Wednesday , November 29 2023

Strazile din Suceava afectate de programul ISPA sunt pline de noroi

Tot mai mult noroi este pe str\zile din municipiului Suceava, `ndeosebi la cele unde s-au f\cut lucr\ri de modernizare sau reabilitare a re]elelor de ap\ [i de canalizare prin programul ISPA. Lucr\rile de reabilitare str\zilor unde `nlocuirea conductelor s-a finalizat, dar [i lucr\rile care `nc\ mai sunt de f\cut la re]elele de ap\ [i de canalizare efectuate prin Programul ISPA, sunt date peste cap de ploile care s-au ab\tut `n ultima perioad\. ~n aceste condi]ii, tot mai mult noroi este pe str\zi iar asta produce un disconfort foarte mare `n trafic. Ieri, viceprimarul Viorel Seredenciuc declara c\ mari probleme sunt interven]iile de amploare de pe str\zile Alexandru cel Bun [i Gheorghe Doja. Totu[i, viceprimarul sper\ c\ vor fi finalizate c=t mai repede, iar `n noiembrie terenul s\ fie readus la starea ini]ial\ [i carosabilul afectat s\ fie reparat. (D.P.)

Vezi si

Gheorghe Flutur: Bucovina este pusă pe harta țării și pe harta lumii. La mulți ani, Bucovină dragă!

Marți, 28 noiembrie 2023, de Ziua Bucovinei, Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, primarul municipiului …