Sunday , April 14 2024

Sute de suceveni au participat la aprinderea luminilor Bradului de Craciun din centrul Sucevei

N primarul Ion Lungu [i pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, au aprins, asear\, Bradul de Cr\ciun `mpreun\ cu un copil care a venit s\ participe la eveniment n primarul Lungu a `mp\r]it daruri copiilor n aprinderea Bradului de Cr\ciun din centrul Sucevei marcheaz\ debutul programului „Cr\ciun `n Bucovina”

C=teva sute de suceveni s-au str=ns, asear\, pe esplanada Casei de Cultur\ a Sucevei ca s\ asiste la aprinderea luminilor `n Bradul de Cr\ciun. De la acest eveniment nu au lipsit mai multe oficialit\]i sucevene, `n frunte cu primarul Ion Lungu [i cu pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. Cei doi au fost, de altfel, cei care au aprins luminile `n Bradul de Cr\ciun. De men]ionat c\ `n mijlocul lor a stat o feti]\ care a aprins `mpreun\ cu Ion Lungu [i cu Gheorghe Flutur luminile Bradului de Cr\ciun. Dup\ acest moment, Ion Lungu a f\cut o baie de mul]ime [i a `mp\r]it mai multe cadouri copiilor ce se aflau `n centrul ora[ului, la fel ca [i `n anii trecu]i.
Pe de alt\ parte, dac\ `n anii trecu]i tradi]ia era ca aprinderea Bradului de Cr\ciun s\ se fac\ pe data de 1 decembrie sau `n preajma acesteia, acum s-a ales data de 5 Decembrie, ajunul s\b\torii Sf=ntului Nicolae. Aceasta pentru a se marca [i debutul proiectului CJ Suceava „Cr\ciun `n Bucovina”. De altfel, mai multe manifest\ri au marcat debutul acestui proiect a c\rui dat\ final\ va fi 7 ianuarie 2011. Startul proiectului a fost un spectacol pentru copii de Mo[ Nicolae, care a `nceput la ora 15.00 `n Muzeul Satului Bucovinean de l=ng\ Cetatea de Scaun a Sucevei. Apoi, de la ora 17:30, `n fa]a Casei de Cultur\ din Suceava a fost un spectacol de colinde cu Ansamblul Ciprian Porumbescu, dup\ care, la ora 18.00 au fost aprinse luminile din bradul de Cr\ciun din Centrul Sucevei. Tot duminic\, dar de la 18.30 s-au aprins [i luminile bradului din ora[ul Gura Humorului. Dup\ aprinderea luminilor din bradul din centrul acestui ora[, de c\tre Gheorghe Flutur [i primarul Marius Ursaciuc, humorenii s-au putut plimba cu moc\ni]a din parcul Arini[.
Reamintim c\ pre[edintele CJ Suceava a mai spus c\ pe 10 [i 11 noiembrie `n zona Humorului va fi prezent\ o delega]ie de ambasadori ai mai multor ]\ri.  „Alte lucruri le po]i face [i `n deplasare, dar obiceiurile [i tradi]iile se pot vedea doar aici, la ele acas\. Vom mai avea s\nii cu cai de la M\n\stirea Humor, spectacole, valea p=r=ului Humor, podurile peste r=u [i casele vor fi decorate [i luminate cum nu cred c\ au mai fost vreodat\”, a spus Gheorghe Flutur, referindu-se la acest program de promovare a turismului `n zona Bucovinei.
Turi[tii vor putea participa la spectacole de colinde, care vor fi organizate at=t `n Muzeul Satului Bucovinean, c=t [i `n mai multe localit\]i din jude], precum M\lini, M\n\stirea Humorului, Sucevi]a, Poiana Stampei, Pojor=ta[i vor putea vizita gospod\rii ]\r\ne[ti din mai multe localit\]i, respectiv Vatra Moldovi]ei, M\n\stirea Humorului, Poiana Stampei, Sadova, M\lini Straja [i Boto[ana. Ac]iunea „Pornesc colindele” va avea loc `ntre 19 [i 22 decembrie a.c.. apoi, pe 23 decembrie, la Sucevi]a va avea loc spectacolul „Colinda Colindelor”, la care vor participa grupuri de colind\tori din `ntreg jude]ul, precum [i din alte zone ale ]\rii. Tot `n aceea[i zi, `n toate ora[ele jude]ului vor fi organizate ac]iuni dedicate copiilor care vor primi cadouri de la Mo[ Cr\ciun. De pe 24 decembrie vor `ncepe „Colindele Bucovinei”, ac]iune `n cadrul c\reia vor fi organizate spectacole de colinde `n mai multe zone ale jude]ului. Pe 25 decembrie, la Gura Humorului va fi organizat, de la ora 17.00, spectacolul de colinde de Cr\ciun, care va avea loc pe scena amplasat\ la baza p=rtiei din zona Arini[. Tot `n aceea[i loca]ie, va fi organizat [i un concert al forma]iilor Hara [i Distincto, care va avea loc `n data de 26 decembrie iar pe 27 decembrie, la Suceava va avea loc Festivalul obiceiurilor de iarn\, pe 28 decembrie `ncep festivaluri similare `n mai multe zone folclorice din jude] [i tot `n aceea[i zi va fi organizat [i un Festival al m\[tilor. Pe 29 decembrie turi[tii vor avea parte de spectacole cu forma]ii de ur[i, cai [i capre, pe 30 decembrie – „Plugu[orul”, iar pe 31 decembrie va `ncepe programul „La urat `n Bucovina”. Proiectul „Cr\ciun `n Bucovina” se va termina pe 7 ianuarie, dup\ ce pe 1 ianuarie turi[tii vor putea participa [i la balurile gospodarilor care vor fi organizate `n mai multe zone ale jude]ului. (D.P.)

Vezi si

Marcel Ciolacu: Valul de schimbare în Suceava a pornit

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, şi-a exprimat, vineri, convingerea că partidul pe care …

No comments

  1. Ce magari. Lumea trece printr-o perioada grea , iar lui monsieur paysan Lungu si Papillon le arde de circ. Multa nerusinare la acesti doi indivizi.