Monday , December 5 2022

Studenții suceveni nu şi-au deschis nicio afacere anul trecut pe baza facilităților oferite de guvern

De remarcat însă că din cele 476 de afaceri deschise în baza HG 166/2003, 273 au supraviețuitstudent

In anul 2017 nu s-a mai înființat în județul Suceava nicio firmă de către studenți, în conformitate cu prevederile unei hotărâri de guvern aflată în vigoare încă din anul 2003. Din cele înființate anterior, însă, mai bine de jumătate au supraviețuit şi anului care tocmai s-a încheiat. Este vorba despre un număr total de 273 de firme în funcțiune la sfârşitul anului 2017, dintr-un total de 476 înregistrate conform Hotărârii de Guvern 166/2003. Au fost radiate un număr de 203 firme, după trei ani de funcționare, celelalte fiind radiate voluntar de către  deținători. Deşi, teoretic vorbind, acest program îşi continuă funcționarea – în alte câteva județe ale țării obținându-se în continuare facilități stabilite prin Hotărârea de Guvern mai sus amintită, în Suceava, pe tot parcursul anului 2017 nu a fost niciun student dispus să deschidă afaceri în condițiile oferite de acest act normativ.

De remarcat că în urmă cu un an şi patru luni (în luna septembrie  a anului 2016, n.r.)  erau în funcțiune, în județul Suceava, 281 de firme înființate de studenți care au beneficiat de facilitățile oferite de prevederile Hotărârii de Guvern 166/2003, privind facilitățile oferite studenților care doresc să inițieze o afacere. Această cifră poziționa atunci județul Suceava pe locul 10 la nivel național. Atunci Clujul conducea  în top 10 la capitolul studenți întreprinzători cu firme în activitate la sfârşitul celui de-al treilea trimestru al anului, cu 1.043 entități economice funcționale. Urma Bucureştiul, cu 925; Maramureş – 556; Iaşi – 476; Timiş – 462; Dolj – 452;Galați – 355; Mureş – 342; Sibiu – 288 şi Suceava, cum am arătat deja – 281. Hotărârea de Guvern 166/2003 aflatăşi acum  în vigoare acordă scutiri la plata taxelor şi tarifelor în scopul sprijinirii studenților care vor să înființeze o afacere proprie.

Studenții  sunt scutiți de plata taxele şi tarifele pentru operațiunile de înmatriculare efectuate de ONRC, tarifele pentru operațiunile efectuate de Biroul Unic din cadrul oficiilor Registrului Comerțului (ORC), precum şi tarifele pentru serviciile de asistență prestate de ORC la înregistrarea constituirii comercianților; taxele şi tarifele pentru autorizarea funcționării comercianților, solicitate la constituire; taxele şi tarifele pentru obținerea de la admi¬nistratia publică locală a autorizației de desfăşurare a unor activități economice în mod independent; etc. Pentru a beneficia de scutirile de la plata taxelor şi tarifelor arătate anterior, studentul care înființează o societate comercială trebuie să îndeplinească o serie de condiții: urmează cursurile unei forme de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată la o instituție de învățământ superior acreditată; este cel puțin în anul II de studiu şi a promovat toate obligațiile prevăzute de senatul universității; nu a depăşit vârsta de 30 de ani. Aceste facilități se acorda o singură dată, pentru constituirea unei singure firme. In cazul în care, în perioada de până la 3 ani de la înmatriculare, intervine cesionarea sau înstrăinarea parțială ori totală, prin orice modalitate, a părților sociale sau a acțiunilor deținute la societățile comerciale constituite în condițiile descrise de hotărârea de guvern, societatea comercială are obligația restituirii integrale a sumelor reprezentând taxe şi tarife pentru care s-a acordat scutire de plată. Rata de supraviețuire de 273 din 476 de afaceri deschise de studenții suceveni (peste 55%) este una bună la nivel național, unde au supraviețui 10.432 de afaceri dintr-un total de 19.749. (N.R.)

 

 

Vezi si

Bărbatul care a fost aruncat de la etajul II de explozia din Burdujeni a fost transferat la o clinică din Iași

Pacientul a fost trimis la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași pentru tratament de specialitate  Medicii …