Saturday , February 4 2023

"Studentul fără Bac”, struţocămila care va intra la USV pe uşa din dos

Rectorul Universităţii sucevene, Valentin Popa spune că USV se va acomoda, fără plăcere, la noile norme impuse de modificarea Legii Educaţiei, dar cei care vor intra în studii post-liceale la USV vor primi sprijin, inclusiv pentru a promova examenul restant de Bacalaureat. Dacă acest lucru se va întâmpla, ar putea să se ivească o a doua oportunitate, ca persoana care termină astfel colegiul să se înscrie în anul II sau chiar III de facultate, cu examene de diferenţă

Universitatea [800x600]
FOTO: orasulsuceava.ro

USV Suceava, prin rectorul Valentin Popa, a apreciat cu rezerve Ordonanţa de Urgenţă care modifică Legea Educaţiei, în care se prevede că în structura universităţilor pot accede şi elevi fără diplomă de bacalaureat care să urmeze cursurile unor colegii ce ar putea fi înfiinţate şi în cadrul universităţilor de stat. “Oficial, majoritatea universităţilor de stat nu au pledat pentru o astfel de formă de organizare. Colegii au mai fost, până la implementarea totală a sistemului Bologna în anul 2005, dar au fost ulterior desfiinţate, atunci când s-a trecut pe trei cicluri – licenţă, masterat şi doctorat. Doar că atunci şi în colegii se intra doar cu diplomă de Bacalaureat”, a arătat rectorul Universităţii Stefan cel Mare Suceava, profesor universitar doctor Valentin Popa. In fapt, principalii câştigători după punerea în aplicare a OUG-ului de modificare a Legii Educaţiei, pe această componentă, sunt universităţile private. Rectorul USV Suceava a făcut şi un calcul – din ceva peste 100.000 de elevi, cât înseamnă numărul absolvenţilor de liceu cu Bacalaureat, cam 10.000 nu doresc să urmeze o formă superioară de învăţământ. La toate universităţile de stat din ţară sunt în jur de 60.000 de locuri bugetate. Aceste univestităţi mai atrag încă, în medie, 25.000 de studenţi pentru locurile cu taxe. Dacă se mai acceptă că în jur de 10.000 de bacalaureaţi pleacă anual la studii în străinătate, facultăţile private din România au rămas practic fără clienţi, acestea, 30 la număr trebuind să se bată pentru cel mult 10.000 de potenţiali studenţi. Iar oportunitatea deschisă de modificarea adusă în Legea Educaţiei, constituie o gură de oxigen pentru aceste entităţi universitare private.
“O astfel de modificare privind învăţământul post – liceal este unică în istoria învăţământului superior românesc”, a acceptat rectorul Valentin Popa. In fapt, ideea de a primi în sistemul post-liceal şi de acum chiar şi în cel universitar al absolvenţilor de liceu fără diplomă de Bacalaureat este o idee mai veche a fostului ministru al învăţământului, Ecaterina Adronescu, făcută publică acum patru – cinci ani, când s-a constatat că dintre absolvenţii de liceu, cu greu reuşesc măcar jumătate să treacă examenul de Bacalaureat şi care a lansat ideea că elevii s-ar putea înscrie la o formă superioară de învăţământ chiar şi fără “bac”, cu condiţia ca acest examen să fie totuşi dat, într-un interval de timp rezonabil. Aceste colegii, în care se va putea intra fără Bacalaureat reprezintă totuşi, un subiect de interes şi pentru universităţile de stat, mai ales că, anul acesta, cel puţin, conform ordonanţei de urgenţă amintite, se va putea intra doar cu taxă şi doar după sesiunea din toamnă a Bacalaureatului. Cu alte cuvinte, universităţile de stat s-au “enervat”, propunându-şi să intre la rândul lor în joc. Mai ales după ce au aflat că acum o lună s-a desfăşurat un Consiliu Naţional al Rectorilor de la Universităţile Private, unde s-ar fi pus la punct detaliile privind aceste norme noi din Ordonanţa de Modificare a Legii Educaţiei care vizează posibilitatea înfiinţărilor de colegii în structura universităţilor, unde pot accede şi cei fără diploma de Bacalaureat.
Ar fi, spune rectorul Valentin Popa, o oportunitate foarte bună pentru universităţile particulare, aflate în criză de studenţi dar pe care universităţile de stat ar putea să o fructifice.
Un calcul suplimentar arată că, la nivel naţional din intervalul 2010 – 2013 s-au acumulat 209.000 de elevi absolvenţi de liceu fără să treacă bacalaureatul. La aceştia s-ar adăuga încă 50.000 din acest an. Astfel, colegiile şi şcolile profesionale post liceale au ca public ţintă un grup total de peste 250.000 de elevi.
Universităţile de stat mari au considerat în această situaţie să nu se implice, apreciind că aceste colegii ce ar urma să se înfiinţeze sunt sub demnitatea unor universităţi mari. Insemnând că o astfel de formă de învăţământ – “semi superior”, ar putea fi lăsată pe seama universităţilor private.

