Monday , March 27 2023

Sucevenii angajati in Ministerul de Interne ale caror case au fost afectate de inundatii primesc despagubiri din fondul de solidaritate

Aproape 90 de angaja]i ai Ministerului Administra]iei [i Internelor (MAI) care au suferit pierderi materiale în urma inunda]iilor din aceasta vara vor primi, din Fondul de solidaritate al Ministerului, peste 240.000 de lei pentru acoperirea pagubelor. Mai bine de un sfert din ace[tia sunt suceveni, iar locuin]ele lor au fost afectate de inunda]ii în timp ce ei se aflau în misiune pentru a salva vie]i [i bunuri din alte localit\]i asupra c\rora s-au ab\tut ploile toren]iale ce au provocat un [ir lung de calamit\]i. Peste 30 din cei 90 de angaja]i ai MAI sunt încadra]i la Inspectoratul General pentru Situa]ii de Urgen]a (IGSU), 24 din cadrul Inspectoratului General al Poli]iei de Frontiera (IGPF), 21 din cadrul Inspectoratului General al Poli]iei Rom=ne (IGPR), noua sunt angaja]i ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Rom=ne (IGJR) [i doi provin din Institu]ia Prefectului. To]i ace[tia vor beneficia de compensa]iile financiare acordate de MAI, se arata într-un comunicat de presa al ministerului. Este vorba de peste 150.000 de lei pentru materialele de construc]ii [i aproape 94.000 de lei pentru a-[i cump\ra bunuri distruse de inunda]iile din perioada 23 iunie – 5 iulie.
Între ofi]erii [i subofi]erii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean (IJJ) Suceava, ce au intervenit în sprijinul popula]iei, sunt [i cinci militari ale c\ror locuin]e [i bunuri au fost afectate de inunda]ii [i care, în momentul respectiv, se aflau în misiune în zonele inundate. Potrivit purt\torului de cuv=nt al IJJ Suceava, c\pitan Bogdan Cornaci, valoarea pagubelor înregistrate la gospod\riile [i terenurile cultivate ale acestora, din localit\]ile Mili[\u]i, Horodnic de Jos, Vicovu de Jos [i Straja, este de aproximativ 42.800 de lei. Unul dintre cei mai afecta]i de inunda]ii este c\pitanul Gheorghe Mariu]eac, din ora[ul Mili[\u]i, cel care este comandantul Deta[amentului de Jandarmi R\d\u]i. În ziua de 28 iunie acesta conducea subunitatea de jandarmi care a intervenit la Gr\me[ti, iar la ora 19.00 a fost anun]at despre faptul ca gospod\ria îi este inundat\. A continuat misiunea la Gr\me[ti, ajung=nd la domiciliu dupa miezul nop]ii. Miercuri, 30 iunie, în urma ploilor abundente, locuin]a acestuia a fost din nou inundat\, iar ofi]erul a ajuns la domiciliu dupa mai multe ore, dupa ce, împreuna cu colegii s\i, a acordat sprijin unor familii din alta zona a localit\]ii. Pagubele înregistrate la domiciliul acestuia dep\[esc valoarea de 22.000 lei.
{i la celelalte structuri jude]ene din cadrul MAI – Poli]ie, Poli]ie de Frontier\, Pompieri – sunt cazuri de angaja]i care au plecat în misiune pentru a îndep\rta efectele inunda]iilor iar în acest timp apele le-au luat casele sau le-au distrus în buna m\sur\. Potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]a “Bucovina” al jude]ului Suceava, Irina Istrate, ar fi vorba de cinci cazuri, însa ea a precizat ca MAI nu le-a comunicat oficial nicio informare cu privire la acordarea de fonduri. Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava, Gabriel Pan]iru, a declarat ca [apte cadre ale institu]iei au avut de suferit de pe urma inunda]iilor iar evalu\rile pagubelor au fost f\cute de o comisie de la Prefectur\. Cele mai multe cazuri de angaja]i MAI din jude]ul Suceava ale c\ror case au fost afectate de inunda]ii sunt din cadrul Poli]iei de Frontier\. Potrivit ofi]erului de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontiera (IJPF), comisar Ilie Poroch – Seri]an, este vorba de noua angaja]i ai IJPF Suceava, unul din cele mai dificile cazuri fiind al unui angajat al institu]iei care avea domiciliul la Dorne[ti.
Potrivit comunicatului MAI, fiec\rui angajat îi va reveni o suma de p=na la 4.000 de lei, conform estim\rilor unei comisii de specialitate a MAI, coordonata de Direc]ia Generala de Logistic\, f\cute pe baza analizelor la fa]a locului [i a declara]iilor lucr\torilor. Proprietarii locuin]elor distruse de ape vor primi, potrivit comisiei, un anumit cuantum pentru a-[i cump\ra materiale de construc]ii necesare repara]iilor, acestea fiind stabilite printr-o expertiza tehnica pentru fiecare caz în parte.
În cazul locuin]elor propuse pentru demolare, s-a stabilit acordarea sumei de 14.500 de euro (peste 60.000 de lei) pentru construc]ia unei noi locuin]e cu o suprafa]a de 58 metri p\tra]i. Valoarea totala a pagubelor estimate este de peste 1,2 milioane de lei, dintre care materialele de construc]ii reprezinta peste 600.000 de lei [i bunurile personale aproape 615.000 de lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Stejari și tei, plantați la Stupca de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, la 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Țara

Luni, 27 martie 2023, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a plantat stejari și tei …