Saturday , September 24 2022

Termica SA Suceava a contractat achizitionarea a 85.000 de tone de carbune pentru iarna

„Am tras acest semnal de alarm\, nu doar eu, ci mai mul]i primari din ]ar\, `n ceea ce prive[te interven]ia Guvernului pentru a ne ajuta `ntr-un fel sau altul – chiar dac\ nu se dau subven]ii – pentru a trece iarna 2010-2011 din punct vedere al `nc\lzirii”, a declarat Ion Lungu
Termica SA Suceava a contractat achizi]ionarea a 85.000 de tone de c\rbune pentru producerea energiei termice `n iarna 2011 – 2012. Anun]ul a fosf f\cut, ieri, de primarul Sucevei, Ion Lungu, care a precizat c\ la societatea de termoficare se afl\ deja o cantitate de 40.000 de tone de huil\ energetic\. Stocurile se vor ridica p=n\ la 100.000 de tone de huil\, necesarul financiar `nsum=nd circa 50 de milioane de lei.
Ion Lungu [i-a exprimat `ncrederea c\ autorit\]ile locale vor fi sprijinite [i `n iarna care urmeaz\ pentru a putea suporta costurile asigur\rii `nc\lzirii `n regim centralizat. El consider\ c\ Guvernul trebuie s\ stabileasc\ modul `n care va fi sprijinit\ popula]ia [i care va fi cuantumul ajutorului pentru `nc\lzire astfel `nc=t autorit\]ile locale s\ poat\ g\si solu]iile de finan]are a combustibililor necesari asigur\rii `nc\lzirii `n locuin]ele bran[ate la sistemul centralizat. {eful administra]iei locale sucevene sus]ine c\ o `nt=lnire la Bucure[ti, pe aceast\ tem\, va avea loc, cel mai probabil, s\pt\m=na viitoare. „Am tras acest sistem de alarm\, nu doar eu, ci mai mul]i primari din ]ar\, `n ceea ce prive[te interven]ia Guvernului pentru a ne ajuta `ntr-un fel sau altul – chiar dac\ nu se dau subven]ii – pentru a trece iarna 2010-2011 din punct vedere al `nc\lzirii”, a declarat Ion Lungu. El a precizat c\ este clar c\, `n acest an nu se mai dau subven]ii pentru plata c\rbunelui, `ns\ se vor acorda ajutoare pentru `nc\lzirea locuin]elor. „Sper\m ca hot\r=rea de Guvern s\ apar\ p=n\ la sf=r[itul lunii, pentru c\ este foarte important pentru noi s\ [tim la ce valori vor fi stabilite ajutoarele, `ntruc=t ele fac parte din strategia de asigurare a pl\]ii, a cash flow-lui, pentru c\rbunele cu care deja ne-am aprovizionat, `n mare parte, la Termica. ~n acest sens cont\m pe 3 piloni, bani de la Prim\rie, `ncas\rile Termica de dup\ debutul sezonului rece [i pe sumele care se dau popula]iei ca ajutoare la `nc\lzire”, a mai spus primarul Sucevei.
Ion Lungu a subliniat c\ iarna 2011 – 2012 este ultima `n care municipiul Suceava va fi alimentat cu agent termic produs de actuala electro-central\ apar]in=nd Termica SA, urm=nd ca `n iarna urm\toare s\ fie dat\ `n folosin]\ noua central\ termic\ a municipiului, investi]ia firmei Adrem Invest Bucure[ti.
Firma de inginerie industrial\ Adrem Invest Bucure[ti a semnat, `n luna mai, cu primarul Sucevei, contractul pentru construirea unei centrale termice `n ora[ [i `nfiin]area unei noi societ\]i de termoficare, investi]ie de 65 de milioane de euro. Centrala urmeaz\ s\ fie construit\ pe trei module, unul ce va folosi drept combustibil gazul natural [i care va fi func]ional `naintea sezonului rece 2012-2013, iar alte dou\, ce vor folosi biomasa forestier\ [i respectiv plante energetice, ce vor fi func\ionale `n 2013 [i 2014.
Prim\ria Suceava [i societatea Termica SA Suceava urmeaz\ s\ pun\ la dispozi]ia firmei terenul [i utilit\]ile. Ion Lungu a declarat c\ din informa]iile pe care le are firma Adrem Invest va `ncepe p=n\ la sf=r[itul acestui an lucr\rile de construc]ie a noii centrale, cu modulul ce va func]iona cu gaz natural. Acesta urmeaz\ s\ fie adus din Italia [i s\ fie apoi montat, `ntr-un termen scurt dup\ cum a spus primarul. ~n acela[i timp, Adrem Invest preg\te[te [i construc]ia modulului ce va func]iona cu biomas\, urm=nd ca materia prim\ s\ fie asigurat\ din jude]ul Suceava [i jude]ele limitrofe, Bistri]a N\s\ud, Neam] [i Harghita. (D.P.)

