Thursday , September 21 2023

Sute de credinciosi au participat la sfintirea bisericii construita la iesirea spre Botosani

.
n la t=rnosirea Bisericii „Sf=ntul Vasile cel Mare” din Cartierul Tineretului, ~PS Pimen a rostit o frumoas\ predic\ axat\ pe pilda Vi]ei de Vie [i Veacul acestei lumi, ]in=nd s\ mul]umeasc\ primarului Ion Lungu pentru sprijinul acordat Bisericii de-a lungul anilor n „O parte din lume `[i tr\ie[te via]a f\r\ leg\tura aceasta cu Hristos, leg\tur\ ce const\ `n `mplinirea poruncilor lui Dumnezeu. Dac\ lumea `ntoarce spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu p\r\se[te lumea sau Via”, a subliniat, `n cuv=ntul s\u de `nv\]\tur\, ~PS Pimen
C=teva sute de credincio[i au participat ieri, 22 august a.c., la sfin]irea bisericii parohiale cu hramul „Sf=ntul Vasile cel Mare”, din cartierul Tineretului, l\ca[ de cult ortodox situat la DN 29, la ie[irea spre Boto[ani. Sf=nta Liturghie a fost oficiat\ de ~nalt Prea Sfin]itul Pimen, Arhiepiscop al Sucevei [i R\d\u]ilor, al\turi de un sobor de preo]i [i diaconi. „Este o `ndatorire pentru sufletul nostru de a p\zi cu sfin]enie poruncile lui Dumnezeu. Oamenii s-au `ndep\rtat de Dumnezeu [i El [i-a trimis Proirocii [i, mai apoi, pe Fiul S\u, ca s\ cear\ roadele cele bune ale Viei, adic\ faptele fiec\ruia. Pe Hristos L-au nesocotit ca pe un simplu Om. O parte din lume `[i tr\ie[te via]a f\r\ leg\tura aceasta cu Hristos, leg\tur\ ce const\ `n `mplinirea poruncilor lui Dumnezeu. Dac\ lumea `ntoarce spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu nu p\r\se[te lumea sau Via”, a subliniat, `n cuv=ntul s\u de `nv\]\tur\, ~PS Pimen. El a reamintit celor prezen]i, la t=rnosirea (sfin]irea – n.red.) sf=ntului l\ca[ c\ acei credincio[i care au contribuit la zidirea celor 40 de case pentru sinistra]i [i-au adus aminte de poruncile lui Dumnezeu [i c\ „mul]i oameni gre[esc atunci c=nd se `ndep\rteaz\ de Dumnezeu!”. Accentul predicii Arhiepiscopului Sucevei [i R\d\u]ilor a fost pus pe mesajul pericopei evanghelice a „Pildei lucr\torilor celor r\i” din Evanghelia dup\ Matei, capitolul XXI, versetele 33 – 42.
Arhiereul a ]inut s\ rosteasc\, `n fa]a sutelor de credincio[i, cuvinte de apreciere fa]\ de primarul municipiului re[edin]\ de jude], Ion Lungu, de altfel o prezen]\ constant\ la asemenea manifest\ri religioase, mul]umindu-i c\ prin ajutorul lui s-a reu[it sfin]irea acestei biserici. „Este un om cu inim\ de cre[tin”, a spus ~PS Pimen despre primarul Ion Lungu. Ce este `ns\ via]a cre[tinului, a continuat Arhiepiscopul. „O lupt\ duhovniceasc\, plin\ de bucurii ori de necazuri, iar cei care le vor r\bda, dup\ cum spune Sf=ntul Apostol Pavel, vor fi ferici]i”, a concluzionat ~PS Pimen.
.
Piatra de temelie a Bisericii „Sf=ntul Vasile cel Mare” a fost pus\ `n prim\vara anului 2008. De atunci, au fost [i unele greut\]i sau piedici care au `mpiedicat finalizarea lucr\rilor. Astfel, s-au ales alte solu]ii tehnice, biserica fiind ridicat\ la c=]iva metri mai aproape de strad\ fa]\ de vechiul proiect, fosta construc]ie urm=nd s\ fie, potrivit preotului Dumitru Hirghiligiu, destinat\ unei gr\dini]e cu program prelungit.
{i preotul a ]inut s\ mul]umeasc\ primarului Ion Lungu pentru alocarea fondurilor de la bugetul local, precum [i binef\c\torilor sf=ntului loca[, printre ctitori num\r=ndu-se [i Br=ndu[el Nichitean, prezent la t=rnosire, precum [i p\rintelui protopop Vasile Irimia, de a c\rui circumscrip]ie apar]ine biserica. De asemenea, `n timpul Sfintei Liturghii, diaconul Nicolae Hirghiligiu – fiul preotului Dumitru Hirghiligiu, a fost hirotonit `n treapta de preot, urm=nd a liturghisi la „Sf=ntul Vasile cel Mare”, unica parohie din municipiu cu hramul marelui ierarh capadocian. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Profesori de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava, la cursuri de formare în Suedia și Croația

Opt cadre didactice de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” Suceava au participat la mobilitățile …

No comments

  1. ÎPS Pimen nu a observat ca aceasta biserica are altarul indreptat catre apus?

  2. Incredibil!!! Primarele Lungu a stat 3 (trei) saptamani in concediu, in timp ce orasul se sufoca si se prabuseste in mizerie si distrugere tot mai tare si cand apare, hop-top, la sfintire de biserica. Ce treaba ai tu paganule cu cele sfinte?! Zi mai bine cum e treaba cu DNA! Miroase a catuse langa tine de fug si cainii. Doamne, ce blestem pe Suceava cu asa primar. JOS LUNGU! SA te chinui si tu si ai tai vesnic asa cum ne-ai chinuit pe noi sucevenii in ultimii ani!

    • Hei, esti sigur ca burtosul asta a stat trei sapt in concediu???! Daca-i asa, e cea mai mare porcarie pe care am auzit-o in ultima vreme. Cum naiba sa ai inima sa pleci din oras dupa ce l-ai adus in halul asta? mare, mare, mare tupeu. Trebuie alungat cu pietre prefacutul asta!

  3. urmeaza sfintirea unei biserici intr-un sens giratoriu, dupa care se va inaugura biserica la etajul2 al magazinului Bucovina (cu oferte de pret la deschidere).
    Cum s-a construit biserica asta la 3 m de axul drumului, cand avizul de la drumuri nationale de obliga la 25 m ?????
    Mai lasati-ma fratilor cu atatea biserici ! Is pline mall-urile si barurile de preoti ?? Inca un pic si preotii o sa inceapa sesiuni de clubbin’……