Friday , December 9 2022

Suceava, ravasita de o vijelie de un sfert de ora

Ploaia turbat\ de ieri dup\-amiaz\ a ngreunat circula]ia `n multe zone din ora[, toren]ii forma]i au m\turat balastul [i p\m=ntul de pe marginea str\zilor, iar v=ntul p-uernic a pus la p\m=nt trei copaci
Ieri dup\-amiaz\, o ploaie puternic\ `nso]it\ de v=nt [i fulgere a  inundat mai multe str\zi din municipiul Suceava [i a dobor=t trei copaci. ~n doar un sfert de or\, apa s-a adunat pe str\zi [i s-a transformat `n toren]i. ~n cartierul Burdujeni, traficul rutier s-a desf\[urat cu dificullate pre] de jum\tate de or\, dup\ ce ploaia toren]ial\ a inundat strada principal\ de la sensul giratoriu p=n\ la podul peste calea ferat\. Tot `n acela[i cartier, sub podul rutier, artera de circula]ie a fost blocat\ timp de aproape o or\ din cauz\ c\ apa care, adunat\, nu avea unde s\ se scurg\. C=]iva tineri, dar  [oferul unui autoturism, dornici s\ se r\coreasc\ dup\ temperaturile ridicate `nregistrate cu c=teva minute `nainte de c\derea primilor stropi de ploaie, se bucurau de balta format\  [i care nu putea fi traversat\ de ma[ini. “Dintr-o dat\ am v\zut pe cer nori negri.  Ploaia a durat pu]in  `ns\ a  plouat `n rafale  [i `n c\teva minute s-a inundat `ntreaga strad\ din Burdujeni.  Am oprit  ma[ina, mai ales c\ nici nu vedeai `n fa]\ la un metru”, ne-a spus Vasile Ilisoi, de 45 de ani, din Suceava.
Ora[ul fiind `mp=nzit de tot felul de resturi dup\ lucr\rile haotice efetuate `n ultimii ani, toren]ii forma]i ieri au antrenat balastul [i p\m=ntul de pe marginea [oselelor `n cartierul Burdujeni, `n zona fostului cinematograf de l=ng\ Colegiul Na]ional „{tefan cel Mare” [i `n alte zone ale ora[ului.  Pe o strad\ din apropierea Catedralei din cartierul M\r\[e[ti, o parte din trunchiului unui copac a fost dobor=t\ de furtun\ [i a c\zut peste dou\ autoturime, parcate `n zon\.  Una dintre ma[ini a fost avariat\ `ns\ proprietarul acesteia, dup\ ce viejlia a luat sf=r[it, a parcat autoturismul `n aceal[i loc, sub acela[i copac. Totodat, vijelia a dobor=t la p\m=nt un nuc din curtea unui localnic din cartierul Burdujeni [i un copac pe strada {tefan cel Mare, rup=nd [i c=teva cabluri electrice. Purt\torul de cuv=nt al ISU Suceava, Alin G\leat\, a declarat c\ `n cele trei loca]ii unde au fost `nregistrate dobor=turi ale copacilor, pompierii militari au intervenit [i au degajat zona, iar buc\]ile de copaci urmeaz\ s\ fie ridicate de angaja]ii Prim\riei.   (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Bărbat găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Voievodeasa

Vineri dimineață a izbucnit un incendiu la o casă de locuit din satul Voievodeasa, comuna …

No comments

  1. Ploi torentiale puternice pot face ca barajul de la Zugreni , de pe raza comunei Dorna Arini , sa crape si sa ameninte viata celor din aval . Acest baraj nu are autorizatie de functionare si trebuia demolat dupa revolutie . Poate aud cei de la ISU .