Friday , December 1 2023

Tigari de trei mii de lei confiscate la Siret dintr-un Cielo

Poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit `n autoturismul unei femei cu domiciliul `n ora[ul Siret, ]ig\ri de provenien]\ ucrainean\ ce erau ascunse `n semiaripile spate [i portierele autoturismului. L\cr\mioara H. s-a prezentat, `n data de 16 octombrie, la PTF Siret, pentru a intra `n ]ar\ conduc=nd un „Cielo”.
Dup\ controlul documentelor de c\l\torie, poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii au efectuat un control am\nun]it asupra persoanei [i mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `n semiaripile spate [i portierele autoturismului, un num\r de 710 pachete de ]ig\ri marca „Viceroy”, de provenien]\ ucrainean\. „}ig\rile `n valoare de 3.036 lei, au fost re]inute `n vederea confisc\rii iar persoana `n cauz\ a fost sanc]ionat\ contraven]ional cu amend\ `n valoare de 5.000 de lei. Autoturismul „Cielo” a fost indisponibilizat `n PTF Siret p=n\ la achitarea de c\tre persoana `n cauz\ a amenzii contraven]ionale”, a spus comisarul Ilie Poroch – Seri]an, ofi]er de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava. ~n ultima s\pt\m=n\, poli]i[tii de frontier\ din cadrul IJPF Suceava au avut un num\r de 377 de misiuni [i ac]iuni specifice proprii, timp `n care nu s-a permis intrarea `n ]ar\ a 16 cet\]eni str\ini din diferite motive legale [i nu s-a permis ie[irea din ]ar\ a doi rom=ni pentru nereguli `n documente de c\l\torie. De asemenea, au fost descoperite [i re]inute `n vederea confisc\rii 29.436 de pachete de ]ig\ri `n valoare de 171.827 de lei. (D.P.)

Vezi si

Jumătate din județul Suceava, sub cod galben de ploi și vânt începând de joi seară

ANM a emis, joi dimineață, avertizări de vreme rea în aproape jumătate de țară. Vor …