Saturday , December 9 2023

Sute de pelerini s-au rugat la Manastirea Hagigadar pentru indeplinirea dorintelor

Sute de credinciosi s-au rugat duminica la Hagigadar
slujba de hramul Sfintei Marii a început la ora 09.00, c=nd erau prezente c=teva sute de credincio[i, care, conform tradi]iei, au urcat dealul [i au înconjurat biserica în genunchi, cer=nd Sfintei Maria îndeplinirea dorin]elor c\ldurile caniculare au dat de furca b\tr=nilor veni]i sa se închine în modul specific M\n\stirii Hagigadar, însa credin]a a fost mai puternica dec=t condi]iile vitrege ale vremii dupa Sfânta Liturghie, oficiata de un sobor de preo]i, a urmat o
agapa cre[tina – „hurban”, fiind servite mânc\ruri specific armene[ti, iar „supa de urechiu[e” – un fel de g\lu[te umplute cu carne, a fost [i de data aceasta cea mai apreciat\, fiind urmata de tradi]ionalul pilaf cu carne de vit\
Marea s\rb\toare a Sfintei Marii a fost marcat\, ieri, [i la M\n\stirea Hagigadar, din comuna Moara, de pelerinii veni]i at=t din jude], c=t [i din diferite col]uri ale lumii pentru a se închina N\sc\toarei de Dumnezeu. Slujba a început la ora 09.00, c=nd erau prezente c=teva sute de credincio[i, care, conform tradi]iei, au urcat dealul [i au înconjurat biserica în genunchi, cer=nd Sfintei Maria îndeplinirea dorin]elor.
C\ldurile caniculare au dat de furca b\tr=nilor veni]i sa se închine în modul specific M\n\stirii Hagigadar, însa credin]a a fost mai puternica dec=t condi]iile vitrege ale vremii. “Am venit tocmai din One[ti la Hagigadar sa ma rog la Sf=nta Maria s\-mi îndeplineasca dorin]ele. Din ’66 vin aici [i mi-a fost bine, pentru ca nu am cerut lucruri imposibile. La cei 85 de ani ai mei simt ca nu o sa mai pot veni [i la anul aici, a[a ca îi mul]umesc Sfintei
ca m-a ajutat anul \sta sa mai urc odata la M\n\stire”, a m\rturisit o munteanc\, care a locuit patru ani în Suceava [i care a f\cut o tradi]ie din a veni la hramul de Sf=nta Maria la M\n\stirea armeneasca Hagigadar tocmai din One[ti.
Dupa Sfânta Liturghie, oficiata de un sobor de preo]i, a urmat o agapa cre[tina – „hurban”, fiind servite mânc\ruri specific armene[ti, iar „supa de urechiu[e” – un fel de g\lu[te umplute cu carne, a fost [i de data aceasta cea mai apreciat\, fiind urmata de tradi]ionalul pilaf cu carne de vit\.
Ca în fiecare an, în duminica din preajma s\rb\torii cre[tine a Adormirii Maicii Domnului M\n\stirea Hagigadar este un important loc de pelerinaj pentru armenii din România [i din diaspora, tradi]ia însum=nd peste 100 de ani. Specificul acestui cult este faptul ca hramul este întotdeauna duminica, indiferent în ce zi a s\pt\mânii cade 15 august. Pelerinajul a fost condus de c\tre parohul armean, preotul stavrofor Torkom Mandalian, însa au participat [i lideri ai armenilor din România.
Credincio[ii care doresc îndeplinirea dorin]elor au înconjurat biserica de trei ori [i au urcat dealul M\n\stirii Hagigadar în genunchi
Potrivit tradi]iei, orice dorin]a pentru care credincio[ii se roaga în aceasta zi li se va împlini, daca vor respecta ritualurile ce impun, printre altele, înconjurarea bisericii de trei ori. Dupa un obicei vechi, credincio[ii care se roaga pentru împlinirea dorin]elor ]in un moment de reculegere [i fac o cruce pâna la p\mânt. Apoi se a[aza în genunchi cu ochii închi[i [i cu frun]ile la p\mânt [i urca în t\cere dealul pe care este amplasata biserica, oprindu-se din când în când pentru a se ruga [i a aprinde o lumânare. Ei intra pe poarta bisericii tot în genunchi [i continua sa mearga în acest fel în jurul bisericii, înconjurând-o de trei ori [i rugându-se la fiecare din cele patru col]uri.
Sute de credinciosi s-au rugat duminica la Hagigadar
M\n\stirea Hagigadar este un l\ca[ de cult armenesc construit în anul 1512 în satul Bulai
, comuna Moara. M\n\stirea Hagigadar a fost inclusa în Lista monumentelor istorice din jude]ul Suceava, elaborat\
în anul 2004, cuprinz=nd Biserica “Adormirea Maicii Domnului” – Hagigadar – [i zidul de incint\, datând din anul 1512.  Numele armenesc al m\n\stirii, Hagigadar, înseamna “împlin\toare de dorin]e”, fiind închinata Maicii Domnului. În majoritatea timpului, biserica este închis\, preotul armean Torkom Mandalian venind aici de la Suceava doar în zilele de joi [i vineri, pentru a oficia slujba de sfin]ire a apei câte o ora pe zi, astfel ca majoritatea credincio[ilor n-au v\zut vreodata biserica pe din\untru. (Oana PAULIUC)

Vezi si

„Fii bun, nu doar de Crăciun”, iar Iulius Mall te premiază!

La Iulius Mall Suceava ai parte de o întreagă experiență senzorială, în special în această …