Friday , December 9 2022

TRANSAGENT, un proiect neagreat de consilierii locali

Aleşii urbei au preferat să nu voteze propunerea primarului Lungu de înfiinţare a unei firme care să se ocupe de transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în Suceava. Ideea li s-a părut bună, ei dând aviz favorabil în comisiile de specialitate, dar au reinventat problema când s-a discutat despre numele persoanelor care să facă parte din AGA şi CA la societatea nou constituită. Consilierii au votat în schimb reluarea licitaţiei pentru serviciul de termoficare, la care Primăria, neavând o entitate cu care să se înscrie în competiţie, va fi simplu spectator

 termoficare


Neputinţa ori lipsa de dorinţă a consilierilor locali suceveni de a-şi asuma responsabilităţi mai mari decât confirmarea sumelor alocate de la buget pentru diferite micro-proiecte a ieşit încă odată în evidenţă ieri după amiază în şedinţa CL Suceava în care s-a supus votului plenului deliberativului local un proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei firme cu acţionariat unic consiliul local, pentru care s-a ales şi un nume – TRANSAGENT SA care să aibă ca unic obiect de activitate transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice în municipiul Suceava, ca alternativă la muribunda SC Termica SA. Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Ion Lungu a picat după mai bine de o oră de dezbateri, cu opt voturi pentru şi 13 abţineri. Votul fiind secret, nu s-a putut vedea care dintre cei 21 de consilieri prezenţi au votat pentru înfiinţarea acestei societăţi şi care s-au abţinut, dar dintr-un calcul simplu, reiese că pentru proiectul propus de primar au votat chiar consilierii fostului PDL, cei de la PSD şi cei preluaţi ca independenţi în arcul guvernamental abţinându-se. Cu alte cuvinte, iniţiativa primarului Lungu a fost suţinută în majoritate de foştii colegi de partid. Ciudată este însă atitudinea consilierilor locali ai municipiului Suceava în ansamblu la şedinţa de ieri. In toate comisiile de specialitate, cei 23 de aleşi ai urbei au dat aviz favorabil proiectului de hotărâre iniţiat de primarul Lungu, astfel încât în mod normal acesta nu ar fi trebuit să aibă surprize. Acestea au apărut însă imediat ce punctul 33 de pe ordinea de zi a fost supus dezbaterii. Consilierii locali au fost îngăduitori cu ideea de înfiinţare a societăţii TRANSAGENT dar au intrat imediat în alertă atunci când s-au rostit nişte propuneri privind persoanele care să facă parte din Adunarea Generală a Acţionarilor şi a Consiliului de Administraţie a noii societăţi. Propunerile făcute – Mircea Onofreiciuc de la ACET, Ioan Maciuc, universitarul Radu Pentiuc, şeful serviciului termoficare de la SC Termica – Neculai Frunzaru, Valentin Marchitan, neprimind acceptul consilierilor locali.
Mai bine de un ceas, cei 21 consilieri locali, incluzându-i aici şi pe cei doi viceprimari – Ovidiu Doroftei şi Lucian Harşovschi, acum colegi de partid, au bătut apa în piuă, invocând câte în lună şi în stele cu o plăcere specială de a se auzi vorbind în mai multă sau mai puţină cunoştinţă de cauză. Pentru că votul consilierilor a fost nefavorabil, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul Ion Lungu a picat. Pe de altă parte, al doilea proiect, cel privind reluarea licitaţiei pentru transportul distribuţia şi furnizarea agentului termic în municipiul Suceava a fost aprobat de consilieri. Cu alte cuvinte, licitaţia pentru acest serviciu va putea fi organizată însă Primăria Suceava nu va avea o societate, cum s-ar fi dorit, care să îi reprezintele interesele sale şi ale locuitorilor din municipiu.
Potrivit expunerii de motive ce a însoţit proiectul de hotărâre, asumat de primarul Ion Lungu, avându-se în vedere situaţia actuală existentă la nivelul municipiului Suceava, în contextul în care serviciul de alimentare cu energie termică este încă asigurat de SC Termica SA ce se află în procedură de reorganizare judiciară – insolvenţă, existând premisa deschiderii procedurii falimentului, dat fiind situaţia precară a operatorului de utilităţi şi în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă în condiţiile legii în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice precum şi în ceea ce priveşte dezvoltarea, modernizarea, addministrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ –teritoriale, se impune adoptarea unei măsuri de natură a asigura continuitatea prestării serviciului de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Suceava.
Se mai arăta că înfiinţarea unei societăţi comerciale în cadrul căreia acţionar unic să fie municipiul Suceava apare în acest moment drept soluţie optimă în condiţiile în care nu se poate înfiinţa un serviciu public care să preia salariaţii de la SC Termica SA.
SC TRANSAGENT SA ar fi urmat să participe la licitaţia care va fi organizată în curând pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în municipiul Suceava (Neculai ROSCA)

Vezi si

Bărbat găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Voievodeasa

Vineri dimineață a izbucnit un incendiu la o casă de locuit din satul Voievodeasa, comuna …