Thursday , February 9 2023

Tânar cercetat pentru act sexual cu minora, dupa anularea casatoriei cu o fata în vârsta de 13 ani

Un tân\r de 22 de ani, din Salcea, este cercetat pentru act sexual cu o minor\, cazul fiind depistat de poli]i[ti duminic\, dup\ ce dou\ familii de rromi s-au certat pentru c\ familia tân\rului nu a restituit toat\ zestrea dup\ anularea c\s\toriei cu o fat\ în vârst\ de 13 ani

 
Inspectorul principal Bogdana Cr\ciun de la Poli]ia Jude]ean\ Suceava a declarat c\ poli]i[tii s-au sesizat din oficiu în cazul unei feti]e în vârst\ de 13 ani din comuna sucevean\ Vere[ti, care urma s\ se m\rite cu un tân\r în vârst\ de 22 de ani din ora[ul Salcea.
Poli]i[tii fac cercet\ri în cazul tân\rului pentru act sexual cu o minor\, iar situa]ia fetei a fost sesizat\ [i Direc]iei General\ de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului.
Cazul a fost depistat, duminic\, dup\ ce Sec]ia de Poli]ie Rural\ nr. 2 Bosanci a fost sesizat\ prin 112 c\ în centrul satului Vere[ti are loc un conflict între mai multe persoane de etnie rrom\, iar în urma verific\rilor s-a stabilit c\ scandalul avea la baz\ neîn]elegeri privind restituirea unei sume de bani care reprezenta o parte din zestrea dat\ unei fete în vârst\ de 13 ani, care urma s\ se m\rite cu un tân\r de 22 de ani.
Din cauz\ c\ familia tân\rului a sesizat c\ fata ar fi bolnav\, c\s\toria a fost anulat\, iar familia fetei dore[te restituirea întregii sume date drept zestre, fiind vorba de un rest de 7.000 de lei.
În timpul cercet\rilor, fata a fost audiat\ în prezen]a tat\lui s\u [i a spus c\, în urm\ cu dou\ luni, ar fi locuit dou\ zile cu tân\rul, în ora[ul Salcea, timp în care au dormit separat [i nu au între]inut rela]ii sexuale.
Ea a men]ionat c\ în perioada în care a locuit la cealalt\ familie nu a fost agresat\, îns\ mama tân\rului ar fi observat c\ fata ar fi suspect\ de o boal\ [i din acest motiv fiul ei nu ar fost de acord s\ se c\s\toreasc\ cu ea [i au trimis-o la locuin]a p\rin]ilor.
În timpul audierilor, tat\l fetei a refuzat categoric ca aceasta s\ fie examinat\ medico-legal.
În momentul interven]iei poli]iei, cele dou\ familii s-au împ\cat [i au refuzat s\ depun\ plângeri.
Directorul general adjunct al DGASPC Suceava, Florin T\rn\uceanu, a declarat c\ o echip\ a institu]ieia mers la locuin]a fetei, unde a f\cut o anchet\ în urma c\reia s-a stabilit c\ fata va r\mâne în grija p\rin]ilor [i va urma un program de consiliere.

Vezi si

ISU Suceava: 10 incendii provocate de coșurile de fum necurățate sau neizolate în doar 24 de ore

Încă de la debutul sezonului rece, dar și pe toată perioada acestuia, Inspectoratul pentru Situații …