Saturday , June 22 2024

T=nar `njunghiat `n Gara Burdujeni

Un t=n\r de 23 de ani din Ipote[ti a fost t\iat, din c=te se pare, chiar de un tovar\[ de pahar cu care intrase `n conflict, fapta consum=ndu-se `n perimetrul G\rii Burdujeni, `n seara zilei de luni. Dup\ o b\ut\ `n barul Uranus, Traian Harasim, de 56 de ani, din Dorne[ti, a intrat `n conflict cu ni[te tineri. Sim]indu-se `n inferioritate [i pentru c\ a vrut s\ evite un conflict din care risca s\ ias\ „[ifonat”, Traian Harasim a ie[it din bar [i s-a `ndreptat spre un loc c=t mai aglomerat din gar\, sper=nd c\ nu va fi urm\rit de niciunul din tinerii cu care se certase. S-a `n[elat `ns\, pentru c\ t=n\rul Dumitru Senciuc, de 23 de ani, din Ipote[ti i-a luat urma p=n\ `n sala de a[teptare de la gar\, unde de altfel l-a [i lovit pe Traian Harasim cu o sticl\ `n zona capului. Din fericire, Harasim a reu[it s\ fac\ o eschiv\ [i impactul cu sticla a fost unul oarecum superficial, dup\ cum au spus reprezentan]ii Poli]iei. A urmat contraatacul, de altfel previzibil av=nd `n vedere tensiunea dintre cei doi, Harasim atac=ndu-l pe Senciuc cu un briceag. R\nile pe care i le-a produs acestuia din urm\ au fost la nivelul abdomenului. Din fericire, nici aceste r\ni nu au fost at=t de grave `nc=t s\ `i pun\ `n pericol via]a lui Senciuc, a spus purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava, Ionu] Epureanu. Conform acestuia, la fa]a locului s-a `ndreptat un echipaj al Serviciului Poli]iei Transporturi. Poli]i[tii i-au `ntocmit dosar penal lui Harasim pentru port ilegal de arm\ alb\ [i v\t\mare corporal\. Pe de alt\ parte, cel pu]in p=n\ ieri, Harasim nu f\cuse pl=ngere penal\ fa]\ de Senciuc, prin urmare fa]\ de acesta nu s-a deschis niciun dosar penal. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Gala Olimpicilor Ștefaniști 2024, la final de an școlar (FOTO)

Titlul de ELEVUL ȘTEFANIST AL ANULUI 2024, însoțit de distincția supremă a instituției,  DIPLOMA și …