Saturday , June 15 2024

Transportatorii de marfuri si de persoane, controlati de ITM si ARR

Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava `n colaborare cu Autoritatea Rutier\ Rom=n\ (ARR) Suceava a derulat o ac]iune de control [i a verificat autovehiculele de transport de persoane, precum [i cele de transport de m\rfuri periculoase. Asta din cauza num\rului mare de accidente de munc\ `nregistrate `n domeniul transportului rutier pe raza jude]ului Suceava. Inspectorii de munc\ au verificat 85 de autovehicule apar]in=nd unui num\r de 51 de agen]i economici din jude]ul Suceava.
Potrivit celor afirmate de inspectorul [ef al ITM Suceava, Ionu] Cre]uleac, “au fost efectuate controale ale autovehiculelor pe traseu `n baza colabor\rii cu reprezentan]ii jude]eni ai Autorit\]ii Rutiere Rom=ne [i apoi au fost verifica]i la sediu operatorii de transport ale c\ror autovehicule au fost controlate `n trafic”. El a ]inut s\ precizeze c\ pe viitor sunt prev\zute noi ac]iuni `mpreun\ cu reprezentan]ii jude]eni de la ARR `n vederea prevenirii producerii accidentelor de munc\ de circula]ie. „Pentru neregulile constatate au fost sanc]iona]i contraven]ional 21 de angajatori, valoarea amenzilor fiind de 15.000 de lei. Neregulile mai des `nt=lnite au fost lipsa trusei medicale de prim ajutor `n termen de valabilitate, folosirea de conduc\tori auto f\r\ a avea `ncheiat contract individual de munc\, neinstrui]i pe linie de securitate [i s\n\tate `n munc\ [i a siguran]ei circula]iei”, a spus Ionu] Cre]uleac. (D.P.)

Vezi si

Rezultate finale: Şoldan- 43,90%, Flutur- 40,99% din voturi, la alegerile pentru şefia CJ 

Candidatul Partidul Social Democrat (PSD) la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Suceava), Gheorghe …

error: