Friday , October 7 2022

T=nar `mpuscat cu un pistol cu bile, `n apropiere de Gara Pojor=ta

Doi agen]i de paz\ `nso]itori ai unui tren de marf\ au folosit pistoalele cu bile de cauciuc `mpotriva unui t=n\r din comuna Pojor=ta, care se apropiase de perimetrul de paz\ n at=t paznicii, c=t [i t=n\rul, care mergea `mpreun\ cu un prieten de-al s\u, fuseser\ `nainte de incident la un bar din apropiere n ini]ial, unul din paznici, aflat sub influen]a b\uturilor alcoolice, a tras asupra unui t=n\r ce era pe scuter iar acesta a venit `mprteun\ cu un prieten de-al s\u la gar\ s\ le cear\ socoteal\ paznicilor n cel care `l `mpu[case pe t=n\r s-a ales cu un par `n cap, `ns\ paznicul a mai reu[it s\ trag\ `nc\ o dat\ cu pistocul cu bile `n t=n\rul din Pojor=ta
Doi agen]i de paz\ [i doi tineri din comuna sucevean\ Pojor=ta sunt cerceta]i dup\ ce, `n noaptea de joi spre vineri, au fost implica]i `ntr-o alterca]ie, unul dintre tineri fiind `mpu[cat cu un pistol cu bile din cauciuc. „~n noaptea de 25/26.08.2011, `n jurul orelor 00.00, `n zona sta]iei CFR Pojor=ta a avut loc un incident `n care au fost implica]i doi agen]i de paz\ `nso]itori ai unui tren de marf\ – Istvan S., de 27 ani, din municipiul Bistri]a [i Cristi R., de 21 ani, din ora[ul N\vodari, care au folosit pistoalele cu bile de cauciuc din dotare `mpotriva numitului Vasile A., de 21 ani din comuna Pojor=ta, care se apropiase de perimetrul de paz\”, se mai arat\ `ntr-un comunicat al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava.
Comisarul [ef de poli]ie Mircea Scutar din cadrul Serviciului Jude]ean de Poli]ie Transporturi Suceava a declarat c\, potrivit primelor cercet\ri, `n noaptea de joi spre vineri, doi agen]i de paz\ care supravegheau o garnitur\ cu combustibil din gara CFR Pojor=ta au mers la un bar, av=nd asupra lor pistoalele cu bile din cauciuc din dotare.
De fapt, la `nchiderea barului cei doi agen]i de paz\ care supravegheau garnitura de combustibil au plecat pe jos pe drumul na]ional spre sta]ia CFR, fiind ajun[i din urm\ de trei tineri afla]i pe un motoscuter – doi b\ie]i [i o fat\, care fuseser\ [i ei clien]i ai barului, iar din motive necunoscute `nc\, unul dintre agen]ii de paz\ a tras cu pistolul asupra unui t=n\r, lovindu-l `n zona intercostal\.  Tinerii [i-au continuat drumul, l\s=nd-o pe fat\ acas\ dup\ care cei doi b\ie]i le-au luat urma paznicilor, venind p=n\ `n zona g\rii pentru a le cere socoteal\ pentru agresiune.
Cei patru s-au b\tut, iar agentul de paz\ a tras din nou cu pistolul [i l-a lovit pe t=n\r `n um\r. Dup\ incident agentul de paz\ a sunat la 112 [i a reclamat c\ a fost atacat. Pe de alt\ parte, cu prilejul conflictului, [i Istvan S. a fost lovit de Vasile A. cu o bucat\ de lemn `n zona capului. Totu[i „ambii au declarat c\ nu doresc s\ depun\ pl=ngere pentru efectuarea de cercet\ri sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de lovire sau alte violen]e [i nu doresc s\ se prezinte la medicul legist `n vederea eliber\rii de certificate medico-legale”, se mai arat\ `n comunicatul IPJ Suceava.
Mircea Scutar a precizat c\, din primele cercet\ri, a rezultat faptul c\ paznicul care a tras la `nceput `n t=n\rul din Pojor=ta ce se deplasa pe scuter era beat [i, probabil pe fondul acesta, a devenit irascibil [I a folosit arma. Poli]i[tii Serviciului Jude]ean de Poli]ie Transporturi, `mpreun\ cu cei din Poli]ia Rural\ C=mpulung Moldovenesc, fac cercet\ri `n acest caz pentru v\t\mare corporal\ [i folosirea ilegal\ a armamentului din dotare. Ulterior, `n comunciatul trimis de IPJ vineri dup\ amiaz\, se precizeaz\ faptul c\ `n cauz\ s-a `ntocmit dosar penal fa]\ de Istvan S. [i Cristian R. pentru uz de arm\ neletal\, iar cercet\rile sunt continuate de lucr\torii Serviciului Jude]ean Poli]ie Transporturi Suceava. (D.P.)

Vezi si

Manifestări organizate sâmbătă de Uniunea Polonezilor din România, la împlinirea a 230 de ani de la venirea polonezilor în Cacica

Uniunea Polonezilor din România marchează sâmbătă, 8 octombrie 2022,  un eveniment foarte important pentru toată …