Saturday , December 3 2022

Studentii suceveni continua protestele

N miercuri sear\, studen]ii din C\minul Studen]esc nr.4 au realizat din luminile din camerele lor num\rul 25 – procentul de reprezentare refuzat prin noua lege a `nv\]\m=ntului, `n Senatul Universit\]ii

Protestele studen]ilor suceveni `mpotriva Ministrului Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului, Daniel Petru Funeriu, au continuat [i miercuri.
Dup\ ce luni studen]ii Universit\]ii din Suceava au f\cut grev\ japonez\, mar]i au afi[at pe C\minele Studen]e[ti nr.1 [i nr.2 cear[afuri albe cu diferite sloganuri cum ar fi “25 e zero pentru voi, dar totul pentru noi”, “Dac\ a]i fost studen]i ca noi, da]i-ne drepturile `napoi”, “Prost, foarte prost…ai f\cut c\ ne-ai subestimat! Cu drag, ni[te studen]i. P.S. Ne vedem la Bucure[ti”, etc. Oana Poraicu, pre[edintele Asociaţiei Studenţilor din Universitatea Suceava (ASUS), a declarat c\ miercuri seara studen]ii au realizat din luminile C\minului Studen]esc nr.4 num\rul 25, prin acest demers studen]ii  ar\t=ndu-[i nemul]umirea privind lipsa celor 25 de procente din puterea de decizie din forurile universit\]ii, `n noua lege a `nv\]\m=ntului nemaifiid cuprins procentul de 25% de reprezentare a studen]ilor `n senaturile universit\]ilor.
Pre[edintele ASUS a mai spus c\ ieri, studen]ii suceveni au f\cut un pachet `n care au pus zacusc\, mur\turi, sl\nin\ sau alte alimente pe care le primesc ace[tia de la p\rin]i, pachet care va fi trimis ministrului Educa]iei, Daniel Funeriu.
Protestele studen]ilor vor continua, la sf=[itul acestei s\pt\m=ni urm=nd s\ plece la Bucure[ti o delega]ie de la Universitatea Suceava, pe data de 7 martie ace[tia s\ protesteze fa]a Ministerului Educa]iei, Cercet\rii, Tineretului [i Sportului. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …