Sunday , November 27 2022

T=nar basarabean, student la USV, condamnat pentru trafic de droguri

Tudor Crave] a fost condamnat ieri la o pedeaps\ de doi ani de `nchisoare cu suspendare pentru s\v=r[irea infrac]iunii de trafic de droguri n Crave], t=n\r basarabean, student la USV, a fost prins `n flagrant `n urm\ cu un an `n timp ce `ncerca s\ v=nd\ 400 grame de cannabis n complicele s\u, Petru Diaconu, nu a fost `nc\ condamnat, instan]a dispun=nd disjungerea cauzei
Studentul basarabean care a vindea droguri `n campusul USV [i-a aflat ieri pedeapsa. Astfel, Tribunalul Suceava l-a condamnat pe Tudor Crave] la un an [i [ase luni de `nchisoare pentru “asociere pentru s\v=r[irea de infrac]iuni”. Tot la aceea[i pedeaps\ a fost condamnat [i pentru “trafic de droguri de risc”. Magistra]ii suceveni i-au mai aplicat lui Crave] `nc\ doi ani de arest pentru “complicitate la introducere `n ]ar\ de droguri de risc”. Instan]a a stabilit c\ cele trei infrac]iuni sunt concurente `n mod real [i le-a contopit urm=nd ca inculpatul s\ o execute pe cea mai grea. T=n\rul basarabean nu va trebui `ns\ s\-[i petreac\ nicio zi `n spatele gratiilor, executarea pedepsei fiind suspendat\ condi]ionat. Judec\torii au acordat `n acest sens [i un termen de `ncercare de patru ani.
Tudor Crave] este obligat s\ achite cheltuielile de judecat\, `n valoare de 8.050 lei. Decizia luat\ ieri de Tribunalul Suceava nu este definitiv\ [i poate fi atacat\ cu apel la Curtea de Apel Suceava.
~n ceea ce `l prive[te pe cel\lalt inculpat din aceast\ cauz\, Petru Diaconu, instan]a a disjuns cauza, fiind stabilit un nou termen de judecat\ pentru data de 2 mai 2012.
N pl\nuia s\ v=nd\ trei kilograme de cannabis studen]ilor suceveni
Tudor Crave], Petru Diaconu [i fratele acestuia din urm\, Igor Diaconu, au pus la cale, la `nceputul anului trecut, o „afacere” de anvergur\, respectiv introducerea [i comercializarea cannabisului `n Rom=nia. Ei au reu[it introducerea în ]ar\ a unei cantit\]i mai mici de cannabis în cursul lunii ianuarie 2011, pentru a fi folosit\ la remiterea de mostre c\tre posibilii clien]i. ~n data de 13.04.2011 a fost introdus\ în România cantitatea de 100 grame rezin\ de cannabis, iar `n 15.04.2011 a fost introdus\ cantitatea de 400 grame rezin\ de cannabis. Planul lor era s\ introduc\ `n Rom=nia trei kilograme de canabis, dar nu au reu[it, fiind prin[i de poli]i[ti sub acoperire.
Procurorii au stabilit c\ studentul Tudor Crave] împreun\ cu mai mul]i colegi [i prieteni originari din Republica Moldova, cu posibilit\]i de intrare pe teritoriul României, fiind studen]i sau av=nd drept de [edere în România sub diferite forme, au constituit o grupare infrac]ional\ organizat\ având ca scop plasarea pe teritoriul României de cantit\]i mari de droguri, livrate din Republica Moldova, în scopul ob]inerii de importante sume de bani.
N primea drogurile ascunse `n borcane cu gem
Pe data de 14.04.2011, Tudor Crave] a primit din Republica Moldova un colet `n care se afla cantitatea de 400 grame de droguri.
Anchetatorii au stabilit c\ drogurile au fost por]ionate în buc\]i de form\ sferic\ mai întâi ambalate, la cald, în hârtie velin\ de reviste [i apoi în folie din polietilen\ impermeabil\, dup\ care au fost introduse în borcane cu gem de mere sau brânz\ cu smântân\, fiind disimulate astfel într-o geant\ mare plin\ cu alimente.
Dup\ ce a ridicat bagajul cu alimente, preg\tite în felul descris, Tudor Crave] s-a deplasat în Campusul Universitar al Universit\]ii “{tefan cel Mare”, la camera 24 din C\minul C2, unde avea un loc ce-i fusese repartizat la începutul anului universitar 2010 – 2011 [i pe care îl cedase unui alt student, dar continua s\ vin\ aici zilnic, [i a scos din borcane patru pachete cu droguri, le-a sp\lat, dup\ care le-a luat asupra sa [i s-a deplasat la apartamentul în care locuia cu chirie pe strada Laz\r Vicol din municipiul Suceava, pentru a lua [i pachetul primit în cursul unei zile anterioare în aceea[i modalitate. A introdus toate cele cinci pachete într-o pung\ [i a plecat s\ se întâlneasc\ cu poli]istul sub acoperire “Remus”, care intrase deja pe fir, dup\ cum au stabilit anterior, pe parcursul zilei.
La data de 15.04.2011, ora 17,45, Tudor Crave] a fost surprins în flagrant în timp ce îi vindea colaboratorului autorizat “Remus”, cantitatea de aproximativ 500 grame de substan]\ suspect\ a fi rezin\ de cannabis, contra sumei de 2.300 euro. De men]ionat c\ Tudor Crave], care a fost arestat imediat [i a petrecut mai bine de o lun\ `n arestul IPJ, p=n\ s\ fie trimis `n judecat\ cu interdic]ia de a p\r\si localitatea, a avut o pozi]ie procesual\ sincer\, recunoscând [i regretând faptele comise. Inculpatul a avut aceea[i atitudine de regret [i pe timpul judec\rii cauzei, acesta fiind [i motivul principal pe care judec\torii l-au avut `n vedere atunci c=nd i-au aplicat pedeapsa de doi ani de `nchisoare cu suspendare. (Paul BONDAR)

Vezi si

Uniunea Națională a Barourilor din România a donat trei ambulanțe noi, complet utilate, către instituții spitalicești din Ucraina

La 25 noiembrie 2022, la sediul spitalului din localitatea Ciudei, Ucraina, a avut loc predarea …