Monday , December 5 2022

Tigari ascunse `n rezervor, depistate `n Punctul de Trecere al Frontierei Siret

Poli]i[tii de frontier\ [i vame[ii din PTF Siret au re]inut `n vederea confisc\rii de la doi cet\]eni rom=ni, un num\r de 1.130 de pachete de ]ig\ri de marca „Jing Ling”, ascunse `ntr-un loca[uri special amenajate `n rezervoarele autoturismelor

~n diminea]a zilei de miercuri, 6 iulie, la Punctul de Trecere al Frontierei (PTF) Siret s-a prezentat pentru a intra `n ]ar\ conduc=nd un autoturism „Mercedes”, cet\]eanul rom=n Daniel A., `n v=rst\ de 22 de ani, domiciliat `n ora[ul Siret. Dup\ controlul documentelor de c\l\torie, echipa de control a trecut la verificarea mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `ntr-un loca[ special amenajat `n rezervorul autoturismului un num\r de 640 de pachete de ]ig\ri marca „Jing Ling”, de provenien]\ ucrainean\.
„}ig\rile `n valoare de 2.675 de lei, au fost re]inute `n vederea confisc\rii de c\tre organele vamale, iar persoana `n cauz\ a fost sanc]ionat\ contraven]ional cu amend\ `n valoare de 8.000 de lei. Totodat\ autoturismul marca „Mercedes”, `n valoare de 5.000 de lei a fost re]inut `n vederea confisc\rii  `n PTF Siret”, a declarat comisarul Ilie Poroch – Seri]an, ofi]er de rela]ii publice al Inspectoratului jude]ean al Poli]iei de Frontier\ (IJPF) Suceava.
O jum\tate  de or\ mai  t=rziu la PTF Siret s-a prezentat pentru a intra `n ]ar\ la bordul unui autoturism marca „Mercedes”, cet\]eanul rom=n Petru C., `n v=rst\ de 26 de ani. Dup\ controlul documentelor de c\l\torie, echipa de control a trecut la verificarea mijlocului de transport, ocazie cu care au fost descoperite ascunse [i nedeclarate `n vederea sustragerii de la controlul vamal, `ntr-un loca[ special amenajat `n rezervorul autoturismului un num\r de 490 de pachete de ]ig\ri marca „Jing Ling”, de provenien]\ ucrainean\. „~n ambele cazuri, ]ig\rile cu valoare `n vam\ de valoare de 4.723 de lei, au fost re]inute `n vederea confisc\rii de c\tre organele vamale, iar persoanele `n cauz\ au fost sanc]ionat\ contraven]ional cu amend\ `n valoare de 8.000 de lei fiecare. Totodat\ cele dou\ autoturisme marca „Mercedes”, `n valoare de 5.000 de lei fiecare au fost re]inute `n vederea confisc\rii, `n PTF Siret”, a precizat ofi]erul de rela]ii publice al IJPF Suceava. (D.P.)

Vezi si

Situația răniților în explozia de la Burdujeni

Un bărbat, cu arsuri pe 80% din corp, a fost aruncat de suflul exploziei de …