Thursday , July 7 2022

Sute de credinciosi au participat la sfintirea bisericii construita la iesirea spre Botosani

.
n la t=rnosirea Bisericii „Sf=ntul Vasile cel Mare” din Cartierul Tineretului, ~PS Pimen a rostit o frumoas\ predic\ axat\ pe pilda Vi]ei de Vie [i Veacul acestei lumi, ]in=nd s\ mul]umeasc\ primarului Ion Lungu pentru sprijinul acordat Bisericii de-a lungul anilor n „O parte din lume `[i tr\ie[te via]a f\r\ leg\tura aceasta cu Hristos, leg\tur\ ce const\ `n `mplinirea poruncilor lui Dumnezeu. Dac\ lumea `ntoarce spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu p\r\se[te lumea sau Via”, a subliniat, `n cuv=ntul s\u de `nv\]\tur\, ~PS Pimen
C=teva sute de credincio[i au participat ieri, 22 august a.c., la sfin]irea bisericii parohiale cu hramul „Sf=ntul Vasile cel Mare”, din cartierul Tineretului, l\ca[ de cult ortodox situat la DN 29, la ie[irea spre Boto[ani. Sf=nta Liturghie a fost oficiat\ de ~nalt Prea Sfin]itul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei [i R\d\u]ilor, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi. „Este o `ndatorire pentru sufletul nostru de a p\zi cu sfin]enie poruncile lui Dumnezeu. Oamenii s-au `ndep\rtat de Dumnezeu [i El [i-a trimis Proirocii [i, mai apoi, pe Fiul S\u, ca s\ cear\ roadele cele bune ale Viei, adic\ faptele fiec\ruia. Pe Hristos L-au nesocotit ca pe un simplu Om. O parte din lume `[i tr\ie[te via]a f\r\ leg\tura aceasta cu Hristos, leg\tur\ ce const\ `n `mplinirea poruncilor lui Dumnezeu. Dac\ lumea `ntoarce spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu p\r\se[te lumea sau Via”, a subliniat, `n cuv=ntul s\u de `nv\]\tur\, ~PS Pimen. El a reamintit celor prezen]i, la t=rnosirea (sfin]irea – n.red.) sf=ntului l\ca[ c\ acei credincio[i care au contribuit la zidirea celor 40 de case pentru sinistra]i [i-au adus aminte de poruncile lui Dumnezeu [i c\ „mul]i oameni gre[esc atunci c=nd se `ndep\rteaz\ de Dumnezeu!”. Accentul predicii Arhiepiscopului Sucevei [i R\d\u]ilor a fost pus pe mesajul pericopei evanghelice a „Pildei lucr\torilor celor r\i” din Evanghelia dup\ Matei, capitolul XXI, versetele 33 – 42.
Arhiereul a ]inut s\ rosteasc\, `n fa]a sutelor de credincio[i, cuvinte de apreciere fa]\ de primarul municipiului re[edin]\ de jude], Ion Lungu, de altfel o prezen]\ constant\ la asemenea manifest\ri religioase, mul]umindu-i c\ prin ajutorul lui s-a reu[it sfin]irea acestei biserici. „Este un om cu inim\ de cre[tin”, a spus ~PS Pimen despre primarul Ion Lungu. Ce este `ns\ via]a cre[tinului, a continuat Arhiepiscopul. „O lupt\ duhovniceasc\, plin\ de bucurii ori de necazuri, iar cei care le vor r\bda, dup\ cum spune Sf=ntul Apostol Pavel, vor fi ferici]i”, a concluzionat ~PS Pimen.
.
Piatra de temelie a Bisericii „Sf=ntul Vasile cel Mare” a fost pus\ `n prim\vara anului 2008. De atunci, au fost [i unele greut\]i sau piedici care au `mpiedicat finalizarea lucr\rilor. Astfel, s-au ales alte solu]ii tehnice, biserica fiind ridicat\ la c=]iva metri mai aproape de strad\ fa]\ de vechiul proiect, fosta construc]ie urm=nd s\ fie, potrivit preotului Dumitru Hirghiligiu, destinat\ unei gr\dini]e cu program prelungit.
{i preotul a ]inut s\ mul]umeasc\ primarului Ion Lungu pentru alocarea fondurilor de la bugetul local, precum [i binef\c\torilor sf=ntului loca[, printre ctitori num\r=ndu-se [i Br=ndu[el Nichitean, prezent la t=rnosire, precum [i p\rintelui protopop Vasile Irimia, de a c\rui circumscrip]ie apar]ine biserica. De asemenea, `n timpul Sfintei Liturghii, diaconul Nicolae Hirghiligiu – fiul preotului Dumitru Hirghiligiu, a fost hirotonit `n treapta de preot, urm=nd a liturghisi la „Sf=ntul Vasile cel Mare”, unica parohie din municipiu cu hramul marelui ierarh capadocian. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Înotătoarea fălticeneană Aissia Prisecariu s-a calificat în finala Campionatelor Europene pentru juniori

Sportiva pregătită de Andrei Pinticanu și Luis Lăcătuș la ACS “Nada Florilor” a ajuns în …

No comments

  1. ÎPS Pimen nu a observat ca aceasta biserica are altarul indreptat catre apus?

  2. Incredibil!!! Primarele Lungu a stat 3 (trei) saptamani in concediu, in timp ce orasul se sufoca si se prabuseste in mizerie si distrugere tot mai tare si cand apare, hop-top, la sfintire de biserica. Ce treaba ai tu paganule cu cele sfinte?! Zi mai bine cum e treaba cu DNA! Miroase a catuse langa tine de fug si cainii. Doamne, ce blestem pe Suceava cu asa primar. JOS LUNGU! SA te chinui si tu si ai tai vesnic asa cum ne-ai chinuit pe noi sucevenii in ultimii ani!

    • Hei, esti sigur ca burtosul asta a stat trei sapt in concediu???! Daca-i asa, e cea mai mare porcarie pe care am auzit-o in ultima vreme. Cum naiba sa ai inima sa pleci din oras dupa ce l-ai adus in halul asta? mare, mare, mare tupeu. Trebuie alungat cu pietre prefacutul asta!

  3. urmeaza sfintirea unei biserici intr-un sens giratoriu, dupa care se va inaugura biserica la etajul2 al magazinului Bucovina (cu oferte de pret la deschidere).
    Cum s-a construit biserica asta la 3 m de axul drumului, cand avizul de la drumuri nationale de obliga la 25 m ?????
    Mai lasati-ma fratilor cu atatea biserici ! Is pline mall-urile si barurile de preoti ?? Inca un pic si preotii o sa inceapa sesiuni de clubbin’……