Saturday , April 10 2021

Sute de copii cu paduchi, gasiti de DSP la triajul epidemiologic la inceput de an scolar

N controalele efectuate dup\ `nceperea anului [colar au g\sit 347 de copii cu pediculoz\ (p\duchi), 24 de copii cu scabie (r=ie) [I 696 copii cu angine
Triajul epidemiologic din acest an [colar a fost efectuat pe un num\r de aproximativ 96 de mii de copii prezen]i `n gr\dini]e, [coli, licee, [coli speciale [i [coli de arte sau meserii.
~n cadrul acestor controale au fost depista]i un num\r de 696 angine dintre care 148 `n gr\dini]e, 309 `n [coli generale [i 228 `n licee.
S-au efectuat un num\r de 168 de exudate faringiene la nivelul municipiului Suceava.
Cele 24 de cazuri de angin\ cu streptococ sunt ]inute sub control de c\tre inspectorii de la Direc]ia de S\n\tate Public\ Suceava (DSP), deoarece boala d\ complica]ii dac\ nu este tratat\ la timp cu at=t mai mult cu c=t DSP ofer\ medicamentele pentru tratarea ei `n mod gratuit. Conform spuselor lui Ludovic Abi]ei inspector de specialitate DSP, inspectorii au depistat cazurile dar medicul specialist este cel care merge mai departe cu tratamentul.
S-au g\sit de asemenea 24 cazuri de scabie, din care un caz `n gr\dini]\, 20 `n [coala general\ [i un caz la liceu.
Pediculoza a afectat un num\r de 347 de elevi, din care 275 elevi `n [colile generale [i 22 de elevi din licee iar 24 de cazuri s-au `nregistrat [i la gr\dini]\.
{i medicamentele necesare trat\rii pediculozei exist\ `n stoc dar `n cazul acestei boli [i familia este cea care trebuie ]inut\ sub observa]ie pentru c\ trebuie s\ se ajung\ p=n\ la sursa de infec]ie, a precizat Adrian Popescu, purt\torul de cuv=nt al DSP. De aceea medicii din institu]iile de `nv\]\m=nt se pot adresa direct la DSP pentru a ridica medicamentele specifice trat\rii diferitelor afec]iuni ap\rute.
Inspectorii DSP nu au g\sit cazuri de hepatit\ [i nici cazuri de toxiinfec]ie alimentar\. (E.B)

Vezi si

CSU Suceava a obținut o nouă victorie în Liga Națională după o secetă de două luni

Echipa antrenată de Adrian Chiruț a câștigat vineri, în fața celor de la CSM Bacău, …