popa [800x600]
Rectorul USV, Valentin Popa

“La USV Suceava, s-a discutat marţi, în consiliul de administraţie, timp de mai multe ore, strategia pe care să o adoptăm în această privinţă. In această săptămână vom lua o decizie. Vom lua în calcul şi oportunităţile de pe piaţa muncii. Dacă vom face colegii, avantajul ar fi pentru elevii care, venind la aceste colegii şi promovând examenele la disciplinele din programa de învăţământ, ale colegiilor, acestea să poată fi ulterior recunoscute printr-un sistem de credite transformabile, dacă vor obţine diploma de Bacalaureat între timp în aşa fel încât de la colegiu să poată fi înmatriculaţi direct în anul II sau chiar III de facultate, cu susţinerea unor examene de diferenţă”, a explicat rectorul Valentin Popa, care a mai arătat că, dacă aceste colegii se vor înfiinţa la USV Suceava, ar mai fi, pentru elevii ce se vor înscrie, măcar două avantaje – baza materială a universităţii, deja cunoscută dar şi resursa umană. Este vorba despre faptul că, în situaţia în care se va decide înfiinţarea unor astfel de colegii, 50% dintre cadrele didactice vor proveni din mediul universitar şi 50% urmând să fie recrutate dintre cele mai bune cadre didactice din mediul preuniversitar, în principal din rândul celor care au deja un doctorat.
Anul acesta, dacă acest sistem de colegii va fi implementat, la USV Suceava vor fi doar locuri cu taxă, urmând ca de anul viitor să fie şi locuri bugetate. “Ne vom implica şi în cursuri de pregătire a elevilor pentru susţinerea ulterioară a bacalaureatului, preconizându-se deja o sesiune suplimentară de Bacalaureat pentru luna februarie a anului viitor”, a mai spus rectorul Valentin Popa.

Ce prevede exact Ordonanţa buclucaşă
La începutul acestei săptămâni s-a anunţat că învăţământul postliceal poate fi organizat, din anul 2014-2015, şi ca stuctură a universităţilor de stat, cu condiţia ca această formă de pregătire să se facă doar pe baza finanţării integrale a solicitanţilor – persoane fizice sau juridice. Ordonanţa de modificare a Legii Educaţiei, publicată luni în Monitorul Oficial, face referire şi la organizarea învăţământului postliceal, respectiv dreptul instituţiilor de învăţământ de stat de a organiza învăţământ postliceal. Admiterea în învăţământul postliceal se face pe baza certificatului de absolvire a liceului, nefiind necesară diploma de Bacalaureat.
Conform actului normativ, învăţământul postliceal se organizează în şcoli postliceale cu personalitate juridică sau ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul liceelor cu personalitate juridică, ori în colegii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate. Pentru anul şcolar 2014-2015, colegiile din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat pot organiza învăţământ postliceal doar finanţat integral de către solicitant.
Organizarea şi funcţionarea învăţământului postliceal se fac conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei, iar cifra de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Prin excepţie, cifra de şcolarizare pentru învăţământul postliceal de stat finanţat integral de către solicitanţi, persoane fizice sau juridice, se aprobă prin decizii ale inspectoratelor şcolare ori prin hotărâri ale senatelor universitare şi se comunică Ministerului Educaţiei.
începând cu anul şcolar 2015-2016, cifra de şcolarizare şi mecanismul de finanţare pentru învăţământul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Finanţarea de bază pentru colegiile din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat se asigură la nivelul standardelor de cost pentru învăţământul preuniversitar. Admiterea în învăţământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educaţiei, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea/instituţia de învăţământ, prin consultarea factorilor interesaţi. Pentru anul şcolar 2014-2015, au fost alocate, prin cifra de şcolarizare, 26.000 de locuri, după ce în anul şcolar 2013-2014 în învăţământul postliceal de trei ani au fost 61.792 de elevi. Reţeaua de învăţământ postliceală de stat – finanţată de către solicitanţi, persoane fizice sau juridice – cuprinde 62 de unităţi, cele mai multe fiind cele care pregătesc tinerii pentru calificarea asistent medical generalist. Printre celelalte calificări din învăţământul postliceal se numără asistent medical de farmacie, cameraman fotoreporter, operator sunet, tehnician silvic, tehnician în industria cimentului , asistent de gestiune, desenator în construcţii şi arhitectură, tehnician cadrastru funciar-topograf, tehnician în activităţi de secretariat, diriginte oficiu poştal şi asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie. (Neculai ROSCA)

Vezi si

Individ din Arbore, arestat pentru 30 de zile după ce a furat gresie, mobilă și o mulțime de scule, toate în valoare de 40.000 de lei, dintr-o curte din Volovăț

Vineri, 3 februarie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți a …