Thursday , April 18 2024

Sucevenii din Macau au sarbatorit Ziua Nationala cu sarmale si vin romanesc

Ziua Na]ional\ a Rom=niei a fost s\rb\torit\ [i `n Macau. Chiar dac\ sunt la mii de kilometri dep\rtare [i lucreaz\ de ani buni acolo, rom=nii au ]inut s\ marcheze aceast\ zi. Cu steagul na]ional al\turi, rom=nii  au `ntins o mas\ cu bucate tradi]ionale [i vin rom=nesc. Voia bun\ a fost `ntre]inut\ tot de muzica rom=neasc\. La s\rb\toare au fost prezen]i [i c=]iva asiatici  care se declar\ `nnebuni]i dup\ preparatele [i muzica noastr\.

Tineri originari din Suceava, Constan]a, Cluj Napoca, Timi[oara [i Bucure[ti au c=ntat imnul na]ional [i [i-au spus La mul]i ani!  Suceveanul Liviu Covalschi, `n  v=rst\ de  29 de ani, manager la mai multe cluburi din Macau, ne-a spus c\  organizeaz\ de ceva vreme la c=teva restaurante private  mese festive cu c=te 20 de persoane, toate din Asia, care servesc doar m=nc\ruri tradi]ionale rom=ne[ti.  Liviu,  al\turi de trupa de show Bad Boys  promoveaz\, dup\ cum `i place s\ spun\, Rom=nia [i sunt m=ndri de aceasta. “Am un amic aici care deja e importator de vinuri din ]ar\.  De 1 decembrie, ne-am adunat un grup de rom=ni [i asiatici [i am servit un pahar de Cotnari, am m=ncat sarmale [i am dansat pe muzic\ rom\neasc\. Ne-am sim]it minunat. Oriunde ne-am afla, ne m=ndrim c\ suntem rom=ni [i chiar dac\ unora le este ru[ine de identitatea lor, nou\ nici pe departe. Este pentru prima dat\ c=nd am organizat o mas\ festiv\ de 1 Decembrie. Ne bucurăm c\ am reu[it s\ s\rb\torim a[a cum se cuvine Ziua Na]ional\. Vrem ca cei din Macau s\ cunoasc\ tradi]iile [i obiceiurile române[ti. Deja `n luna august a anului viitor un grup de prieteni de aici vor s\ vin\ `n vizit\ `n Rom=nia, s\ cunoasc\ locurile, m\n\stirile din Bucovina, Delta Dun\rii [i Marea Neagr\”, ne-a spus Liviu.  Trupa Bad Boys, renumit\ `n cazinourile din Macau, este deja consacrat\ pe continetul asiatic iar membrii acesteia au deja foarte mul]i prieteni.  Gloria Lam, `n v=rst\ de 40 de ani,  este originar\ din Macau [i a f\cut o pasiune pentru Rom=nia. “~mi plac m=nc\rurile de la dumneavostr\ din ]ar\.  ~mi plac sarmalele [i pl\cintele cu br=nz\, iar vinul e delicios. Oamenii sunt deosebi]i, buni la suflet [i prieteno[i. Am deja prieteni [i le sunt recunoasc\toare” ne-a spus Gloria Lam.
Membrii Trupei  Bad Boys preg\tesc pentru s\rb\torile de Cr\ciun un spectacol inedit.  Ei vor pune `n scen\ primul show de club despre  povestea Cr\ciunului `n Asia. “Lucr\m deja la acest show care va dura 30 de mnute,  adaptat `ntr-o  poveste din 2010 super erotic\. Totul este combinat cu costume ce acoper\ toate personajele din povestea real\”, ne-a mai des\inuit suceveanul Covalschi. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Adăpost de animale incendiat intenționat la Marginea (FOTO, VIDEO)

Pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații de urgență Marginea …