Tuesday , October 3 2023

Termica va primi, luna aceasta, de la Guvern 3,5 milioane de lei

N directorul general Constantin Pl\cint\ a declarat c\ este vorba doar de o prim\ tran[\ din cea privind subven]ia pe combustibil iar `n cursul lunii viitoare urmeaz\ s\ mai fie alocate alte sume de bani
Termica va primi, `n cursul acestei luni, suma de 3,5 milioane de lei de la Guvernul Rom=niei. Este vorba despre suma care urma s\ fie acordat\ de la bugetul de stat `n contul subven]iilor pentru achizi]ionarea de c\tre societatea sucevean\ de termoficare a unei cantit\]i de combustibil necesar\ producerii de energie termic\ `n iarna 2010 – 2011. Directorul Constantin Pl\cint\ a declarat c\ a primit aceast\ confirmare `n urma vizitei pe care a f\cut-o la Bucure[ti unde a avut discu]ii cu responsabili din Ministerul Administra]iei [i Internelor. “Este vorba doar de suma ce va fi repartizat\ `n cursul lunii acesteia. Luna viitoare urmeaz\ s\ mai primim `nc\ o parte din subven]ie, `ns\ nu ni s-a comunicat o cifr\ oficial\ [i nu vreau s\ m\ hazardez s\ fac afirma]ii f\r\ acoperire”, a declarat Constantin Pl\cint\. El a precizat c\ vestea privind suma care va fi folosit\ `n `ntregime pentru plata c\rbunelui este una din cele mai bune pe care le putea primi SC Termica SA Suceava `n situa]ia dificil\ `n care se afl\. (D.P.)

Vezi si

Soția primarului comunei Dărmănești a încetat din viață la doar 53 de ani

Durere mare în familia primarului comunei Dărmănești, Dan Chidoveț, după ce soția acestuia a părăsit …