Wednesday , May 22 2024

Sucevenii pot alege dintr-o multime de oferte promotionale pentru vacante in strainatate

N cele mai c\utate sunt a[a-numitele oferte: “pl\te[ti unul [i merg doi/ pl\te[ti unul [i merg trei”, ajung=ndu-se `n unele cazuri la oferirea unui discount de p=n\ la 65-70%
Ofertele agen]iilor de turism sucevene privind sejururile `n str\in\tate pentru sf=r[itul acestei luni [i `nceputul lunii viitoare includ reduceri semnificativ mai mari, comparativ cu lunile precedente.
~n Bulgaria [i `n Turcia se pot g\si la ora actual\ unele dintre cele mai ieftine pachete cu oferte ce includ sejururi de una sau dou\ s\pt\m=ni. Spre exemplu, un sejur de [apte zile `n zona Kusadasi din Turcia , la un hotel de trei sau la unul de cinci stele care cost\ `n prezent `n jur de 365 de euro, respectiv 470 de euro, va ajunge `n mai pu]in de trei s\pt\m=ni s\ coboare cu aproximativ 20-25%. ~n schimb, costul unui sejur asem\n\tor `n Bulgaria la Nisipurile de Aur [i `n sta]iunea Sunny Beach va sc\dea cu 10-15%.
“~n Bulgaria reducerile sunt  ceva mai mici, `ns\ pre]urile pentru aceast\ zon\ sunt [i ele mult mai mici, fa]\ de Marmaris [i Kusadasi din Turcia. Cu toate acestea majoritatea clien]ilor no[tri prefer\ un sejur `n afara ]\rii, deoarece calitatea serviciilor dep\[e[te cu mult nivelul celei din ]ar\”, a precizat Simona M=ndrescu, agent de turism West Travel.
Cele mai c\utate sunt a[a-numitele oferte: “pl\te[ti unul [i merg doi/ pl\te[ti unul [i merg trei”, sau alte oferte atr\g\toare, ajung=ndu-se `n unele cazuri la oferirea unui discount de p=n\ la 65-70%.
Toate aceste pachete promo]ionale sunt pentru sejururi `n Grecia, `ndeosebi `n zonele Hakidiki-Sarti [i Riviera Olimpului. Pre]urile `ncep de la 160-180 de euro pentru pachetul ”pl\te[te unul [i merg doi”, `n tarif nefiind incluse suplimentul obligatoriu de transport cu autocarul, care cost\ `n jur de 55 de euro de persoan\.
De asemenea, pentru ofertele de transport cu avionul nu este inclus\ taxa de aeroport, al c\rei cost poate ajunge `n jur de 100 de euro de persoan\.
De[i preconiz\rile `n domeniul turism-servicii nu se arat\ la fel de pozitive precum `n anii trecu]i, la nivel declarativ agen]ii din turism nu se tem de criza financiar\.
“Sc\deri `n r=ndul clien]ilor no[tri nu am avut p=n\ acum. ~ntr-adev\r [i `n turism au `nceput s\ se simt\ efectele crizei, dar la fel ca `n anii preceden]i cine a avut bani a mers, cine nu  a avut atunci nu are nici acum. Sucevenii nu s-au l\sat influen]a]i de criz\, cel pu]in `n lunile iunie [i iulie s-au v=ndut toate biletele”, a declarat Mariana Antonesei, agent de turism Dream Travel. (Loredana GHIBAN)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …