Wednesday , May 22 2024

Suceveni veniti din Anglia, prinsi de politistii de frontiera cu masini neasigurate

N poli]i[tii de frontier\ suceveni au depistat `n trafic patru cet\]eni rom=ni care s-au ales cu dosare penale pentru faptul c\ se aflau la volanul unor autoturisme `nmatriculate `n Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord f\r\ drept de circula]ie `n Rom=nia
~n diminea]a zilei de vineri, 20 august, poli]i[tii de frontier\ au executat o ac]iune pe linia prevenirii [i combaterii traficului interna]ional de autoturisme furate. Cu aceast\ ocazie, poli]i[tii de frontier\ au oprit `n trafic pentru control, `n jurul orelor 07.00, un autoturism „VW Passat”, `nmatriculat `n Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord, condus de boto[\neanul Constantin T., de 36 de ani. ~n urma controlului [i verific\rilor efectuate de poli]i[tii de frontier\ s-a constatat faptul c\ autoturismul nu figureaz\ `n baza de date a statului respectiv ca fiind asigurat pentru r\spundere civil\ `n caz de pagube ter]ilor prin accidente de circula]ie.
~n aceea[i zi, o or\ mai t=rziu, poli]i[tii de frontier\ vicoveni au oprit `n trafic un autoturism „Vauxhall Astra” `nmatriculat `n Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord condus de Sorin B., de 42 de ani. ~n urma verific\rilor efectuate, nici acest autoturism nu figura `n baza de date ca fiind asigurat pentru r\spunderea civil\ `n caz de pagube produse ter]ilor prin accidente de circula]ie.
~n cadrul aceleia[i ac]iuni, `n jurul orelor 10.00, a fost depistat `n trafic un autoturism „Audi A6”, condus de Gabriel M., de 20 de ani, din comuna Marginea. Autoturismul respectiv `nmatriculat `n Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord nu era asigurat pentru r\spunderea civil\ `n caz de pagube produse ter]ilor prin accidente de circula]ie.
O zi mai t=rziu, tot poli]i[tii de frontier\ vicoveni au depistat `n trafic pe Modesta I. care conducea un autoturism „Mercedes Sprinter” `nmatriculat `n Regatul Unit al Marii Britanii [i Irlandei de Nord [i care de asemenea nu  figura `n baza de date ca fiind asigurat pentru r\spunderea civil\ `n caz de pagube produse ter]ilor prin accidente de circula]ie.
„~n toate cele patru cazuri poli]i[tii de frontier\ suceveni au `ntocmit  [oferilor acte premerg\toare sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul `nmatriculat `n alt stat care nu are drept de circula]ie `n Rom=nia. Actele premerg\toare urmeaz\ s\ fie `naintate Parchetului de pe l=ng\ Judec\toria R\d\u]i `n vederea atribuirii num\rului unic”, precizeaz\ comisarul Ilie Porch – Seri]an, ofi]erul de rela]ii publice al Inspectoratului Jude]ean al Poli]iei de Frontier\ Suceava. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …