Wednesday , February 8 2023

Tanar manager, anchetat pentru un „tun” de aproape 3 miliarde

Efectu=nd o serie de cercet\ri `n privin]a activit\]ii comerciale a lui Constantin A. `n v=rst\ de 22 ani din municipiul Dorohoi, jude]ul Boto[ani, Parchetul de pe l=ng\ Judec\toria Suceava a stabilit faptul c\ în perioada ianuarie – martie 2009, acesta a în[elat un num\r de cinci societ\]i comerciale din diferite jude]e, direct sau prin intermediul unor persoane interpuse, prezentând faptul mincinos c\ societatea sa de]ine disponibil în cont [i c\ filele CEC emise ca mijloc de plat\ pentru marfa ridicat\ vor fi onorate în situa]ia în care vor fi introduse la plat\ la datele completate pe acestea. Pentru a avea intervalul de timp necesar în[el\rii mai multor societ\]i comerciale, [tiind c\ dup\ înregistrarea primului refuz bancar societatea sa va fi afi[at\ în Centrala Incidentelor de Pl\]i, Constantin A. a completat în fals pe filele cec date de emitere ulterioare emiterii în fapt. Prin aceast\ activitate, Constantin A. a cauzat celor cinci societ\]i comerciale un prejudiciu total de 283.170,56 lei.
Parchetul de pe lâng\ Judec\toria Suceava a dispus începerea urm\ririi penale fa]\ de Constantin A. urm=nd ca acesta s\ fie prezentat `n fa]a instan]ei. (O.S.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Sucevean de 21 de ani, prins la volan drogat cu hașiș si amfetamină

În mașină, polițiștii au găsit și o țigară care probabil conținea marijuana. Luni, în jurul …

No comments

  1. cati sunt ca el……si ink le mai merge