Saturday , June 15 2024

Trei ani si jumatate de inchisoare, contestati de cei care au taiat zece hectare de padure la Straja

N Emirel Dumitru Laz\r, fost p\durar al Ocolului Silvic Bisericesc Ili[e[ti, [i Ilie Chira, patron la o firm\ de exploatare, au fost condamna]i de judec\tori la c=te trei ani [i jum\tate de `nchisoare n cei doi au f\cut recurs [i a[teapt\ pronun]area de la Tribunal

Emirel Dumitru Laz\r, fost p\durar la Straja `n cadrul Ocolului Silvic Bisericesc Ili[e[ti [i Ilie Chira, patron la SC Iliforest Com SRL, au fost condamna]i de instan]\ la c=te trei ani [i jum\tate de `nchisoare dup\ ce au t\iat ras aproape zece hectare de p\dure, acum trei ani, la Straja. Cei doi au f\cut apel la instan]a superioar\ – Tribunalul Suceava care a l\sat `n pronun]are solu]ia.
~n anul 2007, ITRSV Suceava a depistat c\ pe raza unui canton din zona Straja apar]in=nd Ocolului Silvic Bisericesc Ili[e[ti au fost t\ia]i ilegal sute de arbori care `nsumat au reprezentat peste 1500 de metri cubi. Pe o suprafa]\ de numai 6 hectare nu s-au reg\sit, `n urma verific\rilor `n teren fa]\ de prevederile amenajamentului, peste 1700 de metri cubi de mas\ lemnoas\. Ulterior s-a descoperit  [i alte parcele care ]ineau de acela[i ocol silvic privat t\ieri a `nc\ 3000 de metri cubi de mas\ lemnoas\ pe o suprafa]\ de aproape patru hectare.
Ac]iunea ITRSV  de la acea vreme s-a soldat cu un adev\rat cutremul `n noile `nfiin]ate ocoale silvice biserice[ti, constituite pentru a gestiona p\durile primite de parohii [i m\n\stiri `n baza legii, Silvestru Buga, [eful Ocolului Silvic Bisericesc Ili[e[ti, care administra p\durile de la Straja d=ndu-[i demisia. Ulterior, silvicultorul s-a angajat chiar la Inspectoratul de Regim Silvic [i de V=n\toare Suceava, institu]ia care a depistat t\ierile ilegale pentur care Laz\r [i Chira au fost condamna]i la ani buni de pu[c\rie. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Purtând un tricou ”Make Suceava Great Again”, premierul Ciolacu i-a felicitat în mod deosebit pe Gheorghe Șoldan și Vasile Rîmbu pentru victoriile obținute în alegerile de la Suceava

Vineri, 14 iunie, la Sâmbăta de Sus a avut loc o şedinţă a Consiliului Politic …

error: