Sunday , November 27 2022

TPL vrea sa mareasca pretul abonamentelor

Demersurile sunt f\cute de mai multe luni, iar conducerea societ\]ii sucevene de transport public s-ar mul]umi [i cu aprobarea unei cre[teri de pre] de la 50 la 60 de lei, de[i ini]ial s-a dorit ca pre]ul unui abonament lunar s\ fie de 70 de lei
Societatea TPL SA Suceava are `n vedere majorarea pre]ului abonamentelor de c\l\torie cu mijloacele de transport `n comun. Directorul Darie Romaniuc a spus c\ sunt demersuri f\cute `n acest sens de mai mult\ vreme, chiar de anul trecut, dar c\ a avut semnale c\ nu va ob]ine aprobarea necesar\ de la Consiliul Local. Potrivit lui Darie Romaniuc, odat\ cu scumpirea biletelor de la 1,5 la 2 lei, era planificat\ [i o majorare a pre]ului abonamentelor. Acest aspect nu a fost acceptat de municipalitate [i, prin urmare, dup\ cre[terea cu o treime a pre]ului biletelor de c\l\torie, foarte mul]i s-au orientat spre abonamente. Reamintim c\, la `nceputul anului, Suceava avea cele mai scumpe bilete de c\l\torie cu autobuzul din toat\ Moldova [i, `n compensa]ie, cele mai ieftine abonamente. Ulterior, `n alte c=teva ora[e s-a majorat pre]ul biletului tot la doi lei c=t era `n Suceava. Men]inerea la un nivel redus a pre]ului abonamentelor a plafonat, `ns\, `ncas\rile la TPL SA Suceava, motiv pentru care anul acesta societatea a `nregistrat pierderi semnificative spre deosebire de ceilal]i ani c=nd avea profit. Directorul Darie Romaniuc a precizat c\ din punctul s\u de vedere cre[terea pre]ului abonamentelor ar putea echilibra un pic veniturile societ\]ii TPL f\r\ s\ afecteze foarte mult economiile sucevenilor. Potrivit lui Darie Romaniuc, ini]ial s-a fundamentat o cre[tere de pre] de la 50 la 70 de lei pentru un abonament unic. Acum, conducerea TPL s-ar mul]umi [i dac\ municipalitatea sucevean\ ar agrea o majorare de la 50 de 60 de lei, considerat\ de c\tre TPL a fi mai suportabil\ pentru cet\]eni. Potrivit directorului Darie Romaniuc, un proiect de hot\r=re cu privire la majorarea pre]ului abonamentelor ar putea fi supus discu]iilor `n vederea aprob\rii chiar la [edin]a din aceast\ lun\ a Consiliului Local. Dac\ estim\rile directorului se vor confirma iar Consiliul local va adopta proiectul de hot\r=re, atunci cre[terea pre]ului la abonamente ar putea s\ aib\ loc cu `ncepere de la data de 1 iulie. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Al patrulea caz de turbare la câine semnalat în județul Suceava. 95 medici veterinari din județ vor să se vaccineze antirabic

Dr. Dănuț Corneanu, directorul executiv adjunct al Direcției Sanitar- Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) …