Wednesday , November 30 2022

Subventiile in zootehnia suceveana, acordate in proportie de 92%

Conducerea Agen]iei de Pl\]i [i Interven]ie pentru Agricultur\ a anun]at c\ `n jude]ul nostru  plata subven]iilor pentru sectorul zootehnic s-a efectuat `n  propor]ie de 92 %. Directorul  APIA Suceava, Angela Coroleuc\  a declarat c\ `nainte de `nceperea campaniei de prim\var\, plata subven]iilor `n zootehnie este binevenit\ pentru fermierii suceveni. Pentru anul 2010 , `n jude]ul Suceava au depus cereri [i au beneficiat de subven]ii un num\r de 20.373 cresc\tori de bovine pentru 101.305 capete bovine, 1179 cresc\tori de ovine pentru 14.658 capete ovine [i 137 crescatori de caprine pentru 7319 capete caprine. P=n\ `n acest moment, din suma total\ aprobat\ la plat\ pentru cresc\torii de bovine respectiv, 41.535.050 lei s-au efectuat pl\]i `n valoare de 38.212.246 lei.  Pentru ovine-caprine, din suma total\ aprobat\ la plat\  respectiv,  879.080 lei   au fost vira]i  808.753,6 lei .  “Pentru anul precedent , cuantumul pl\]ii pe cap de bovin\ este de 410 lei , iar pentru ovine-caprine de 40 lei pe cap de animal”, a spus Angela Coroleuc\. Ea a mai afirmat c\ la mijlocul lunii februarie a acestui an s-a incheiat a treia perioad\ de depunere a cererilor privind Schema de ajutor specific acordat produc\torilor de lapte de vac\ din zonele defavorizate. Num\rul cererilor `nregistrate la Centrul Jude]ean Suceava aferente acestui sprijin este de 8.023 pentru un num\r de 22.765  capete vaci de lapte. M\sura a fost luat\ pentru a oferi un sprijin efectiv produc\torilor de lapte din aceste zone, fiind aprobat\ prin H.G. nr.755 / 2010. Subven]iile sunt acordate din Fondul European de Garantare Agricol\ cresc\torilor de bovine care sunt `nregistra]i `n sistemul de administrare a cotelor de lapte pentru livr\ri [i/sau v=nz\ri directe. ~n jude] sunt un num\r de 37 localit\]i situate `n zona defavorizat\. Efectuarea controlului la faţa locului se va desf\[ura pân\ la data de 15 aprilie 2011. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …