Friday , March 1 2024

Sucevenii angajati in Ministerul de Interne ale caror case au fost afectate de inundatii primesc despagubiri din fondul de solidaritate

Aproape 90 de angaja]i ai Ministerului Administra]iei [i Internelor (MAI) care au suferit pierderi materiale în urma inunda]iilor din aceasta vara vor primi, din Fondul de solidaritate al Ministerului, peste 240.000 de lei pentru acoperirea pagubelor. Mai bine de un sfert din ace[tia sunt suceveni, iar locuin]ele lor au fost afectate de inunda]ii în timp ce ei se aflau în misiune pentru a salva vie]i [i bunuri din alte localit\]i asupra c\rora s-au ab\tut ploile toren]iale ce au provocat un [ir lung de calamit\]i. Peste 30 din cei 90 de angaja]i ai MAI sunt încadra]i la Inspectoratul General pentru Situa]ii de Urgen]a (IGSU), 24 din cadrul Inspectoratului General al Poli]iei de Frontiera (IGPF), 21 din cadrul Inspectoratului General al Poli]iei Rom=ne (IGPR), noua sunt angaja]i ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Rom=ne (IGJR) [i doi provin din Institu]ia Prefectului. To]i ace[tia vor beneficia de compensa]iile financiare acordate de MAI, se arata într-un comunicat de presa al ministerului. Este vorba de peste 150.000 de lei pentru materialele de construc]ii [i aproape 94.000 de lei pentru a-[i cump\ra bunuri distruse de inunda]iile din perioada 23 iunie – 5 iulie.
Între ofi]erii [i subofi]erii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean (IJJ) Suceava, ce au intervenit în sprijinul popula]iei, sunt [i cinci militari ale c\ror locuin]e [i bunuri au fost afectate de inunda]ii [i care, în momentul respectiv, se aflau în misiune în zonele inundate. Potrivit purt\torului de cuv=nt al IJJ Suceava, c\pitan Bogdan Cornaci, valoarea pagubelor înregistrate la gospod\riile [i terenurile cultivate ale acestora, din localit\]ile Mili[\u]i, Horodnic de Jos, Vicovu de Jos [i Straja, este de aproximativ 42.800 de lei. Unul dintre cei mai afecta]i de inunda]ii este c\pitanul Gheorghe Mariu]eac, din ora[ul Mili[\u]i, cel care este comandantul Deta[amentului de Jandarmi R\d\u]i. În ziua de 28 iunie acesta conducea subunitatea de jandarmi care a intervenit la Gr\me[ti, iar la ora 19.00 a fost anun]at despre faptul ca gospod\ria îi este inundat\. A continuat misiunea la Gr\me[ti, ajung=nd la domiciliu dupa miezul nop]ii. Miercuri, 30 iunie, în urma ploilor abundente, locuin]a acestuia a fost din nou inundat\, iar ofi]erul a ajuns la domiciliu dupa mai multe ore, dupa ce, împreuna cu colegii s\i, a acordat sprijin unor familii din alta zona a localit\]ii. Pagubele înregistrate la domiciliul acestuia dep\[esc valoarea de 22.000 lei.
{i la celelalte structuri jude]ene din cadrul MAI – Poli]ie, Poli]ie de Frontier\, Pompieri – sunt cazuri de angaja]i care au plecat în misiune pentru a îndep\rta efectele inunda]iilor iar în acest timp apele le-au luat casele sau le-au distrus în buna m\sur\. Potrivit purt\torului de cuv=nt al Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]a “Bucovina” al jude]ului Suceava, Irina Istrate, ar fi vorba de cinci cazuri, însa ea a precizat ca MAI nu le-a comunicat oficial nicio informare cu privire la acordarea de fonduri. Purt\torul de cuv=nt al Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava, Gabriel Pan]iru, a declarat ca [apte cadre ale institu]iei au avut de suferit de pe urma inunda]iilor iar evalu\rile pagubelor au fost f\cute de o comisie de la Prefectur\. Cele mai multe cazuri de angaja]i MAI din jude]ul Suceava ale c\ror case au fost afectate de inunda]ii sunt din cadrul Poli]iei de Frontier\. Potrivit ofi]erului de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontiera (IJPF), comisar Ilie Poroch – Seri]an, este vorba de noua angaja]i ai IJPF Suceava, unul din cele mai dificile cazuri fiind al unui angajat al institu]iei care avea domiciliul la Dorne[ti.
Potrivit comunicatului MAI, fiec\rui angajat îi va reveni o suma de p=na la 4.000 de lei, conform estim\rilor unei comisii de specialitate a MAI, coordonata de Direc]ia Generala de Logistic\, f\cute pe baza analizelor la fa]a locului [i a declara]iilor lucr\torilor. Proprietarii locuin]elor distruse de ape vor primi, potrivit comisiei, un anumit cuantum pentru a-[i cump\ra materiale de construc]ii necesare repara]iilor, acestea fiind stabilite printr-o expertiza tehnica pentru fiecare caz în parte.
În cazul locuin]elor propuse pentru demolare, s-a stabilit acordarea sumei de 14.500 de euro (peste 60.000 de lei) pentru construc]ia unei noi locuin]e cu o suprafa]a de 58 metri p\tra]i. Valoarea totala a pagubelor estimate este de peste 1,2 milioane de lei, dintre care materialele de construc]ii reprezinta peste 600.000 de lei [i bunurile personale aproape 615.000 de lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Băută, o femeie din Frătăuți a căzut de pe bicicletă și a ajuns în stare gravă la spital

Joi seara, la orele 18:10, Poliția Rădăuți a fost sesizată prin 112, că pe DJ …