Tuesday , November 29 2022

Sute de butelii de aragaz, retrase de la comercializare din cauza unor nereguli

Peste 360 de butelii de aragaz au fost retrase definitiv de la comercializare de c\tre reprezentan]ii Comisariatului Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorului (CJPC) Suceava, din cauza unor nereguli, iar cei care le comercializau au fost amenda]i cu peste 36.000 de lei.
Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorului Suceava a precizat, mar]i, într-un comunicat de pres\, c\ în cursul lunii ianuarie au fost f\cute controale la 37 de operatori economici, verific\rile vizând modul în care sunt respectate prevederile legale privind condi]iile de comercializare a buteliilor pentru gaz petrolier lichefiat tip aragaz, la 33 dintre unit\]i fiind depistate abateri de la normele legale.
Comisarii suceveni pentru protec]ia consumatorilor au oprit definitiv de la comercializare 363 de butelii [i au fost aplicate 32 de sanc]iuni contraven]ionale, din care 16 amenzi în valoare total\ de 36 300 de lei.
“Prin aceast\ m\sur\ s-a urm\rit ca produsele aflate pe pia]\ s\ fie sigure pentru consumatori”, se precizeaz\ în comunicatul CJPC Suceava.
Aceea[i surs\ mai men]ioneaz\ c\ printre abaterile constatate se num\r\ lipsa etichetelor cu elemente de identificare, caracterizare, denumire produs, denumire sta]ie de îmbuteliere, precum [i a celor privind avertismentele [i riscurile, instruc]iunile de utilizare, manipulare, iar în alte situa]ii lipsea [tampila aplicat\ care certifica etan[eitatea buteliei.
Totodat\, comisarii pentru protec]ia consumatorilor au constatat abateri grave privind inscrip]ionarea buteliilor cu date tehnice sau abateri privind dep\[irea scaden]ei reviziei lunare sau anuale. (O.S.)

Vezi si

500 poliţişti de frontieră suceveni acționează în minivacanța de 1 decembrie. A fost suplimentat personalul la toate punctele de trecere a frontierei din țară

Având în vedere faptul că se apropie   minivacanța prilejuită de Ziua Națională a României, Poliţia …