Monday , December 5 2022

Sute de oameni din Botosana si Comanesti au participat la intalnirile electorale cu Gheorghe Flutur

Primarii din aceste localit\]i, Ioan Ghea]\ [i Grigora[ P\str\v, au fost la aceste evenimente electorale pentru a-l sus]ine pe candidatul Alian]ei Rom=nia Dreapt\ pe colegiul 2 de senator, Gheorghe Flutur, al\turi de el particip=nd [i candidatul Alian]ei Rom=nia Dreapt\ pe colegiul 3 de deputat, Vasile Ilie

Sute de oameni au participat la `nt=lnirile electorale organizate, zilele trecute, `n comunele Com\ne[ti [i apoi Boto[ana de c\tre liderul jude]ean al PDL, Gheorghe Flutur. El a fost primit de cet\]enii din cele dou\ comune ca fiind „om de-al locului”, av=nd parte de o primire c\lduroas\, cei prezen]i ar\t=ndu-[i simpatia [i sus]inerea fa]\ de Gheorghe Flutur `n aceast\ campanie electoral\. Cele dou\ comune, Boto[ana fiind localitatea natal\ a lui Gheorghe Flutur, au fost arondate colegiului 2 de senator din jude]ul Suceava, cel mai mare colegiu ca num\r de locuitori, [i `n colegiul 3 de deputat.
Gheorghe Flutur [i-a reafirmat sus]inerea fa]\ de cele dou\ comune, spun=nd c\ a[a cum a sus]inut cele dou\ localit\]i c=nd a fost pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, va sus]ine [i din func]ia de senator. La ambele `nt=lniri, Gheorghe Flutur i-a avut al\turi de primarii democrat liberali de Boto[ana – Ioan Ghea]\ [i Com\ne[ti – Grigora[ P\str\v. Ei au cerut un vot pentru candida]ii Alian]ei Rom=nia Dreapt\ la Senat, Gheorghe Flutur [i Camera Deputa]ilor, Vasile Ilie, acesta din urm\ fiind prezent, de asemenea, la cele dou\ `ntrevederi electorale. De men]ionat c\ cei doi primari au fost reale[i `n 2012 dup\ ce electoratul i-a pus `n func]ie [i `n 2008, influen]a lor `n comunele respective fiind considerabil\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Tânăr de 20 de ani, prins drogat la volan în Rădăuți

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie 2022, polițiștii suceveni au acționat zilnic pe drumurile …