TITULARIZARE 2020: Peste 1.300 de șanse de angajare în învățământul sucevean

25/02/20 ora:10:44am

Pentru anul școlar viitor sunt disponibile 1.321 de posturi, dintre care 643 sunt complete, iar alte 678 sunt incomplete. Pentru candidații care vor obține la examenul de titularizare note peste 7, vor fi disponibile 183 de catedre, comparativ cu cele 77 posturi titularizabile de anul trecut, dintre care 42 sunt pentru educatoare, 20 pentru educație fizicăși sport, iar alte 18 catedre sunt disponibile pentru învățătoare. In lista posturilor titularizabile sunt foarte multe discipline pentru care există câte un singur post vacant, printre care kinetoterapie, grafică, dans popular, dans contemporan, electrotehnică, electronică, geografie, istorie-geografie, chimie-fizică, instrumente muzicale tradiționale, foto-cineclub, industrie alimentară, mecanică, religie ortodoxă, religie penticostală, tehnician informaticăși limbă ucraineană  

 

Lista posturilor didactice vacante și ­re­zervate, complete și incomplete, de la nivelul județului Suceava a fost publicată pe site-ul Ministerului Educației, dar și pe cel al Inspectoratului Şcolar Județean (IŞJ) Suceava. Pentru anul școlar viitor sunt disponibile 1.321 de posturi, dintre care 643 sunt complete, iar alte 678 sunt incomplete. Pentru candidații care vor obține la examenul de titularizare note peste 7, vor fi disponibile 183 de catedre, comparativ cu cele 77 posturi titularizabile de anul trecut, iar alte 460 de posturi complete au o viabi­litate sub 4 ani. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Şcolar Județean (IŞJ) Suceava, oferta de anul acesta este una bogată și cuprinde o diversitate mare de posturi. ”Așa o ofertă bogată nu a mai fost de mult. Avem 1.321 de posturi, dintre care 643 sunt complete și 678 incomplete. Am depus toate eforturile posibile împreună cu domnul inspector general pentru a avea această cifră. Aceasta este situația reală a posturilor vacante în școli, rezultată în baza comunicării cu directorii școlari. După fiecare etapă a mișcării personalului didactic, lista posturilor va fi reactua­lizată”, a declarat Ioan Puiu, inspector general adjunct al IŞJ Suceava, responsabil de managementul resurselor umane.

O categorie aparte a catedrelor scoase la concurs pentru anul școlar viitor este cea care se supune articolului 93^1 din Legea nr.1/2011, care prevede că ”consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/ media de cel puțin 7, în condițiile prezentei legi, și dacă postul este vacant”. În oferta postată de IŞJ Suceava există 84 astfel de posturi complete, potrivit inspectorului general adjunct Puiu.

42 de posturi titularizabile disponibile pentru educatoare

Analizând oferta posturilor vacante puse la dispoziția cadrelor didactice pentru anul școlar 2020-2021, reiese că cele mai multe catedre sunt pentru educatoare, și anume 42 de posturi. Urmează apoi cele 20 de posturi pentru educație fizică și sport, alte 18 catedre vacante cu viabilitate mai mare de 4 ani sunt disponibile pentru învățătoare și 7 posturi pentru profesori de matematică. La polul opus sunt foarte mul­te discipline pentru care există câte un singur post vacant, printre care kinetoterapie, grafică, dans popular, dans contempo­ran, electrotehnică, electronică, geo­­grafie, istorie-geografie, chimie-fizică, instrumente muzicale tradiționale, foto-cineclub, industrie alimentară, mecanică, religie ortodoxă, religie penticostală, tehnician informatică și limbă ucraineană. O ofertă foarte bogată se regăsește în domeniul pregătire-instruire practică, totalizând 25 de posturi, în specializările alimentație publică, mecanică, asistență medicală și altele.

Lista posturilor complete cu o viabilitate mai mică de 4 ani cuprinde și ea 68 de posturi de pregătire-instruire practică în specializările alimentație publică, agricultură, construcții, electrotehnică, mecanică, estetica și igiena corpului, confecții piele, prelucrarea lemnului și transporturi, cele mai multe în învățământul profesional. Cele mai multe posturi complete pentru perioadă determinată sunt pentru învățătoare, totalizând 173 de catedre, apoi cele pentru educatoare, fiind puse la dispoziție 106 posturi, alte 26 sunt pentru profesori de matematică, iar pentru educație fizică și sport sunt disponibile 19 catedre.

Amintim că la examenul de Titularizare 2019 au participat 657 de candidați, dintre care doar 46,86% au promovat. Următoarele etape ale mobilității perso­nalului didactic sunt transferarea perso­nalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unități de învățământ, ce va avea loc la mijlocul lunii martie. Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular are termen data de 9 aprilie. Înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2020, la inspectoratele școlare va avea loc în perioada 11-15 mai. (Oana NUȚU)