Saturday , October 8 2022

Suplimentare de bani pentru studiul de fezabilitate al aeroportului de la Salcea

Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava a aprobat, `n [edin]a extraordinar\ de ieri, un proiect de alocare a sumei de 160.000 de lei din Fondul de rezerv\ bugetar\ pentru reactualizarea studiului de fezabilitate (SF) privind modernizarea suprafe]ei de mi[care [i de balizaj la Aeroportul „{tefan cel Mare”. Studiul este necesar pentru accesarea unei finan]\ri externe nerambursabile prin Programul Opera]ional Sectorial (POS) – Transport. Conform conducerii CJ, modernizarea aeroportului reprezint\ o prioritate pentru administra]ia jude]ean\ [i c\ proiectul `n valoare de 40,5 de milioane de euro va fi depus anul viitor la Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii. „Suntem `n stadiu foarte avansat cu documenta]ia [i ne mai trebuie doar studiul de fezabilitate reactualizat pentru a depune proiectul [i a fi lua]i `n calcul cu modernizarea aeroportului. Singura solu]ie pentru a pune `n practic\ acest proiect este s\ acces\m fonduri europene nerambursabile”, a spus [eful administra]iei jude]ene. (DAN PRICOPE)

Vezi si

Școala Gimnazială Berchișești, câștigătoarea concursului de proiecte de voluntariat și implicare comunitară derulate în școlile din județ

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat, miercuri, 5 octombrie, de Ziua Educației, Forumul proiectelor din cadrul …