Sunday , October 2 2022

Toyota `nchiriata din Radauti si v=nduta la Cernauti

Ultimul membru al grup\rii care a pus la cale aceast\ afacere a fost re]inut ieri de poli]i[tii r\d\u]eni, dar a fost pus `n libertate de judec\torii din localitate n Corneliu Pavel C\linescu, fost Harasemiuc, individul iertat de arest de magistra]ii judec\toriei r\d\u]ene a mai fost anchetat pentru falsificare de pa[apoarte [i trafic de migran]i
O ga[c\ de indivizi specializa]i `n vinderea peste grani]\ a unor automobile `nchiriate, a fost destructurat\ zilele trecute.
Ieri, în continuarea cercet\rilor privind documentarea activit\]ii infrac]ionale a lui George Zlotar, de 32 ani, Ilie Ursachi, de 39 ani, ambii din comuna Dorne[ti [i Popovici Gheorghe, de 28 ani din ora[ul Siret, to]i trei afla]i în stare de arest preventiv, poli]i[tii din cadrul Poli]iei municipiului R\d\u]i l-au identificat [i re]inut pe Corneliu Pavel C\linescu, fost Harasemiuc, de 37 ani din comuna Dorne[ti, suspect de participare la comiterea infrac]iunii de în[el\ciune.
În baza probatoriului administrat, fa]\ de Corneliu Pavel C\linescu s-a dispus începerea urm\ririi penale pentru s\vâr[irea infrac]iunilor de „în[el\ciune, complicitate la infrac]iunea de fals material în înscrisuri oficiale [i instigare la infrac]iunea de uz de fals”.
Fa]\ de suspect s-a luat m\sura re]inerii pe baz\ de ordonan]\, ieri fiind prezentat instan]ei de judecat\ cu propunere de arestare preventiv\. Judec\toria R\d\u]i a respins `ns\ propunerea procurorilor, dispun=nd cercetarea acestuia `n stare de libertate, cu interdic]ia de a p\r\si localitatea. Parchetul a atacat cu recurs `ncheierea judec\toriei, urm=nd ca acesta s\ se judece la Tribunalul Suceava. Dup\ expirarea celor 24 de ore de re]inere, Corneliu C\linescu a fost pus `n libertate. ~n anul 2006, Corneliu C\linescu – Harasemiuc a fost trimis `n judecat\ pentru falsific\ri de pa[apoarte [i trafic de migran]i. Justi]ia a fost bl=nd\ cu el, l\s=ndu-l `n libertate. ~n acest fel, individul din Dorne[ti [i-a continuat activitatea, pun=nd la cale alte “afaceri interna]ionale”, de aceast\ dat\ cu ma[ini `nchiriate [i rev=ndute apoi `n str\in\tate.
La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, trei persoane au fost arestate la cererea Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i, acuza]i fiind c\ `n baza unor acte de identitate falsificate, `nchiriau ma[ini din Suceava pe care le vindeau `n str\in\tate. ~n data de 25 august a.c.,  Judec\toria R\d\u]i a admis propunerea de arestare preventiv\ a lui Gheorghe Popovici, în vârst\ de 28 de ani, din ora[ul Siret, a lui George Zlotar, de 32 de ani, [i Ilie Ursachi, de 39 de ani, cei doi din comuna Dorne[ti.  ~nc\ de atunci se [tia c\ `n afacere era implicat [i Corneliu Pavel C\linescu, fost Harasemiuc din Dorne[ti, dar [i Emanuel Constantin Bilaus, de 20 de ani, din municipiul R\d\u]i. Poli]ia a ar\tat c\ Gheorghe Popovici a închiriat de la o firm\ din R\d\u]i, cu o carte de identitate falsificat\, un autoturism Toyota în valoare de 30.000 de euro. Ma[ina  a fost preluat\ de la acesta de c\tre George Zlotar, Corneliu C\linescu [i Ilie Ursachi, Emanuel Bilaus fiind [ofer. ~n 26 martie a.c., cei patru au scos fraudulos autoturismul de pe teritoriul României, cu ajutorul unor procuri ob]inute tot pe baza unor documente falsificate, [i l-au l\sat într-un garaj din Cern\u]i. Automobilul a fost vândut ulterior în Ucraina. Gheorghe Popovici a plecat din ]ar\ chiar în ziua în care a închiriat ma[ina, revenind în Siret în data de  23 august a.c.. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Săptămâna Europeană a Sportului la Grădinița ”Țăndărică” Suceava

Grădinița cu Program Normal ”Țăndărică” Suceava a derulat  în perioada 23-30 septembrie a.c. Săptămâna Europeană …