Wednesday , October 5 2022

Suceveni, hoti de tractoare la Buzau

N o re]ea de ho]i de tractoare format\ din trei suceveni [i un individ din C\l\ra[i, care a provocat prejudicii de 380 de mii de euro la Buz\u a destructurat\ n cei patru au furat trei tractoare agricole de mare capacitate, pe care le-au v=ndut `n jude]ul C\l\ra[i
O re]ea de ho]i de tractoare format\ din patru persoane – trei din Suceava [i unul din C\l\ra[i, care a provocat prejudicii de sute de mii de euro a fost destructurat\ de poli]i[tii buzoieni, dup\ aproape un an în care s-au f\cut numeroase cercet\ri în acest caz.
Potrivit comisarului Florina Crucianu de la Poli]ia Judean\ Buz\u, re]eaua era format\ din patru b\rba]i, unul din C\l\ra[i [i trei din jude]ul Suceava, ei fiind suspecta]i c\ au furat trei tractoare agricole de mare capacitate, în valoare de aproximativ 380.000 de euro.
Conform sursei citate, în acest caz au fost f\cute numeroase cercet\ri, în colaborare cu alte structuri ale Poli]iei, iar dup\ aproape un an ho]ii au fost identifica]i [i ulterior prin[i de oamenii legii.
Cei patru au fost re]inu]i dup\ ce poli]i[tii Compartimentului Trafic [i Furturi de Auto au stabilit c\ b\rba]ii au furat trei tractoare în luna august 2010, din localitatea Oreavu. Dou\ din tractoarele furate au fost recuperate, fiind g\site de poli]i[tii Serviciului de Investiga]ii Criminale Buz\u în jude]ul C\l\ra[i.
Unul dintre cei patru suspec]i a fost arestat anterior în alt\ cauz\, tot pentru furt de autovehicule.Florina Crucianu a precizat c\ pentru acoperirea integral\ a prejudiciului s-a instituit sechestru asigur\tor pe bunuri apar]inând unuia dintre suspec]i.
De asemenea, b\rba]ii cu vârste cuprinse între 21 [i 51 de ani sunt suspecta]i c\ au comis furturi de utilaje agricole [i în alte jude]e.
Potrivit anchetatorilor, activitatea celor patru b\rba]i specializa]i în furtul de utilaje agricole era complex\, fapt care a dus la întârzierea solu]ion\rii cazului.
Ho]ii ac]ionau dup\ o foarte bun\ documentare [i î[i alegeau prada din rândul societ\]ilor cu utilaje performante pe care ulterior s\ le poat\ valorifica fie în ]ar\, fie în afara grani]elor. Unul dintre p\gubi]i, patronul societ\]ii SC Crisagra 2003 SRL, a povestit, mar]i, c\ tractoarele au fost furate într-o noapte, în august 2010, dintr-o parcare aflat\ în apropierea unei benzin\rii din comuna Oreavu.
“Speram, dar nu mai credeam c\ voi recupera ceva. Primul l-am g\sit dup\ vreo lun\, abandonat pentru c\ au r\mas f\r\ motorin\, îns\ când a ap\rut [i cel de-al doilea, tot în acela[i jude] [i tot în aceea[i zon\, chiar c\ am r\mas surprins. Nu [tiu cum poli]i[tii din acel jude] nu au putut vedea un tractor dat în consemn de o asemenea m\rime. Acum, am speran]a c\ [i la cel de-al treilea va fi g\sit, de[i se aude c\ ar fi trecut grani]a”, a declarat p\gubitul.

Vezi si

TIR din Suceava, încărcat cu 24 de tone de vechituri și gunoaie din Suedia, oprit la intrarea în țară

Marți, 04 octombrie a.c., în jurul orei 14.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, …