Saturday , October 8 2022

Tatal si fiica victime ale accidentului de la Marginea, internati la spitale diferite din Capitala

N Costel Grigorean, `n v=rst\ de 36 de ani, [i fiica acestuia, `n v=rst\ de patru ani, au fost interna]i la Spitalul  Clinic de Urgen]\ „Bagdasar-Arseni” [i respectiv, Spitalul „Grigore Alexandrescu”, cei doi fiind transporta]i, pe r=nd, cu un avion sanitar la Bucure[ti n pe DN17 A, `ntre R\d\u]i [i Marginea, sec]ia drumuri na]ionale a „uitat” s\ intervin\ cu material antiderapant la primele ore ale dimine]ii n

Dou\ din cele  trei victime  ale  accidentului grav de circula]ie petrecut luni diminea]\, pe DN17 A, `ntre localit\]ile Marginea [i R\d\u]I, sunt internate `n unit\]i spitalice[ti diferite  din Capital\, fiind `n continuare sub strict\ supraveghere medical\. Costel Grigorean, `n v=rst\ de 36 de ani ,[i fiica acestuia, `n v=rst\ de patru ani, au fost interna]i la Spitalul  Clinic de Urgen]\ „Prof dr Bagdasar-Arseni” [i respectiv, Spitalul „Grigore Alexandrescu”, cei doi fiind transporta]I, pe r=nd, cu un avion sanitar la Bucure[ti. Cea de a treia victim\ a evenimentului rutier, b\ie]elul, `n v=rst\ de doi ani[ori, a fost externat ieri din Spitalul Jude]ean Suceava, micu]ul aleg=ndu-se cu m=nu]a dreapt\ `n ghips.
Constantin Grigorean, tat\l [i respectiv, bunicul victimelor accidentului rutier s-a declarat nemul]umit de lipsa calmantelor `n spitalul sucevean. “Am ajuns la spital la Suceava [i nu aveau calmante. M-au trimis s\ cump\r medicamente de la farmacie. Este mai mult dec=t revolt\tor s\ tr\im asemenea momente. ~n loc s\ avem spitale dotate cu aparatur\ [i medicamente suntem nevoi]i s\ apel\m la alte spitale [i s\ cump\r\m medica]ia de la farmacii”,ne-a spus Constantin Grigorean.
Ziua de luni a fost una cu ghinion pentru familia Grigorean. B\rbatul a mers luni diminea]\ cu ma[in\, `mpreun\ cu  cei doi copii care erau r\ci]i la medicul de familie din municipiul R\d\u]i. Dup\ ce au fost consulta]i [i li s-au eliberat re]etele medicale, tat\l s-a urcat la volan iar cei doi copii s-au a[ezat pe scaunele din spate. De[i b\rbatul nu conducea cu vitez\ excesiv\, carosabilul era acoperit de ghea]\ , moment `n care ma[ina a alunecat [i s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. El a observat c\ nu mai poate st\p=ni volanul autoturismului [i c\ ma[ina nu mai poate fi controlat\ ,`ncerc=nd s\-[i protejeze copii s-a `ntors la ei.Impactul cu arborele de pe marginea drumului a fost violent, cei trei fiind r\ni]i, `n stare grav\ fiind tat\l [i feti]a. Dat\ fiind starea de s\n\tate critic\ a celor doi, luni  dup\-amiaz\ s-au f\cut demersuri pentru ca ace[tia s\ fie transporta]i cu un avion sanitar la unit\]i spitalice[ti din Capital\. La aeroport `ns\  li s-a spus c\ este de preferat ca s\ fie transportat doar un singur bolnav cu avionul respectiv [i atunci s-a preferat s\ fie preluat\ mai `nt=i feti]a, `nso]it\ de mama ei. Al doilea transport nu a mai fost posibil luni sear\ de la Suceava din cauza condi]iilor meteo nefavorabile.  Prin urmare, Costel Grigorean a fost transportat cu ambulan]a la Aeroportul din Ia[I, de unde a fost preluat de un avion sanitar [i transportat la Spitalul Clinic de Urgen]\ „prof dr Bagdasar-Arseni” din Capital\.
Trebuie precizat c\ pe acest tronson de drum angaja]ii Sec]iei Drumuri Na]ionale nu au intervenit `n niciun fel cu material antiderapant `n cursul zilei de luni, p=n\ la producerea acestui accident. (Cristina SCOR}ARIU)
.

Vezi si

Școala Gimnazială Berchișești, câștigătoarea concursului de proiecte de voluntariat și implicare comunitară derulate în școlile din județ

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat, miercuri, 5 octombrie, de Ziua Educației, Forumul proiectelor din cadrul …