Saturday , February 4 2023

Strazile din cartierul Burdujeni sat nu vor fi asfaltate `n acest an

Cele trei str\zi din cartierul sucevean Burdujeni sat unde se fac lucr\ri de modernizare `n baza unui program cofinan]at de Uniunea European\ nu vor fi asflatate `n acest an. Este vorba de str\zile Victor Babe[, Plevnei [i C\pitan Grigore Andrei, rute importante din cartierul respectiv [i care au rolul de colector de trafic pe mai multe zone din Burdujeni sat. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat c\ `n aceast\ toamn\, din cauza condi]iilor meteo defavorabile, nu se va turna asfalt, ci se va pune accentul pe alte lucr\ri preg\titoare [i care implic\ mai mult utilizarea de beton de ciment, nu [i a asfaltului propriu – zis. „Nu ne putem permite s\ risc\m s\ asfalt\m acum”, a declarat Ion Lungu.
Cele trei str\zi care vor fi modernizate, cel mai probabil, anul viitor nu au fost niciodat\ asfaltate cu excep]ia unei por]iuni din strada Plevnei, pe zona care se intersecteaz\ cu str\zile Cuza Vod\ [i Ecaterina Teodoroiu. Lucr\rile care sunt planificate a se finaliza anul viitor sunt destul de dificile mai ales din cauza terenului accidentat [i a pantelor foarte abrupte, `ndeosebi pe strada Victor Babe[ [i, `ntr-o anumit\ m\sur\, pe strada Plevnei. Modernizarea va fi f\cut\, `ns\, pe por]iuni neasfaltate, pe strada Plevnei spre exemplu fiind inclus\ o por]iune `n pant\ de la intersec]ia cu strada Victor Babe[ p=n\ la intersec]ia cu strada Vasile P=rvan. (Dan PRICOPE)

Vezi si

CSU Suceava și-a aflat adversara din primul tur al Cupei României

Echipa antrenată de Petru Ghervan va debuta în competiției pe terenul Universității Cluj, pe data …