Wednesday , February 1 2023

Sucevean acuzat de trafic de persoane, extradat din Marea Britanie

Ieri, a fost `ncarcerat `n arestul IPJ Suceava Dorin {tefan Bechian, acesta fiind acuzat de trafic de persoane u individul a fost extr\dat din Marea Britanie, miercuri 16 ianuarie .a.c, `n urma colabor\rii `ntre autorit\]ile rom=ne [i cele engleze[ti u `n sarcina lui Bechian s-a re]inut faptul c\ `n perioada septembrie 2008 – iulie 2009 a ]inut cu for]a `n Anglia mai mul]i tineri pe care `i for]a s\ lucreze pentru el, oferindu-le acestora salarii modice [i condi]ii improprii de trai u inculpatul a `ncercat s\-[i conving\ victimele s\-[i schimbe declara]iile date `n fa]a anchetatorilor, oferindu-le `n schimb sume cuprinse `ntre 150 [i 400 de euro 

 
Ieri, a fost `ncarcerat `n arestul IPJ Suceava, Dorin {tefan Bechian, fost Ple[ca, zis Trancan, de 36 de ani, din comuna Fr\t\u]ii Noi, `mpotriva c\ruia Curtea de Apel Suceava a emis, `n lips\, `n data de 2 martie 2011 un mandat de arestare preventiv\ pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru comiterea infrac]iunilor de constituire a unui grup infrac]ional organizat [i trafic de persoane. ~n sarcina acestuia s-a re]inut c\ `ncep=nd cu luna septembrie 2008 [i p=n\ `n luna iulie 2009, `mpreun\ cu al]i inculpa]i, a pus bazele [i a constituit un grup infrac]ional organizat. Ace[tia au ac]ionat `mpreun\, `ntr-un mod coordonat, `n scopul s\v=r[irii infrac]iunii de trafic de persoane, pentru ob]inerea `n mod direct de beneficii financiare. Inculpatul a fost pus dat `n urm\rire prin dispozi]ia IGPR din data 3 martie 2011, fiind semnalat [i pe plan interna]ional. Astfel, `n data de 29 aprilie 2012, `n urma colabor\rii cu autorit\]ile judiciare britanice, individul a fost depistat [i arestat. Dorin {tefan Bechian a fost extr\dat din Marea Britanie `n data de 16 ianuarie a acestui an, la ora 20.05, pe Aeroportul Interna]ional „Henri Coand\” Bucure[ti – Otopeni, de unde a fost preluat de poli]i[ti din cadrul Serviciului Investiga]ii Criminale Suceava, fiind escortat [i prezentat Cur]ii de Apel Suceava, care a confirmat mandatul de arestare preventiv\.
Conform anchetatorilor, Dorin {tefan Bechian a intrat `n aten]ia Brig\zii de Combatere a Criminalit\]ii Oganizate Suceava din luna februarie 2009. Atunci mai mul]i tineri din Suceava [i Boto[ani au reclamat faptul c\ au primit oferte de munc\ `n Marea Britanie, care presupuneau un salariu bun [i condi]ii normale de munc\ [i cazare, `ns\ ajun[i acolo au devenit sclavii familiei Bechian, din Fr\t\u]ii Noi. Reclaman]ii au ajuns `n Marea Britanie prin intermediul lui Virgil Marcu, care le oferea de lucru la sp\l\torii din Anglia ce apar]ineau v\rului s\u. Tinerii erau ademeni]i cu un salariu de 1.000 de euro [i transport, cazare [i mese zilnice gratuite. ~n momentul `n care ajungeau `n Anglia, victimelor le erau luate documentele [i aflau c\ vor primi lunar 400 de euro, din care le va fi oprit c=te 160 de euro de persoan\ pentru transport.
Tinerii erau caza]i `n casa so]ilor Bechian, fiind nevoi]i s\ doarm\ c=te 10 `ntr-o singur\ camer\, care nu era mobilat\, mul]i dintre ei dormind pe jos. Muncitorii trebuiau s\ se trezeasc\ `n fiecare diminea]\ la ora [ase, apoi mergeau la mai multe sp\l\torii din parc\rile supermarketurilor. Ace[tia `ncepeau munca la ora 08.00 [i terminau pe la ora 19.00, doar duminic\ lucr=nd mai pu]in p=n\ la 16.00. To]i banii f\cu]i de muncitori, inclusiv bac[irurile, ajungeau la Dorin {tefan Bechian, acesta amenin]=ndu-i pe cei care nu `[i fac treaba cu penaliz\ri salariale. Victimele primeau `n Marea Britanie o singur\ mas\ pe zi, iar din c=nd `n c=nd c=te o gustare, iar `n zilele `n care ploua nu primeau de m=ncare. Conform procurorilor DIICOT, {tefan Dorin Bechian i-a contactat pe reclaman]i c\rora le-a promis sume `ntre 150 [i 400 de euro pentru a-[i schimba declara]iile date `n fa]a anchetatorilor. (C.Z.)

Vezi si

Ioan Stan: Supraprofiturile obținute de companiile mari prin specularea actualei situații de criză trebuie suprataxate

Senatorul Ioan Stan, liderul PSD Suceava, susține că, în timp ce PNL-ul discută pe marginea …