Wednesday , April 17 2024

Termica, Unicom şi Bioenergy cer să nu se mai ţină licitaţia pentru concesionarea termoficării Sucevei

Deşi au depus petiţii la Primărie, Consiliul Local Suceava nu a fost de acord cu acest demers, în sensul de a revoca hotărârea luată în 31 martie pe motiv că „nu putem schimba votul după cum vrea Termica”. Societăţile Termica, Unicom şi Bioenergy susţin că hotărârea luată de CL Suceava pe 31 martie este ilegală, dar consilierii au votat un raport de specialitate al serviciului juridic care arată, printre altele, că la un moment dat chiar Termica cerea închiderea contractului. Licitaţia va fi organziată pe data de 23 iunie

Consiliu  local [800x600]


Trei din cele cinci societăţi care au cumprat caietul de sarcini pentru licitaţia de delegare în gestiune a serviciilor de termoficare din municipiul Suceava au cerut Consiliului Local să renunţe la această procedură şi, de asemenea, să revoce hotărârea luată în acest sens. Este vorba despre Termica SA Suceava, Unicom Holding şi Bioenergy SRL.
Toţi aceşti agenţi economici au trimis petiţii Consiliului Local cerând mai sus să fie aprobată revocarea hotărârii în baza căreia a demarat procedura de licitaţie, precum şi să fie anulată procedura ca atare. Ieri, în şedinţa Consiliului Local (CL) Suceava au fost supuse dezbaterii fiecare din aceste petiţii, conducerea executivă a Primăriei dorind să obţină un răspuns ferm din partea CL cum că nu renunţă la procedura de delegare în gestiune a termoficării centralizate.
Fiecare dintre cei trei operatori economici au invocat motive proprii pentru solicitarea lor, în raport de interesele fiecăruia. Termica, spre exemplu, consideră că mhotărârea din 31 martie privind scoaterea la licitaţie precum şi celelalte acte întocmite în baza acestei hotărâri a CL Suceava sunt nelegale. Asta pentru că deliberativul local a hotărât scoaterea la licitaţie a concesionării unui serviciu public pentru care este însă un contract aflat în derulare. Administratorul judiciar a arătat, de asemenea, că întrucât autorităţile administraţiei publcie locale nu au admis cererea Termica de încetare a contractului de concesiune înainte de iarnă, atunci contractul trebuie să continue pentru ca, la cererea expresă a creditorilor SC Termica, să poată fi acoperite pierderile.
Pe de altă parte, Bioenergy arată că deşi este producătorul de energie termică pentru Suceava, societatea Termica SA – încă furnizorul de apă caldă şi căldură al oraşului – a înregistrat în jumătate de an un debit de 13,5 milioane de lei faţă de firma care produce această marfă. Practic, Bioenergy susţine că hotărârea luată de CL Suceava de a concesiona serviciile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice „lipsesc de orice finalizate încercările de reorganizare ale SC Termica şi afectează în mod grav drepturile şi interesele creditorilor acesteia”, iar asta ar duce la imposibilitatea recuperării banilor pe care Termica îi datorează.
Cât priveşte Unicom, multe dintre cele semnalate în petiţie sunt similare cu ce a fost prezentat şi în petiţia adresată de SC Termica SA. Se invocă, de assmenea, dreptul de exclusivitate al SC Termica SA Suceava în privinţa transportului, distribuţiei şi furnizării energiei termice în sistem centralizat, conform contractului încheiat în 1999 şi potrivit căruia rezilierea nu se poate face decât pe cale judecătorească.
De cealaltă parte, în raportul serviciului de specialitate al Primăriei Suceava este menţionat faptul că Termica şi-a pierdut licenţa de funcţionare. Prin urmare, nici prevederile contractuale nu ar mai putea fi invocate câtă vreme Termica SA nu mai are dreptul legal de a presta aceste servicii după data de 24 iunie. De aceea, măcar din acest motiv se impunea organizarea unei licitaţii. Mai sunt argumente şi de altă natură cum ar fi desele solicitări fie ale Termica, fie ale societăţilor care administrează judiciar această societate ca municipalitatea să înceteze contractul de concesiune încheiat în 1999 pentru 30 de ani.
In CL Suceava au fost, ieri, dezbateri îndelungate cu privire la acest aspect iar cel care a turnat gaz pe foc a fost liberalul Marcel Roibu. De cealaltă parte, unii consilieri locali cum ar fi democrat liberalul Viorel Seredenciuc au spus că nu ar fi în regulă ca să îşi schimbe votul consilierii după cum vrea Termica sau alte firme interesate de activitatea de termoficare. Până la urmă, s-a decis ca raporturile de specialitate să fie însuşite iar procedura licitaţiei să continue.
Reamintim că din cele cinci firme care au cumpărat caiete de sarcini, Termica e singura care a depus oferte la prima licitaţie. Pentru că era nevoie de trei oferte eligibile, licitaţia va fi reluată pe 23 iunie. Primarul Ion Lungu a reiterat, la şedinta de ieri a CL Suceava, că petiţiile ar putea fi o strategie a fiecărei firme care a luat caiete de sarcini, în funcţie de calculele pe care le face fiecare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

S-a reluat furnizarea căldurii în municipiul Suceava

Din seara de 16 aprilie a fost reluată furnizarea căldurii în sistemul centralizat de termoficare …