Friday , October 7 2022

Sute de jucarii si decoratiuni pentru brad, oprite de la comercializare de Protectia Consumatorilor

Aproximativ 500 de juc\rii [i decora]iuni pentru brad au fost oprite de la comercializare de comisarii suceveni ai Comisariatului Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor (CJPC) pentru protec]ia consumatorilor, care au aplicat comercian]ilor 35 de amenzi în valoare de 79. 000 de lei, pentru diferite abateri.
Comisarul [ef adjunct al CJPC Suceava, Elena Oanea, a declarat ieri c\ de la sfâr[itul lunii noiembrie [i pân\ în prezent comisarii suceveni pentru protec]ia consumatorilor au verificat 50 de unit\]i în care se comercializau juc\rii [i decora]iuni pentru brazi, urm\rindu-se dac\ produsele au avertismente privind vârsta [i instruc]iuni de asamblare astfel încât acestea s\ fie sigure pentru utilizatori.
Oanea a spus c\ printre abaterile constatate în timpul controalelor se num\r\ lipsa avertismentelor sau lipsa traducerii acestora în limba român\, lipsa etichetei cu elementele de identificare ale produc\torului, dar [i lipsa avertismentelor la juc\riile cu baterii care prev\d c\ acestea nu se arunc\ cu de[eurile menajere.
Ea a precizat c\ au fost aplicate comercian]ilor 35 de amenzi în valoare total\ de 79.000 de lei [i au fost oprite de la comercializare 500 de juc\rii [i decora]iuni pentru brad.

Vezi si

Școala Gimnazială Berchișești, câștigătoarea concursului de proiecte de voluntariat și implicare comunitară derulate în școlile din județ

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat, miercuri, 5 octombrie, de Ziua Educației, Forumul proiectelor din cadrul …