Saturday , October 8 2022

Substante periculoase, detinute fara autorizatie, la o firma din Salcea

N poli]i[tii au descoperit `n magazia firmei administrate de Maricel N. 120 litri de lacuri nitrocelulozice, substan]\ ce con]ine aceton\ [i toluen, care sunt incluse în anexa la HG 1408/2008 privind substan]ele periculoase

Poli]i[tii Serviciului Arme, Explozibili [i Substan]e Periculoare (AESP) din cadrul IPJ Suceava au efectuat un control pe linia verific\rii modului de p\strare, de]inere [i folosire a substan]elor [i preparatelor chimice periculoase la o societate comercial\ din ora[ul Salcea, ocazie cu care, în magazia societ\]ii, s-a g\sit cantitatea de 120 litri de lacuri nitrocelulozice, substan]\ ce con]ine aceton\ [i toluen, care sunt incluse în anexa la HG 1408/2008 privind substan]ele periculoase.
Din verificari, a rezultat c\ societatea nu a respectat dispozi]iile legale în materie în sensul c\ nu a furnizat la Inspectoratului Teritorial de Munc\ înainte de începerea activit\]ii, lista cu substan]ele [i preparatele chimice periculoase pe care le vor de]ine [i utiliza conform prevederilor din Legea 360/2003 cu modific\rile [i complet\rile ulterioare.
În cauz\ s-a întocmit dosar penal fa]\ de Maricel N. de 42 ani din ora[ul Salcea, administratorul societ\]ii, responsabil cu ob]inerea de avize [i autoriz\ri în cadrul societ\]ii  pentru s\vâr[irea infrac]iunii de „de]inere sau orice opera]iune privind circula]ia produselor ori substan]elor toxice f\r\ drept”.

Vezi si

Școala Gimnazială Berchișești, câștigătoarea concursului de proiecte de voluntariat și implicare comunitară derulate în școlile din județ

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a organizat, miercuri, 5 octombrie, de Ziua Educației, Forumul proiectelor din cadrul …