Friday , March 1 2024

Taranii din Hântesti si-au facut de lucru taman cu multimilionarul Gerald Schweighofer

N omul de afaceri austriac este proprietarul terenurilor revendicate de cei din H=n]e[ti n cei care au participat la ac]iunea `n for]\ de la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute vor fi cerceta]i pentru distrugere [i lovire n prefectul de Boto[ani spune c\ certificatele de proprietate emise la Suceava `n favoarea celor din H=n]e[ti, `n 1992, sunt ilegale [i a cerut omologului s\u de la Suceava, Sorin Arcadie Popescu, s\ le anuleze

~n `ncercarea de a intra `n posesia terenurilor pentru care au titluri de proprietate `nc\ din anul 1992 pe teritoriul comunei V=rfu C=mpului din jude]ul Boto[ani, cet\]enii din Hân]e[ti [i-au f\cut de lucru cu Gerald Schweighofer, omul de afaceri austriac ce a dezvoltat o fabric\ de prelucrare primar\ a lemnului la Dorne[ti [i care este cunoscut `n Rom=nia ca fiind unul dintre cei mai importan]i cump\r\tori de terenuri. Printre terenurile cump\rate se afl\ [i cele revendicate de s\tenii din H=n]e[ti – Suceava la V=rfu – C=mpului, jude]ul Boto[ani. La sf=r[itul s\pt\m=nii trecute, la V=rfu C=mpului s-a produs o adev\rat\ revolt\, cet\]enii din H=n]e[ti n\v\lind `n for]\ pentru a intra `n posesia p\m=nturilor pe care consider\ c\ le de]in cu acte `n regul\. Avoca]ii lui Gerald Schweighofer au depus reclama]ii la poli]ia boto[\nean\ `mpotriva oamenilor din H=n]e[ti, acuz=ndu-i de distrugere [i lovire
N Cei din H=n]e[ti trebuie s\ uite de p\m=nturile lor din Boto[ani
“Cei din comuna sucevean\ H=n]e[ti vor avea drept de proprietate doar asupra p\mânturilor din aceea[i comun\, nu [i din Vârful Câmpului”, a declarat  prefectul de Boto[ani, Cristian Roman. Daniela Darea, purt\tor de cuvânt IJP Boto[ani a declarat la r=ndul ei c\ avoca]ii lui Gerald Schweighofer, omul de afaceri austriac, proprietar al p\mântului de la Vârfu Câmpului, au depus plângere la  Inspectoratul Jude]ean de Poli]ie Boto[ani.  “Ace[tia au depus o plângere pentru distrugere împotriva localnicilor din Hân]e[ti [i se fac cercet\ri”, a declarat Daniela Darea.
„Titlurile de proprietate de pe raza jude]ului nostru au fost acordate cu respectarea legii iar ceea ce ace[ti cet\]eni din Hân]e[ti au încercat s\ fac\ a fost un abuz. Colegul meu din Suceava va ataca în instan]\ titlurile acestora de proprietate pentru c\ nu sunt legale”, a sus]inut prefectul de Boto[ani Cristian Roman. Pe de alt\ parte, Sorin Arcadie Popescu, prefectul jude]ului Suceava, a cerut anularea a peste 90 de titluri de proprietate, care au fost eliberate s\tenilor din Hân]e[ti `n opinia oficial\ actual\, pe l=ng\ lege. Titlurile au fost date în 1992 de Comisia Jude]ean\ de Fond Funciar Suceava pentru suprafe]e din jude]ul  Boto[ani, de[i nu avea competen]\ pentru acest lucru. Autorit\]ile boto[\nene au sesizat în repetare rânduri situa]ia, îns\ nimeni nu a luat m\suri, de[i legisla]ia prevede c\ un jude] nu poate împropriet\ri oamenii cu suprafe]e din alt jude]. Dac\ se va constata c\ oamenii sunt totu[i îndrept\]i]i s\ primeasc\ teren, li se va da p\mânt în alt\ parte sau vor fi desp\gubi]i, problema urmând s\ fie discutat\ la nivelul prefecturilor. Deja s\tenii au început s\ vin\ la Prim\ria Vârful Câmpului pentru a cere desp\gubiri sau alte terenuri. Terenul disputat între s\teni [i o societate agricol\ din R\d\u]i [i care a dus la o adev\rat\ r\scoal\ sâmb\t\ este situat în apropierea barajului de acumulare Siret [i este considerat unul dintre cele mai fertile din zon\.  Aceast\ suprafa]\ a ajuns `n proprietatea omului de afaceri austriac Gerald Schweighofer care  de]ine acum circa 4500 de hectare de teren agricol în 23 de localit\]i din jude]ul Boto[ani prin SC Agraria Nord SRL
~mpotriva ]\ranilor din H=n]e[ti  a fost depusâ plângere [i din partea firmei de paz\ FGM, chemat\ s\ aplaneze conflictul, pentru comiterea infrac]iunii de distrugere. Firma de paz\ acuz\ c\ i-a fost distrus\ o ma[in\ de interven]ie. Patru agen]i de paz\ au împotriva celor din H=n]e[ti pl=ngeri pentru  lovire [i alte violen]e. La poli]ie au mai fost înregistare plângeri din partea a cinci persoane.
N Schweighofer a cump\rat terenurile revendicate de suceveni de la boto[\neni
S=mb\ta trecut\, peste 100 de oameni din H=n]e[ti au descins peste Siret, `n comuna V=rfu C=mpului, dup\ ce au aflat c\ p\m=nturile pentru care au titluri de proprietate sunt lucrate de tractoarele omului de afaceri austriac, care le cump\rase anterior de la persoane din jude]ul vecin, de la persoane care aveau de asemenea acte de proprietate pentru aceste suprafe]e. 30 de angaja]i ai firmei FGM. Au trebuit s\ fac\ fa]\ asaltului  cu furci, topoare [i coase a ]\ranilor din H=n]e[ti iar la rândul lor agen]ii de paz\ au ripostat cu bastoane, spray-uri [i alte arme neletale. B\t\lia s-a dat pentru o suprafa]\ de 150 de hectare de p\mânt, proprietate acum al omului de afaceri austriac. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Băută, o femeie din Frătăuți a căzut de pe bicicletă și a ajuns în stare gravă la spital

Joi seara, la orele 18:10, Poliția Rădăuți a fost sesizată prin 112, că pe DJ …

No comments

  1. Am si eu o intrebare: cand au fost lucrate ultima oara acele pamanturi si daca nu le lua austriacul, cand ar mai fi intrat un tractor pe ele ca sa le are?

  2. Pentru ca nu aveau documente care sa ateste acest drept . Sunt mii de titluri eliberate doar pe baza de martori – adica eu sunt martor la tine si tu la mine . Pe raza comunei Moara , de exemplu , sunt circa 49 Ha detinute ilegal de diversi cetateni . Nu au nici un fel de act . Siuatii similare sunt in toate localitatile .i

    • Domnule “Orasanu” in cazul de fata nu sti despre ce e vorba! Taranii din Hantesti au titluri de proprietate pe acel pamant din 1921 si 1945 (pamant ce a fost dat veteranilor si vaduvelor de razboi dupa primul respectiv al doilea razboi mondial).In timpul comunismului pamantul respectiv a fost administrat de IAS Varfu Campului . In alta ordine de idei pe locul acela a fost amplasat chiar satul Hantesti care dupa aceea a fost stramutat pe partea dreapta a Siretului datorita unor alunecari de teren si surpari ale pamantului. Ca sa glumim aici se reitereaza bancul cu Attila care dupa ce ajung in Transilvania si se declara primii descoperitori ,raman fara haine la scaldat -furate de romanashi nostri care erau pititi in codru !!!!!

  3. Tatii si bunicii nostri au luptat pe front cu arma in mana, multi nu s-au mai intors cazand la DATORIE!! , iar acum ni se ia ACEL pamant cu care au fost improprietariti orfanii, vaduvele de razboi , acel pamant este castgat cu sangele varsat de inaintasi, doar ca cei de pe scaunele caldute nu aud, nu vad si cred ca detin puterea, dar intr-o zi vor da si ei socoteala!!! Taranii nu si-au facut de lucru cu multimilionarul, taranii isi vor pamantul lor, cu ce DREPT li se anuleaza titlurile de proprietate???? Vai de biata ROMANIE