de către centrul de înscriere pentru ceilalți candidați, care vor prezenta la înscriere documentele atât în original, cât și în copie.

Oferta posturilor didactice vacante pentru concursul de Titularizare 2021 cuprinde 142 de posturi vacante titularizabile, cu viabilitatea de cel puțin 4 ani, 497 de posturi complete cu viabilitatea sub 4 ani și 333 de catedre incomplete. Proba scrisă va avea loc în data de 21 iulie. (O. NUȚU)

 

Vezi si

Doi suceveni au ajuns în Penitenciarul Botoșani după ce au condus sub influența băuturilor alcoolice

  3 ani, respectiv 1 an și 3 luni sunt pedepsele primite de cei doi …