Tuesday , March 5 2024

Suceava ar putea fi judet pilot privind dezvoltarea unor proiecte locale româno-germane

.
N Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur consider\ c\ jude]ul Suceava ar putea fi jude] pilot în ceea ce prive[te dezvoltarea unor proiecte comune la nivel local [i regional în cadrul rela]iilor dintre România [i Germania n pentru `nceput, Flutur a adresat o invita]ie marilor operatori de turism germani s\ participe mai multe zile la un Tur al Bucovinei
Pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur, i-a propus ambasadorului Germaniei la Bucure[ti, Andreas von Mettenheim, ca jude]ul Suceava s\ fie jude] pilot în ceea ce prive[te dezvoltarea unor proiecte comune la nivel local [i regional în cadrul rela]iilor româno-germane.
Ambasadorul Republicii Federale Germania la Bucure[ti s-a aflat într-o vizit\ în jude]ul Suceava, ocazie cu care a avut, vineri, o prim\ întrevedere, la Consiliul Jude]ean Suceava, cu pre[edintele CJ Gheorghe Flutur.
Potrivit unui comunicat al CJ Suceava, în cadrul întâlnirii, Gheorghe Flutur a subliniat bunele rela]ii pe care jude]ul Suceava le are cu regiunea Schwaben din Germania [i proiectele desf\[urate în cadrul parteneriatului între cele dou\ regiuni.
Totodat\, pre[edintele CJ Suceava a prezentat oportunit\]ile pe care le ofer\ jude]ul Suceava în turism, agricultura bio, industria alimentar\ sau în înv\]\mântul universitar.
Flutur consider\ c\ jude]ul Suceava ar putea fi jude] pilot în ceea ce prive[te dezvoltarea unor proiecte comune la nivel local [i regional în cadrul rela]iilor dintre România [i Germania.
El a adresat în acest sens o invita]ie marilor tur-operatori din Germania, care, împreun\ cu reprezentan]i mass-media, s\ participe mai multe zile la un Tur al Bucovinei, iar o a doua invita]ie a fost adresat\ Camerei de Comer] româno-germane [i altor organisme ale oamenilor de afaceri germani, de a veni la Suceava pentru a se întâlni cu oameni de afaceri din jude], pentru a identifica [i începe proiecte de investi]ii.
Ambasadorul Andreas von Mettenheim a considerat benefic\ participarea jude]ului Suceava la târgurile din Germania [i a apreciat c\ Suceava [i Bucovina vor avea succes [i prin promovarea formelor de turism alternativ, unde se pot prezenta lucruri “f\cute altfel, noi, atractive”, ceea ce i-ar putea interesa pe mul]i turi[ti din Europa.

Vezi si

 Amenzi de 30.000 de lei și lemn de peste 126.000 de lei confiscat de la doi gateriști care au raportat 6 transporturi fictive de lemn

 Urmare a unei petiții adresate Gărzii Forestiere Suceava de către o persoană fizică, cu privire …

No comments

  1. Pe ce infrastructura sa vina nemtii si in general turistii straini?
    S-au crede fluturele ca si pe astea poate sa-i abureasca ca pe suceveni.