Monday , October 3 2022

Teparul care s-a dat drept magistrat, `n consemn la frontiera

Ovidiu Rusu, de 32 ani, din R\d\u]i a disp\rut de la instan]\ dup\ expirarea ordonan]ei de re]inere de 24 de ore N sc\pat  printre degete de judec\torii din R\d\u]i, poli]i[tii sunt nevoi]i s\-l caute pe ]epar `n toat\ ]ara
Poli]i[tii au continuat, ieri, ac]iunile de  c\utare ale lui Ovidiu Rusu (foto), de 32 ani, din R\d\u]i, dup\ ce a fost sc\pat printre degete de magistra]ii Judec\toriei din aceea[i localitate.
Re]inut miercuri, `n baza unei ordonan]e pentru 24 de ore, r\d\u]eanul  acuzat  pentru în[el\ciune, falsificare de instrumente oficiale, folosirea instrumentelor oficiale false, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals [i conducere pe drumul public a unui autoturism f\r\ a poseda permis de conducere a plecat lini[tit din sala de judecat\ [i a fost l\sat liber de procuror [i poli]i[ti, dat fiind faptul c\ mandatul de arestare nu era confirmat la ora expir\rii ordonan]ei.
El a sc\pat din m=inile autorit\]ilor `nainte ca instan]a s\ se pronun]e. Prin urmare, Ovidiu Rusu nu mai putea s\ stea `n arest, fiind contrar procedurii legale. El a fost dat `n urm\rire general\ [i `n consemn la frontier\, iar p=n\ ieri la `nchiderea edi]iei, Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie nu a comunicat oficial faptul c\ acesta ar fi fost prins. Trebuie amintit c\ Ovidiu Rusu, pretinzând c\ este judec\tor sau procuror, a în[elat trei persoane c\rora le-a promis c\ le va rezolva anumite probleme în schimbul unor sume de bani [i care a fost prins de asemenea conducând f\r\ permis auto.
IPJ Suceava a informat, joi, c\ s-a dispus începerea urm\ririi penale împotriva unui b\rbat de 32 de ani, din municipiul R\d\u]i, pentru în[el\ciune, falsificare de instrumente oficiale, folosirea instrumentelor oficiale false, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi conducere pe drumul public a unui autoturism f\r\ a poseda permis de conducere.
Poli]ia Jude]ean\  preciza c\, în perioada decembrie 2010 – martie 2011, b\rbatul a pretins c\ este judec\tor [i a reu[it s\ în[ele o femeie în vârst\ de 59 de ani, din localitatea Volov\], cu suma de 60.000 de lei, promi]ându-i c\ va influen]a instan]a [i îi va întocmi acte legale pentru imobilul în care locuie[te [i pentru terenul aferent imobilului.
Ulterior, Ovidiu Rusu  a pretins c\ este procuror [i a în[elat dou\ femei, mam\ [i fiic\, din localitatea sucevean\ Volov\] [i din R\d\u]i, cu suma de 11.500 de lei, promi]ându-le c\ va intabula o suprafa]\ de 53 de ari de teren, situat\ în comuna Burla pentru prima femeie [i c\ va facilita pensionarea medical\ pentru cea de-a doua.
Totodat\, el  a fost prins, în 26 ianuarie 2011, conducând un autoturism f\r\ s\ aib\  permis de conducere.
Ovidiu Rusu a fost re]inut, miercuri, pentru 24 de ore, fiind dus în arestul Poli]iei, urm=nd ca joi  s\ fie dus `n fa]a instan]ei, cu propunere de arestare preventiv\. Dac\ la Judec\toria R\d\u]i, t=n\rul a fost escortat de poli]i[ti, la pronun]area instan]ei `ns\, nu a mai ap\rut, dat fiind faptul c\ ordonan]a de re]inere expirase. Dup\ pronun]area mandatului de arestare, individul nu a mai putut fi g\sit pentru a fi `ncarcerat,astfel `nc=t a fost dat `n urm\rie na]ional\. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Terenul viitoarei clădiri a Facultății de Medicină a fost transferat în administrarea USV

Consilierii județeni suceveni au aprobat trecerea unei suprafețe de teren de 1.440 de mp. din …