Sunday , December 4 2022

Theodor Paleologu, invitat la Suceava de Ziua Francofoniei

Duminic\, 20 martie, de Ziua Interna]ional\ a Francofoniei, vor fi organizate, cu acest prilej, la Biblioteca Bucovinei „I.B. Sbierea” o serie de manifest\ri culturale. Acestea se vor desf\[ura `n intervalul 10.00 – 18.00 [i vor cuprinde recitaluri de poezie francofon\, ateliere de comunicare `n limba francez\, audi]ii [i lecturi publice. Invitat la aceste manifest\ri este fostul ministru al Culturii, deputatul Theodor Paleologu. Theodor Palelogu este cunoscut ca un filo – francez, av=nd studiile superioare f\cute la prestigioasa universitate Sorbona din Paris. Diligen]ele pentru aducerea lui Theodor Paleologu la Suceava, chiar de Ziua Interna]ional\ a Francofoniei, le-a f\cut deputatul sucevean Sanda Maria Ardeleanu. La r=ndul ei, Sanda Maria Ardeleanu este cadru universitar, profesor de limb\ francez\, membru al Delega]iei Parlamentului Rom=niei la Adunarea Parlamentar\ a Francofoniei [i membru `n grupul parlamentar de prietenie cu Republica Popular\ Francez\. Men]ion\m c\ Theodor Paleologu va sosi vineri sear\ la Suceava [i va pleca spre Bucure[ti `n cursul zilei de luni, duminic\ fiind la sala „Elena Greculesi” de la Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbierea”, `ncep=nd cu ora 11.00 unde are loc conferin]a „La francophonie, restons dedans”. (D.P.)

Vezi si

Foresta a încheiat anul cu o remiză la Bacău

Foresta a încheiat anul cu o remiză, scor 1-1, înregistrată sâmbătă, pe terenul celei de-a …