Vezi si

Exercițiu tactic inedit, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc

În data de 22 septembrie, la Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” a avut loc …

No comments

 1. O noua victorie in domeniul energiilor regenerabile
  Prin aplicarea noilor tehnologii de ardere inventate de fratii HORNET, Romania dispune de cel mai ieftin kilowatt.
  TERREI I SE ACORDA O NOUA SANSA DE SALVARE !
  Aceasta tehnologie de ultima ora, asigura astazi, dar si generatiilor viitoare, o sursa de energie ieftina, ecologica si inepuizabila. Terrei i se acorda ocazia de a se salva de la colapsul dramatic pe care-l genereaza poluarea excesiva, iar Guvernelor, posibilitatea înfiintarii unei noi industrii, moderne, durabile si în concordanta directa cu imperativele mileniului trei, asa numita INDUSTRIE A ENERGIEI VERZI, industrie ecologica, industria curateniei, a aerului curat si sanatos, a spatiilor verzi.
  Noua tehnologie despre care vom vorbi in continuare si asteptata de mai bine de patru decenii, consta in „arderea de o inalta performanta si în totalitate ecologica, a gunoaielor, reziduurilor, resturilor menajere, deseurilor, etc”, granulate si compactate sub forma de peleti – adica niste granule curate, fara miros, fara toxicitate si nealterabile. Tehnologia fratilor HORNET, originari din ROMANIA, a fost brevetata si utilizata la fabricarea arzatoarelor incineratoare „ecoHORNET”, a caror performante de exceptie: eficienta > 94%; emisii in atmosfera: CO < 250 mg/mc; particule < 7,4 mg/Nmc; COV < 10 mg/Nmc, au fost obtinute folosind peleti fabricati din „tot ce arde”: resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, agrozootehnice, selectie de deseuri menajere, plante energetice, tocatura lemnoasa, în special a lemnului degradat si uscat din padurile si terenurile necultivate, chiar şi pe cele cu un continut mare de siliciu, rumegus de lemn sau în amestec etc., cu o gama dimensionala larga: diametrul de la 6 la 12 mm, lungime de la 5 la 35 mm, umiditate sub 10%.
  Dovada incontestabila a performantelor tehnice ale acestui sistem unicat o constituie certificarea lor de către Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti – Facultatea de Inginerie a Instalatiilor si de S.C. INSTALTENERG CERT S.R.L. – Bucuresti (laborator cu acreditare europeana, RENAR). Valorile concrete rezultate in urma testelor si incercarilor efectuate pot fi gasite în Raportul tehnic publicat pe site-ul: http://www.ecohornet.ro, pagina PRODUSE – Centrale termice.
  Aceasta noua tehnologie, a pus capat suprematiei peletilor fabricati din lemn curat (oprind devastarea padurilor), iar noile arzatoare tip injector cu o emisie de particule<7,4 mg/Nmc, pot inlocui cu succes injectoarele cu gaze, motorina, ulei, pacura etc. Utilizarea la scara larga a sistemelor de incalzire „ecoHORNET”, dincolo de avantajele economice si ecologice incontestabile, prin varietatea combustibililor utilizati la un randament foarte ridicat, vin în sprijinul:
  – producatorilor agricoli, acestia putandu-si valorifica cu mare rentabilitate, resturile si deseurile vegetale, cu o investitie minima ;
  – procesatorilor de lemn carora le raman reziduurile de: frunze, crengi, coaja de copac, rumegus, etc ;
  – cultivatorilor de plante energetice (salcie, miscanthus giganteus, anghinare etc.),obtinand o ardere curata si eficienta.
  – crescatorilor de animale si pasari, prin valorificarea deseurilor agrozootehnice, cum sunt: dejectiile în combinatie cu asternuturile vegetale care folosite în modul tehnologic specific, produc peleti de foarte buna calitate;
  – procesatorilor de reziduuri si deseuri menajere, incinerarea lor in folosul omenirii etc.
  Aceste gunoaie, resturi si deseuri care, astazi, zac mai peste tot si sufoca prin poluare mediul inconjurator, constituie un combustibil ideal pentru arzatoarele incineratoare „ecoHORNET”, datorita tehnologiei de foarte mare performanta de ardere si a randamentului de exceptie al instalatiilor precum si datorita emisiilor minime de noxe .
  Produsele fabricate de compania HORNET GRUP:
  -Centrale termice cu peleti, puteri de la 20 la 350 kw;
  -Arzatoare cu peleti tip injector, puteri de la 20 la 350 kw;
  -Arzatoare cu peleti tip injector pentru tuburi radiante 20-60 kw;
  Aceste produse acopera necesitatile de incalzire si preparare a apei calde pentru toti utilizatorii: blocurile de locuinte, locuintele individuale, birouri, scoli, spitale, hoteluri, cladiri administrative, hale, sere, crescatorii de pasari si purcei, sali de sport, piscine, terenuri de fotbal, si orice fel de incinta care impune asigurarea unui regim termic adecvat si folosirea apei calde.
  Costul unei gigacalorii obtinuta cu tehnologia ecoHORNET este 29 euro (120 lei) la calorifere; – de 3-4 ori mai mic decat cel obtinut de sistemele centralizate, CET-uri;
  – de 2-3 ori mai mic decat cel obtinut cu propan si CLU;
  – de 4-5 ori mai mic decat cel obtinut cu curent electric si motorina.
  Astfel, sistemele de incalzire „ecoHORNET” cu peleti produc cea mai ieftina gigacalorie. Costul pote fi redus cu 50% daca peletii se produc in gospodaria proprie.
  ROMANIA, prin configuratia sa geografica, este tara cu cel mai bogat potential energetic natural din Europa. Cele 3.500.000 de hectare de teren necultivat, produc anual, gratis circa 15.000.000 tone de masa vegetala uscata, ce poate fi transformata cu usurinta în peleti, Dupa calculul specialistilor, alte 60.000.000 tone peleti pe an, sunt oferite aproape gratis de natura, din resturile si deseurile vegetale, agricole, forestiere, silvice, agrozootehnice, selectia de deseuri menajere, tocatura lemnoasa, rumegusul de lemn, plante energetice etc.
  Cele peste 75.000.000 tone/an de masa vegetala transformata în peleti, impreuna cu noua tehnologie de ardere inventata de fratii Hornet, ar face din Romania principalul producător, consumator si exportator european de energie regenerabila din biomasa granulata
  Romania consuma anual pentru incalzirea populatiei aproximativ 13.500.000 Gcal. x 85 euro/Gcal = 1.147.500 000 euro. Pentru producerea celor 13.500.000 Gcal., cu tehnologia ecoHORNET ar fi suficiente 3.120.000 tone peleti x 125 euro/tona = 390.000.000 euro, suma mai mica decat subventia de 500.000.000 euro acordata de Guvern, in fiecare an sistemelor centralizate de incalzire din Romania. Bucurestiul intentioneza sa aloce 1.000.000.000 euro reabilitarii RADET. Pentru debransarea definitiva a celor 570.210 apartamente(28.500.000mp) apartinand RADET si inlocuirea sistemului de incalzire si apa calda, cu tehnologie noua, ieftina si nepoluanta „ecoHORNET”, ar necesita o investitie de aproximativ 855.000.000 euro, adica 30 euro/mp, iar consumul anual pentru producerea agentului termic si a apei calde menajere, nu depaseste 4 euro/mp.
  O realizare cu totul exceptionala se refera la faptul ca, indiferent de materia prima (tot ce arde), folosita la fabricarea peletilor, randamentul centralei termice ecoHORNET de 94-97% se mentine constant iar utilizarea de peleti mai slabi energetic, se compenseaza prin accelerarea arderii.
  Sistemele de incalzire ecoHORNET realizeaza arderea completa a peletilor, in urma arderii neexistand fum in gazele arse, sau depuneri de creozot (gudron), utilizatorul devenind un participant activ al diminuarii efectului de sera si al incalzirii globale a planetei. Aceasta noua tehnologie produce o energie termica ecologica, economica, inteligenta si aduce utilizatorilor reale avantaje.
  Prin arderea completa a peletilor, arderea fumului din gazele arse si lipsa creozotului pe schimbatoarele de caldura se pastreaza un randament ridicat constant al centralelor termice pe toata perioada anului.deci si un consum redus si constant de peleti
  Prin folosirea celei mai moderne tehnologi de producerea energiei termice, prin arderea a “tot ce arde” la un randament superior celorlalti combustibili, inclusiv a celor fosili, tehnologia ecoHORNET produce astazi cel mai ieftin si cel mai curat kilowatt
  Produsele marca “ecoHORNET”, se fabrica de Compania HORNET GRUP, avand implementat sistemul de management al calitatii conform standardului ISO 9001:2000, implementare certificata de SRAC-CERT, partener IQ NET – THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK.
  Certificatul CE nr. 044B1-584/EC/2010,emis de catre ISCIR-CERT atesta definitiv calitateta produselor ecoHORNET si creeaza posibilitatea desfacerii acastora fara restrictii si pe piata europeana.
  Aceste performante obtinute de fratii Aurel si Iuliean HORNET sunt rodul unei indelungate perioade de cercetare ,concretizata in urma cu 3 ani, prin trecere la productia de serie. Noi produse de prim rang in domeniul producerii energiei termice si electrice(cogenerare)cu un randament neanticipat pana in prezent. sunt in faze avansate de cercetare si proiectare.
  Cu întreaga responsabilitate a celor afirmate,
  Iuliean HORNET
  Tel: 0745.050.050
  Site: http://www.ecohornet.ro
  e-mail: [email protected]