Friday , October 7 2022

Testari gratuite la Directia de Sanatate Publica cu prilejul “Zilei Mondiale a Diabetului”

M=ine, de „Ziua Mondial\ a Diabetului”, la sediul DSP se va organiza o campanie de testare gratuit\ a glicemiei, a colesterolului, a greut\]ii [i a tensiunii arteriale u `n primele nou\ luni ale lui 2012 au fost diagnosticate un num\r de 1.404 cazuri noi de diabet, `n total peste 22.000 de suceveni suferind de diabet

În 14 noiembrie întreaga lume celebreaz\ „Ziua Mondial\ a Diabetului”.
Sloganul interna]ional este: „Educa]ie [i preven]ie în diabet” [i reprezint\ con]inutul tematic al unei campanii demarat\ în 2009 [i care va dura pân\ în anul 2013.
~n acest context, miercuri, 14 noiembrie, la sediul Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava (str. Scurt\, nr. 1A), `ntre orele 10:00 [i 14:00 se va organiza testarea gratuit\ a urm\torilor parametri medicali: glicemie, colesterol, greutate [i tensiune arterial\ sub supravegherea medicilor speciali[ti de diabet [i boli de nutri]ie. Ac]iunea se adreseaz\ urm\toarelor categorii de popula]ie: persoane peste 35 de ani, supraponderali, cei cu un istoric familial pozitiv pentru diabetul zaharat, sucevenii care prezint\ hiperglicemie `n antecedente [i hipertensivi. Nu se vor testa persoanele diagnosticate deja cu diabet.
Totodat\, Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava `n parteneriat cu Spitalul de Urgen]\ „Sf. Ioan cel Nou” Suceava [i cu voluntarii din {coala Postliceal\ Sanitar\ Christiana [i {coala Postliceal\ de Stat Suceava vor derula campania „Diabetul – cheia este profilaxia”.
„Scopul campaniei vizeaz\ cre[terea cuantumului informa]ional al popula]iei cu privire la factorii de risc în rela]ie cu diabetul (fumat, consum excesiv de alcool, sedentarism, nutri]ie dezechilibrat\, obezitate, stres) [i simptomele de debut ale bolii. Totodat\, campania promoveaz\ stilul de via]\ sanogen, în profilaxia [i controlul diabetului”, a declarat dr. C\t\lina Zorescu, director adjunct `n cadrul DSP Suceava.
Printre activit\]ile ce vor mai fi derulate de „Ziua Diabetului” se num\r\: tip\rirea [i expunerea de postere, tip\rirea [i distribuirea stradal\ de pliante, organizarea unor discu]ii individuale [i de grup referitoare la factorii de risc pentru diabet [i complica]iile acestuia.
1.404 de suceveni diagnostica]i cu diabet `n 2012
La nivelul jude]ului Suceava, `n anul 2011 au fost luate `n eviden]\ un num\r de 1.751 de cazuri noi de diabet zaharat, `nregistr=ndu-se un num\r total de 21.347 de cazuri. ~n primele nou\ luni ale anului 2012 au fost diagnosticate un num\r de 1.404 cazuri noi, `n eviden]ele cabinetelor de specialitate figur=nd, `n prezent, un num\r total de 22.391 bolnavi din care 15% sunt insulinodependen]i. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

O polițistă din Cernăuți a murit împușcată în cap de un pedofil pe care încerca să-l rețină în fața unei școli

O polițistă de patrulare, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcată în cap, …