Tuesday , March 5 2024

Tigari in valoare de 100.000 lei, confiscate la Siret

Tigari de peste 100.000 de lei, confiscate din nou la Siret
Poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii au depistat `n dou\ microbuze conduse de doi ucraineni aproximativ 24.000 de pachete de ]ig\ri, de provenien]\ ucrainean\, `n valoare de peste 100.000 de lei. Poli]i[tii de frontier\ suceveni le-au `ntocmit celor doi ucraineni dosare penale sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de contraband\ n cele dou\ microbuze marca Mercedes, `n valoare de aproximativ 18.000 euro, au fost re]inute `n vederea confisc\rii, `n Punctul de Trecere a Frontierei Siret
Ieri, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret s-a prezentat pentru a intra `n ]ar\, cu un microbuz marca „Mercedes”, cet\]eanul ucrainean Vadym H., de 27 de ani. “Dup\ controlul documentelor de c\l\torie, `n baza informa]iilor [i a analizei de risc, poli]i[tii de frontier\ `mpreun\ cu lucr\torii vamali au procedat la efectuarea unui control am\nun]it al mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `ntr-un loca[ special amenajat, dup\ scaune [i p=n\ la peretele desp\r]itor al compartimentului de marf\, un num\r de 11.700 de pachete de ]ig\ri, marca „Pall Moll”, de provenien]\ ucrainean\”, precizeaz\ comisarul Ilie Poroch – Seri]an, ofi]erul de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava.
~n aceea[i zi, la interval de c=teva minute, s-a prezentat pentru a intra `n ]ar\, tot la PTF Siret [i tot la bordul unui microbuz „Mercedes”, ucraineanul Oleksandr P., de 34 de ani. „Dup\ controlul documentelor de c\l\torie, `n baza informa]iilor [i a analizei de risc, poli]i[tii de frontier\ [i lucr\torii vamali au trecut la efectuarea unui control am\nun]it al mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `ntr-un loca[ special amenajat, dup\ scaune [i p=n\ la peretele desp\r]itor al compartimentului de marf\, 12.100 de pachete de ]ig\ri, (10.800 marca <Pall Moll> [i 1.300 marca <Viceroy>), de provenien]\ ucrainean\”, se arat\ `ntr-un comunicat al ofi]erului de rela]ii publice al IJPF Suceava.
~ntreaga cantitate de 23.800 pachete de ]ig\ri, `n valoare de 100.800 de lei, a fost re]inut\ `n vederea confisc\rii de c\tre organele vamale, iar celor doi [oferi  poli]i[tii de frontier\ le-au `ntocmit acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de contraband\. „Totodat\, cele dou\ microbuze marca Mercedes, `n valoare de aproximativ 18.000 euro, au fost re]inute `n vederea confisc\rii `n PTF Siret”, a declarat comisarul Ilie Poroch – Seri]an. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Primăria Suceava intenționează să acceseze noi fonduri elvețiene

Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a anunțat că, după ce a participat la Forumul organizat …