Wednesday , November 30 2022

Tigari de trei mii de lei confiscate la Siret dintr-un Cielo

Poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit `n autoturismul unei femei cu domiciliul `n ora[ul Siret, ]ig\ri de provenien]\ ucrainean\ ce erau ascunse `n semiaripile spate [i portierele autoturismului. L\cr\mioara H. s-a prezentat, `n data de 16 octombrie, la PTF Siret, pentru a intra `n ]ar\ conduc=nd un „Cielo”.
Dup\ controlul documentelor de c\l\torie, poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii au efectuat un control am\nun]it asupra persoanei [i mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `n semiaripile spate [i portierele autoturismului, un num\r de 710 pachete de ]ig\ri marca „Viceroy”, de provenien]\ ucrainean\. „}ig\rile `n valoare de 3.036 lei, au fost re]inute `n vederea confisc\rii iar persoana `n cauz\ a fost sanc]ionat\ contraven]ional cu amend\ `n valoare de 5.000 de lei. Autoturismul „Cielo” a fost indisponibilizat `n PTF Siret p=n\ la achitarea de c\tre persoana `n cauz\ a amenzii contraven]ionale”, a spus comisarul Ilie Poroch – Seri]an, ofi]er de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava. ~n ultima s\pt\m=n\, poli]i[tii de frontier\ din cadrul IJPF Suceava au avut un num\r de 377 de misiuni [i ac]iuni specifice proprii, timp `n care nu s-a permis intrarea `n ]ar\ a 16 cet\]eni str\ini din diferite motive legale [i nu s-a permis ie[irea din ]ar\ a doi rom=ni pentru nereguli `n documente de c\l\torie. De asemenea, au fost descoperite [i re]inute `n vederea confisc\rii 29.436 de pachete de ]ig\ri `n valoare de 171.827 de lei. (D.P.)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …