Tuesday , September 27 2022

Sucevenii, mai retinuti in primirea preotilor sa le sfinteasca locuintele

N de[i în ajunul Botezului Domnului preotul obi[nuie[te s\ mearg\ din cas\-n cas\ pentru a- i binecuv=nta pe credincio[i, tradi]ia [i credin]a se pierd de la an la an n  “Din cele 900 de familii, c=te sunt `n parorhie, aproximativ 450 ne primesc cu icoana [i cu Boboteaza”, ne-a spus protopopul Vasile Irimia

Preo]ii sus]in c\  mai mult de jum\tate din popula]ia de la bloc nu deschide u[a de Boboteaz\. Cei care au deschis preotului u[a au primit aghiasm\ [i le-a fost sfin]it\ locuin]a . Preotul paroh, Vasile Irimia, protopop Suceava 1 ne-a declarat c\ anul acesta a fost mult mai r\u fa]\ de anii preceden]i. “Starea de criz\ economic\ [i financiar\ se reflect\ [i `n via]a enoria[ilor [i sub aspect religios. Se `nregistreaz\ o diminuare a num\rului celor care ne primesc comparativ cu anii preceden]i. Noi g=ndim c\ din cauza lipsurilor  pe de o parte. Pe de alt\ parte sunt [i familii care au plecat  la munc\ `n str\in\tate iar casele [i apartamentele le sunt `nchise, `ns\ num\rul acestora este mai mic. Poate c\ unii se ru[ineaz\ c\ nu au ce s\ lase celor care vin s\ le sfin]easc\ casa,  `ns\  aceast\ lucrare bisericeasc\ nu presupune ca enoria[ii s\ scoat\ bani din buzunar. Noi venim s\ sfin]im casele, nu s\ lu\m banii oamenilor, sfin]irea caselor nu presupune obligatoriu plat\,  ci aceasta ]ine de tainele bisericii. Ceea ce ofer\ credinciosul este un ajutor  pe care `l d\ bisericii, pentru c\ sunt alte lucruri care sunt de f\cut la l\ca[ul de cult [i care presupun cheltuieli”, ne-a spus preotul paroh Vasile Irimia, de la Biserica  Sfânta  Înviere din Suceava.
În zilele premerg\toare s\rb\torii Bobotezei , preotul, înso]it de p\limar, de dasc\l [i un c=rd de copii a umblat din cas\ în cas\ cu crucea [I a stropit cu agheasm\, cu un m\nunchi de busuioc, toate camerele, dar [i anexele gospod\riei. Este a[teptat în pragul casei de gazd\, de obicei de capul familiei, care ]ine în mîn\ o lumînare aprins\, care va fi l\sat\ ulterior s\ ard\ pîn\ la cap\t. ~nainte ca preotul s\ intre `n cas\ `nso]itorii fe]ei biserice[ti sun\ la u[ile locuin]elor [i strig\ “Chiraleisa”, urm=nd ca apoi, p\rintele s\  c=nte  “Troparul”, iar acolo unde u[a este `ntredeschis\, el  va intra cu icona  [i va sfin]i casa. “Noi nu insist\m [i nu for]\m. Comparativ cu Cr\ciunul `ns\  au fost ceva mai multi credincio[i care ne-au primit. Din cele 900 de familii c=te sunt `n parorhie, aproximativ 450 ne primesc cu icoana [i cu Boboteaza. ~n general, acas\ g\sim persoanele mai `n v=rst\, pentru c\ cei tineri sunt la munc\ . Exist\ un semn al seculariz\rii, dac\ ar fi s\ folosim un termen din lumea occidental\ care `[i face sim]it\ prezen]a [i `n societatea noastr\ [i care nu `nseamn\ dec=t dep\rtarea de Dumnezeu. E o preocupare exagerat\ a unora pentru tot ce este trec\tor”, ne-a mai dest\inuit protopopul Vasile Irimia. ~nalta fa]\ bisericeasc\ sus]ine c\ este important ca oamenii s\ cread\ `n Dumnezeu a[a cum au f\cut [i `nainta[ii no[tri, mai ales c\ poporul rom=n are parte de valori pe care nu le au alte popare. “Criza economic\ [i social\ are la baz\ o criz\ moral\ [i spiritual\. Dac\ nu ne vom `ntoarce din nou la Dumnezeu [i ne vom str\dui s\ tr\im via]a cre[tin\ cum au f\cut p\rin]ii [i `nainta[ii no[tri nu vom putea s\ realiz\m lucruri importante pentru noi [i pentru copii no[tri [i mai ales s\ pred\m  celor care vin dup\ noi aceste valori morale [i spirituale pe care le avem ca bog\]ie [i ca frumuse]e `ntr-un grad foarte `nalt, comparativ cu alte popare”, ne-a mai spus preotul Vasile Irimia. Boboteaza serbat\ pe 6 ianuarie încheie ciclul s\rb\torilor de iarn\. În aceast\ zi mare, cre[tinii merg la biseric\ pentru a lua aghiasm\ mare, apa sfin]it\ care se p\streaz\ nestricat\ vreme îndelungat\.
S\rb\toarea reprezint\ botezul `n apa Iordanului a M=ntuitorului Iisus Hristos de c\tre Sf=ntul Ioan Botez\torul. ~n ajunul [i `n ziua de Boboteaz\, `n toate bisericile ortodoxe, cu puterea Duhului Sf=nt, la rug\ciunile arhiereilor [i preo]ilor se sfin]e[te aghiasma cea mare.
Pe l=ng\ `n]elesurile cre[tine, Boboteaza este [i o mare s\rb\toare popular\, care `nglobeaz\ elemente de re`nnoire a timpului calendaristic, la riturile cre[tine ad\ug=ndu-se practici populare de purificare a spa]iului [i de alungare a spiritelor malefice.
La 7 ianuarie, c=nd se pr\znuie[te Soborul Sf=ntului Prooroc Ioan Botez\torul [i ~naintemerg\torul Domnului, `n Transilvania [i Bucovina se p\streaz\ obiceiul cunoscut ca udatul Ionilor.~n Bucovina, la por]ile tuturor celor care poart\ acest nume, se pune un brad `mpodobit, iar s\rb\toritul d\ o petrecere cu lautari.  (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

O femeie din Ipotești, grav rănită într-un accident în Bulgaria, are nevoie de proteze pentru a putea merge și a-și crește fetița în vârstă de patru ani

Intreaga familie a trecut printr-un crunt accident de circulație, în Bulgaria, în timp ce voiau …

No comments

  1. Ha ha ha incepe lumea sa se mai trezeasca si sa nu mai dea bani la preoti Cum poate sa minta cu atata nerusinare acest popa caci vezi doamne nu trebuie sa dai bani .Pai face el sau altii de teapa lui vreun pas fara sa-i iasa banu?Umbla el asa creanga pe la case cu busuiocul pe gratis?Singurii care umbla din casa in casa pe la toti oamenii cu mesajul evangheliei predicand gratis sunt MARTORII LUI IEHOVA .

  2. Nenea iubitu, matale bine ca dai zeciuiala si te crezi si desteptat.
    Invata putina gramatica si dupa aceea poti sa incepi sa faci comentarii asa de reusite.
    Criza este in primul rand morala, tocmai de aceea trebuie sa ne pastram traditiile si valorile: pentru a putea sa ne pastram identitatea de neam.

  3. Iubitu-le esti dus rau! Cred ca ar trebui sa mergi la biserica pentru documentare si apoi sa vorbesti. Nu-ti cere nimeni sa fi credincios , e problema ta personala, dar nici nu trebuie sa iei atitudine in probleme pe care nu le cunosti. T e sfatuiesc sa citesti mai mult pentru cultura ta generala(poti citi chiar si Biblia) Sigur nu toti preotii sunt preoti cu adevarat, asa cum nici tu nu esti o mare personalitate, pentru ca padurea noastra este mare si tinde sa se transforme in uscaturi. Mandria , lacomia, ignoranta, egoismul si egocentrismul duc la uscarea sufletului si de aici necazul. Vorbesti de traditiile crestine de care nu ai habar dar te asigur ca in orice ai spune sau sustine tot de traditie esti inconjurat , si ascultarea manelelor devine o traditie. Cei care isi uita originea , traditiile si neamul sunt ca si pomul dezradacinat si fara roade. Te bucuri ca lumea s-a desteptat, dar daca s-a desteptat dupa etalonul tau e dezastru.

  4. Normal, ca e criza, ce credeti ca hotii astia de popi vin degeaba, trebuie sa le bagi bani in buzunar, si apoi pentru ce? La ce folos? vine cu apa de la robinet si face doar deranj? Mai bine, ar pune osu la munca ca e vai de mama noastra in tara asta, Astia sunt “Preoti”? Pun priu ca nici unu din ei nu stie ce inseamna sa fii preot. Dar banii iau orbit, in predica ei nu stiu sa spuna oamnilor ceva din Biblie, numai traditie, icoane, lumanari, bani, tot felul de sfinti inventati si asa mai departe. Ma bucur ca lumea sa mai desteptat putin…